Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne sztuki plastyczne w perspektywie socjokulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-00WSPWPS-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne sztuki plastyczne w perspektywie socjokulturowej
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza studenta w wybrane społeczno-kulturowe zagadnienia i nurty współczesnych sztuk plastycznych.

Pełny opis:

Zakres tematyczny

1. Wstęp: Strukturalność antystrukturalność sztuki współczesnej

2. Abstrakcja kontra przedstawienie

3. Akcje, happeningi, performanse

4. Ciało i body art

5. Instalacje i akcje

6. Sztuka wideo

7. „Inny” jako temat dzieła sztuki

8. Sztuka w Polsce

9. Sztuka a polityka

10. Modernizm i postmodernizm

11. Modernizm i postmodernizm cd.

12. Spisek sztuki

13. Instytucjonalne definicje sztuki: pole i świat sztuki

14. Sztuka a stratyfikacja społeczna

15. Podsumowanie

Literatura:

Literatura obowiązkowa (wg kolejności zajęć)

Wasyl Kandyński 1996, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, s. 37 – 55, 107 – 121.

Malewicz Kazimierz 2006, Świat bezprzedmiotowy, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, s. 65 – 99.

Marvin Carlson 2007, Performans, PWN, Warszawa, s. 133 – 175.

Susanne Rennert, On sunny days, count the waves of the rhine. On windy days, count the waves of the rhine. Wczesne lata Name June Paika w Nadreni (1958 – 1963), w: A. Kubicka-Dzieduszycka, K. Dobrowolski (red.) 2009, Nam June Paik. Driving Media z serii: „Widok. Wro media art reader” nr 2, s. 30., s. 12 – 30.

Tadeusz Kantor 2005, Panoramiczny happening morski, w: T. Kantor, Metamorfozy. Teksty o latach 1934 – 1974, Ossolineum, Cricoteka, Wrocław-Kraków, s. 361 – 363.

Zbigniew Warpechowski, 039. Champion, 040 Champion of Golgotha, 041 Champion of Golgotha, w: Z. Warpechowski, Zasobnik, Autorski opis trzydziestu lat drogi życia poprzez sztukę performance, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, s. 44 – 49.

Natalia LL, Body art i performance, w: Natalia LL (red.), Natalia LL Texty. Teksty Natalii LL. O Natalii LL, BWA, Bielsko-Biała, s. 88 – 94.

Krystyna Duniec 2006, Mięso i krew, w: „Dialog” nr 11, Listopad 2006, s. 88 – 96.

Łukasz Chotkowski, Performans autobiograficzny Mariny Abramović, w: „Dialog” nr 11, Listopad 2006, s. 97 – 111.

Kinga A. Gajda, Piękne inaczej, w: „Dialog” nr 11, Listopad 2006, s. 112 – 117.

Kijewski 85 – 89 (Marek Kijewski, rozm. Joanna Sokołowska) w: E. Gorządek (red.), Marek Kijewski. Drżę więc cały, gdy mogę was ozłocić, CSW, Warszawa 2008 (kat. wyst.), s. 13 – 42.

Artur Żmijewski, Z Wiaderkami świńskim truchtem. Z Katarzyną Kozyrą rozmawia Artur Żmijewski, w: A. Żmijewski, Drżące ciała, Rozmowy z artystami, Krytyka Polityczna, Warszawa, s. 186 – 194.

Lars Movin, Mistrz zen sztuki wideo: między minimalizmem a przesadą, w: A. Kubicka-Dzieduszycka, K. Dobrowolski (red.) 2009, Nam June Paik. Driving Media z serii: „Widok. Wro media art reader” nr 2, s. 52 – 73.

Bill Viola 2007, Przejście, w: M. Brewińska (red.), Bill Viola, „Zachęta”, Warszawa, s. 19.

Bill Viola 2007, Kwintet zdumionych, w: M. Brewińska (red.), Bill…, op. cit., s. 33.

