Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS1-M-1ANKd Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty modułowe I - Praca socjalna, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wiedza socjologiczna wsparta ogólną wiedzą humanistyczną oraz skłonność do dostrzeżenia różnorodności możliwych sposobów zaspokajania potrzeb człowieka składających się na kulturę.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot „Antropologia kulturowa” jest wykładem skierowanym do Studentów kierunku praca socjalna w IPSiR UW. Jego celem jest zapoznanie Słuchaczy ze specyfiką tej dyscypliny, problemami przez nią badanymi, metodami badawczymi i zróżnicowanymi perspektywami teoretycznymi obecnymi w jej obrębie. Poruszane są także tematy nawiązujące do historii antropologii, choć odgrywają one rolę drugoplanową. Co istotne, zadaniem wykładu jest przedstawienie antropologii kulturowej jako przedmiotu, którego istota nie są egzotyczne opowieści o obcych ludach, lecz narzędzia analizy wszelkich odmienności kulturowych dostrzegalnych w każdym, także polskim społeczeństwie.

Pełny opis:

Przedmiot „Antropologia kulturowa” jest wykładem skierowanym do Studentów kierunku praca socjalna w IPSiR UW. Jego celem jest zapoznanie Słuchaczy ze specyfiką tej dyscypliny, problemami przez nią badanymi, metodami badawczymi i zróżnicowanymi perspektywami teoretycznymi obecnymi w jej obrębie. Poruszane są także tematy nawiązujące do historii antropologii, choć odgrywają one rolę drugoplanową. Co istotne, zadaniem wykładu jest przedstawienie antropologii kulturowej jako przedmiotu, którego istota nie są egzotyczne opowieści o obcych ludach, lecz narzędzia analizy wszelkich odmienności kulturowych dostrzegalnych w każdym, także polskim społeczeństwie.

Cykl wykładów podzielony jest na pięć zasadniczych grup tematów:

1. Antropologia jako nauka. Filozoficzne założenia antropologii; społeczne czynniki wpływające na jej powstanie; epoka, w której antropologia powstała, cele prac antropologicznych i ich ewolucja; kultura i jej definicje; specyfika metodologiczna antropologii

2. Powstanie i najwcześniejsza historia kultury. Paleolit jako epoka powstania zróżnicowania kulturowego; specyfika kultury paleolitycznej; rewolucja neolityczna; neolit jako moment narodzin współczesnych form życia społecznego

3. Ekonomiczny wymiar kultury. Rodzaje gospodarki pierwotnej: niewyspecjalizowane myślistwo i zbieractwo, wyspecjalizowane myślistwo i zbieractwo, niewyspecjalizowane rolnictwo, wyspecjalizowanie rolnictwo, pasterstwo; zależność między środowiskiem naturalnym, kulturą i gospodarką; formy dystrybucji i konsumpcji dóbr materialnych.

4. Struktura społeczna jako przedmiot zainteresowania antropologii kulturowej. Struktury hierarchiczne i niehierarchiczne, status i ranga jako formy określenia miejsca ludzi w strukturze społecznej; system kastowy; system niewolniczy; przednowoczesne formy władzy politycznej: struktury segmentarne, wodzostwo, monarchia; społeczne znaczenie wieku; płeć jako czynnik istotny kulturowo; formy związków rodzinnych; etniczność

System wyobrażeń o świecie. Myślenie prelogiczne i logiczne; myślenie mityczne; dyskusje i kontrowersje związane z tezą o ogólnoludzkiej wspólnocie myślenia; podziały na sacrum i profanum; rytuały i ich istota; kultury a postawy wobec sytuacji liminalnych (narodziny, śmierć); magia i religia; symboliczna czystość i nieczystość; kulturowy kontekst używania substancji odurzających.

Literatura:

1. Ewa Nowicka (2007) Świat Człowieka – świat kultury, Wydanie nowe PWN, Warszawa.

2. Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka – Grajper (red.) (2007) Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, PWN, Warszawa.

3. Marian Kempny, Ewa Nowicka (red.) (2003) Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, PWN, Warszawa.

4. Marian Kempny, Ewa Nowicka Badanie kultury (red.) (2004) Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, PWN, Warszawa.

5. Paul Rabinow (2010) Refleksje na temat badań terenowych w Maroku, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty

Efekty uczenia się:

Student, który ukończy omawiany kurs osiąga:

- w zakresie wiedzy:

znajomość głównych obszarów zainteresowania antropologii, jej przemian oraz współczesnych obszarów badawczych. Student będzie także znać sposoby tworzenia analiz antropologicznych i teoretycznych sposobów łączenia obserwowanych faktów. Nabędzie także wiedzę na temat innych niż europejskie i zachodnie sposobów organizacji życia społecznego, instytucji, systemów wierzeń i wyobrażeń o świecie, rodzajów więzi społecznych i sposobów funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.

- w zakresie umiejętności:

zdolność analizy zjawisk kulturowych wychodzących poza zakres stereotypowej wiedzy potocznej, umiejętność dostrzegania związków między poszczególnymi obszarami kultury, potrafi przełożyć aparat pojęciowy antropologii na zjawiska doświadczane przezeń na co dzień i dostrzec analogie między nimi a studiami przypadków poznanymi w trakcie wykładu.

- w zakresie uczuć i postaw:

większe uwrażliwienie na zróżnicowanie kulturowe, otwartość na inne punkty widzenia, skłonność do poszukiwania kompromisów między nimi, intelektualną elastyczność w kontaktach z osobami reprezentującymi inne kultury, większą świadomość kultury własnej i jej wartości

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności na zajęciach, ocena obecności na zajęciach, ocena wiedzy studenta rozpoznanej w trakcie egzaminu ustnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ayur Zhanaev
Prowadzący grup: Ayur Zhanaev
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.