Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikt Kultur 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-00KKU1-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Konflikt Kultur 1
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zalecane jest, ale nie obowiązkowe, posiadanie wcześniejszego przygotowania z antropologii kulturowej.

Zalecane jest, aby student posiadał podstawową wiedzę antropologiczną oraz wiedzę z zakresu socjologii dotyczącą procesów i przemian społecznych

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest przedstawieniu sytuacji wybranych mniejszości narodowych w Polsce, Polaków jako mniejszości za granicą oraz zagadnień najnowszej migracji i sytuacji migrantów. Celem nauczania jest poznanie kultury tych grup oraz relacji pomiędzy mniejszością a większością, integracji i dezintegracji, asymilacji i akulturacji oraz teorii odnoszących się do wielokulturowości oraz do migracji.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest przedstawieniu sytuacji wybranych mniejszości narodowych w Polsce (m.in. Łemków, Romów, Białorusinów, Niemców, Ślązaków, Mazurów, Kaszubów), Polaków jako mniejszości za granicą (m.in. w USA, na Bukowinie, na Łotwie, na Ukrainie) oraz zagadnień najnowszej migracji i sytuacji migrantów w Polsce, a także Polaków- migrantów (m.in. Belgii, Irlandii). Celem nauczania jest nie tylko poznanie kultury tych grup, gdyż ich losy i sytuacja są ilustracją różnie układających się relacji między mniejszością a większością (współpraca – konflikt), regulacji prawnych wpływających na sytuację grup mniejszościowych ( zarówno regulacji mających na celu doprowadzenie do rozpadu społeczności jak i pomagających w zachowaniu kultury i spoistości grupy), zagadnień tworzenia i rozpadu więzi, integracji i dezintegracji, asymilacji i akulturacji oraz teorii odnoszących się do wielokulturowości oraz do migracji.

Literatura:

Bartosz Adam: Nie bój się Cygana. Sejmy 2004

Borawski Piotr, Dubiński Aleksander: Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje. Warszawa 1986

Czykwin Elżbieta: Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana. Białystok 2000

Ficowski Jerzy: Cyganie na polskich drogach. Kraków 1965 ( lub kolejne wydanie: 1985)

Jaźwińska Ewa, Okólski Marek (red): Ludzie na huśtawce. Migracje miedzy peryferiami polski i zachodu.

Klimaszewski B (red) Emigracja z Polski po 1989 roku. Kraków 2002

Kłosek Eugeniusz: Świadomość etniczna i kultura społeczności polskiej we wsiach Bukowiny rumuńskiej. Wrocław 2005

Kubiak Hieronim: Polacy i Polonia w ZSRR. Wrocław-Kraków 1992

Kurcz Zbigniew: Mniejszość niemiecka w Polsce. Wrocław 1995

Kurczewski Jacek ( red) Lokalne wzory kultury politycznej. Warszawa 2007

Kurczewski Jacek, Fuszara Małgorzata (red): Polacy nad Dźwiną. Warszawa 2009

Laden Anthony Simon, Owen David: Multiculturalism and Political Theory. Cambridge University Press 2007

Michna Ewa: Łemkowie: grupa etniczna czy naród? Nomos 1995

Ossowski Stanisław: Zagadnienia więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim. Dzieła t. III

Polska diaspora. Kraków 2001

Reinfuss Roman: Śladami Łemków. Warszawa 1990

Sakson Andrzej: Mazurzy – społeczność pogranicza. 1990

Szmeja Maria: Niemcy? Polacy? Ślązacy? Kraków 2000

Znaniecki Florian, Thomas Wiliam: Chłop polski w Europie i Ameryce. Warszawa 1976

Żołędowski, Cezary: Białorusini i Litwini w Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie, IPS UW, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- potrafi porównać problemy wybranych mniejszości narodowych w Polsce oraz mniejszości polskiej za granicą.

- potrafi opisać zjawiska dotyczące sytuacji współczesnych migrantów.

- potrafi wyjaśnić teorie odnoszące się do wielokulturowości oraz do migracji.

- dokonuje socjologicznych analiz porównawczych procesów integracji, dezintegracji, asymilacji, akulturacji i relacji między mniejszością a większością.

- rozpoznaje wieloaspektowość procesów integracji, dezintegracji, asymilacji, akulturacji i relacji między mniejszością a większością.

- potrafi samodzielnie pracować z literaturą dotyczącą zagadnienia konfliktu kultur

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (obecność)

Egzamin pisemny

30 godzin kontaktowych

25 godzin przygotowania do egzaminu

25 godzin przygotowania do zajęć – czytanie lektur

Ocena ciągła – obecność i przygotowanie do zajęć.

Możliwość 2 nieobecności.

Zaliczenie całości przedmiotu odbywa się przez pisemny egzamin z lektur obowiązkowych, który obowiązuje wszystkich studentów. Do oceny ostatecznej brana jest pod uwagę ocena z egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Fuszara
Prowadzący grup: Małgorzata Fuszara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.