Maria Brewińska 2007, Świadomość medium, w: M. Brewińska (red.), Bill…, op. cit., s. 73 – 101.

Paweł Możdżyński, Inicjacje i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa, Wydawnictwa UW, Warszawa, s. 119 – 146.

Andrzej Turowski, Polska, kraj formy osłabionej, w: B. Czubak (red.), W Polsce czyli gdzie?, CSW, Warszawa 2006 (katalog wystawy), s. 10 – 15.

Ewa Mikina, Gdzie?, w: B. Czubak (red.), W Polsce czyli ..., op. cit., s. 22 – 30.

Bożena Czubak, W Polsce czyli gdzie?, w: B. Czubak (red.), W Polsce czyli…, op. cit., s. 42- 55.

Jacques Rancière 2007, Estetyka jako polityka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 21-38.

Piotr Piotrowski 2011, Znaczenia modernizmu, Rebis, Poznań, s. 12 – 66.

Jean - Francois Lyotard 1996, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm?, w: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Wyd. Baran i Suszyński, Kraków, s. 47 – 61.

Jean - Francois Lyotard 1996, Filozofia i malarstwo w epoce eksperymentu, w: R. Nycz (red.), Postmodernizm…op. cit., s. 62 – 80.

Ryszard W. Kluszczyński 2004, Awangarda w ponowoczesności, w: „Kultura Współczesna” nr 1 (39) 2004, s. 126 – 137.

Zygmunt Bauman 2000, Ponowczesność, czyli o niemożliwości awangardy, w: Z. Bauman, Ponowczesność jako żródło cierpień, Sic!, Warszawa, s. 155 – 164.

Wolfgang Welsch 2004, Narodziny filozofii postmodernistycznej z ducha sztuki modernistycznej, w: R. Nycz (red.), Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, Universitas, Kraków, s. 429 – 461.

Jean Baudrillard, Spisek sztuki, Sic!, Warszawa, s. 35 – 84.

Jean Clair 2007, De imundo. Apofatyczność i apokastaza w dzisiejszej sztuce, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, Przedmowa i Rozdział 2, s. 8, 17 – 28.

Pierre Bourdieu, Wacquant Loïc J.D. 2001, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa, s. 77 – 99.

Arthur C. Danto 2006, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 35 – 46.

Pierre Bourdieu 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s 9 – 16, 323 – 364.

Literatura zalecana

Marian Golka 2008, Socjologia sztuki, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Nathalie Heinich 2010, Socjologia sztuki, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Anda Rottenberg 2006, Sztuka w Polsce 1945 – 2005, Stentor, Warszawa.

Chrzanowska – Pieńkos J. (red.), Klasycy XX wieku. Picasso, Bacon, Beuys, Duchamp, Kandinsky, Warhol, Malewicz, Dali, Mondrian, Brancusi, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa [kat. wyst.]

Pierre Bourdieu 2001, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, Wydawnictwo Universitas, Kraków.

Pierre Bourdieu 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 19 – 279.

Umberto Eco 2008, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Wydawnictwo WAB, Warszawa, s. 47 – 98.

Victor Turner 2005, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 15 – 46.

Victor Turner 2010, Proces rytualny. Struktura i antystruktura, PIW, Warszawa, s. 115 – 195.

Kluszczyński Ryszard W. 1997, Awangarda. Rozważania teoretyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Lilianna Bieszczad (red.) 2006, Wiek awangardy, Universitas, Kraków.

Łukasz Ronduda 2006, Strategie subwersywne w sztukach medialnych, Rabid, Kraków.

Anda Rottenberg 2006, Sztuka w Polsce 1945 – 2005, Sentor, Warszawa.

