Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiarygodność w relacjach interpersonalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS1-M-2WRId Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Wiarygodność w relacjach interpersonalnych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty modułowe II - Praca socjalna, I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uświadomienie słuchaczom ważności regulacji relacji na fundamencie prawdy oraz dostarczenie wiedzy na temat:

- wiarygodności sygnałów werbalnych i niewerbalnych,

- czynników psychofizjologicznych warunkujących ekspresję emocji, reakcje na stres, itp.,

- diagnozowania kłamstwa, a także

- możliwości zachowania się w obliczu kłamstwa i jego zdemaskowania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest uświadomienie słuchaczom ważności regulacji relacji na fundamencie prawdy oraz dostarczenie wiedzy na temat:

- wiarygodności sygnałów werbalnych i niewerbalnych,

- czynników psychofizjologicznych warunkujących ekspresję emocji, reakcje na stres, itp.,

- diagnozowania kłamstwa, a także

- możliwości zachowania się w obliczu kłamstwa i jego zdemaskowania.

Elementy praktycznego treningu mają wykształcić u słuchaczy zawiązki umiejętności dotyczących wykrywania wskaźników kłamstwa a także podnieść ich kompetencje społeczne dotyczące zachowania w trudnych sytuacjach intymnych.

Program

- Wprowadzenie teoretyczne (wiarygodność jako podstawa relacji interpersonalnych, kłamstwo a moralność, "dzieje" kłamstwa, powody kłamstwa, czynniki mające wpływ na kłamanie, definicja kłamstwa).

- Mity i nieporozumienia dotyczące kłamstwa oraz jego wykrywania.

- Strategie kłamstwa.

- Techniki wywierania wpływu w służbie manipulacji.

- Oznaki stresu towarzyszące kłamaniu (fizjologia, objawy na poziomie emocjonalnym i umysłowym).

- Werbalne i niewerbalne wskaźniki kłamstwa (przecieki, wskazówki fałszu, mikroekspresje, wiarygodne i niewiarygodne ekspresje mimiczne).

- Diagnozowanie kłamstwa (zasady analizowania zachowań rozmówcy, środki techniczne).

- Strategie zachowania w obliczu kłamstwa i jego demaskowanie.

- Praktyczny trening wykrywania wskaźników kłamstwa.

Bilans nakładu pracy studenta:

godziny kontaktowe – 30 godz.

przygotowanie się do zajęć - 10 godz.

przygotowanie referatu - 20 godz.

Literatura:

Draheim, S. E. (2004) Makiaweliczna osobowość niepełnoletniego świadka. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Ekman, P. (2007) Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie. Warszawa: PWN.

Memon, A., Vrij, A., Bull, R. (2003) Prawo i psychologia. Wiarygodność zeznań i materiału dowodowego. Gdańsk: GWP.

Witkowski, T. (2006). Psychologia kłamstwa. Motywy - Strategie - Narzędzia. Taszów: Wyd. Moderator.

Vrij, A. (2009). Wykrywanie kłamstw i oszukiwania. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Efekty uczenia się:

Wiedza (K_W08, K_W09)

Student ma:

- podstawową interdyscyplinarną wiedzę o wiarygodności i kłamstwie w relacjach interpersonalnych,

- podstawową psychologiczną wiedzę o mechanizmach kłamania, jego wskaźnikach oraz o sposobach jego wykrywania

Umiejętności (K_U02, K_U05, K_U06)

Student posiada podstawowe umiejętności:

- identyfikowania wskaźników kłamstwa oraz sterowania wywieranym wrażeniem w szczególności u osób wymagających wsparcia

- identyfikowania mechanizmów leżących u podstaw stosowania kłamstwa i manipulacji w szczególności przez osoby wymagające i/lub korzystające ze wsparcia

- radzenia sobie z kłamstwem i manipulacją i ich demaskowania

Kompetencje społeczne (K_K01, K_K02, K_K06)

Student:

- jest zdolny do funkcjonowanie w grupach i zespołach i skutecznego pełnienia w nich różnych ról

- jest świadomy znaczenia poprawnej komunikacji interpersonalnej, umie współdziałać w grupie i nawiązywać kontakt z podopiecznymi

- potrafi w sposób bardziej świadomy kierować swoją autoprezentacją jak również posiada bogatszy repertuar zachowań dotyczących trudnych sytuacji interpersonalnych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bierze pod uwagę aktywność i wykonywanie zadań przez studenta podczas zajęć oraz przygotowanie i wygłoszenie referatu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wypler
Prowadzący grup: Wojciech Wypler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.