Paweł Możdżyński, Inicjacje i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa, Wydawnictwa UW, Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- potrafi sformułować podstawowe zagadnienia socjo-kulturowe dotyczące sztuk plastycznych XX i XXI wieku;

- posiada wiedzę z zakresu mediów i kierunków artystycznych;

- potrafi dokonywać samodzielnej interpretacji współczesnego dzieła sztuki;

- posiada wiedzę z zakresu różnych nurtów krytyki artystycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach oraz ocena z pracy semestralnej dopuszczają studenta do egzaminu. Ocena z egzaminu ustnego jest końcową oceną z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Możdżyński
Prowadzący grup: Paweł Możdżyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza studenta w wybrane społeczno-kulturowe zagadnienia i nurty współczesnych sztuk plastycznych.

Pełny opis:

Zakres tematyczny

1. Wstęp: Strukturalność antystrukturalność sztuki współczesnej

2. Abstrakcja kontra przedstawienie

3. Akcje, happeningi, performanse

4. Ciało i body art

5. Instalacje i akcje

6. Sztuka wideo

7. „Inny” jako temat dzieła sztuki

8. Sztuka w Polsce

9. Sztuka a polityka

10. Modernizm i postmodernizm

11. Modernizm i postmodernizm cd.

12. Spisek sztuki

13. Instytucjonalne definicje sztuki: pole i świat sztuki

14. Sztuka a stratyfikacja społeczna

15. Podsumowanie

Literatura:

Literatura obowiązkowa (wg kolejności zajęć)

Wasyl Kandyński 1996, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, s. 37 – 55, 107 – 121.

Malewicz Kazimierz 2006, Świat bezprzedmiotowy, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, s. 65 – 99.

Marvin Carlson 2007, Performans, PWN, Warszawa, s. 133 – 175.

Susanne Rennert, On sunny days, count the waves of the rhine. On windy days, count the waves of the rhine. Wczesne lata Name June

Paika w Nadreni (1958 – 1963), w: A. Kubicka-Dzieduszycka, K. Dobrowolski (red.) 2009, Nam June Paik. Driving Media z serii: „Widok.

Wro media art reader” nr 2, s. 30., s. 12 – 30.

Tadeusz Kantor 2005, Panoramiczny happening morski, w: T. Kantor, Metamorfozy. Teksty o latach 1934 – 1974, Ossolineum, Cricoteka,

Wrocław-Kraków, s. 361 – 363.

Zbigniew Warpechowski, 039. Champion, 040 Champion of Golgotha, 041 Champion of Golgotha, w: Z. Warpechowski, Zasobnik,

Autorski opis trzydziestu lat drogi życia poprzez sztukę performance, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, s. 44 – 49.

Natalia LL, Body art i performance, w: Natalia LL (red.), Natalia LL Texty. Teksty Natalii LL. O Natalii LL, BWA, Bielsko-Biała, s. 88 – 94.

Krystyna Duniec 2006, Mięso i krew, w: „Dialog” nr 11, Listopad 2006, s. 88 – 96.

Łukasz Chotkowski, Performans autobiograficzny Mariny Abramović, w: „Dialog” nr 11, Listopad 2006, s. 97 – 111.

Kinga A. Gajda, Piękne inaczej, w: „Dialog” nr 11, Listopad 2006, s. 112 – 117.

Kijewski 85 – 89 (Marek Kijewski, rozm. Joanna Sokołowska) w: E. Gorządek (red.), Marek Kijewski. Drżę więc cały, gdy mogę was

ozłocić, CSW, Warszawa 2008 (kat. wyst.), s. 13 – 42.

Artur Żmijewski, Z Wiaderkami świńskim truchtem. Z Katarzyną Kozyrą rozmawia Artur Żmijewski, w: A. Żmijewski, Drżące ciała,

Rozmowy z artystami, Krytyka Polityczna, Warszawa, s. 186 – 194.

Lars Movin, Mistrz zen sztuki wideo: między minimalizmem a przesadą, w: A. Kubicka-Dzieduszycka, K. Dobrowolski (red.) 2009, Nam

June Paik. Driving Media z serii: „Widok. Wro media art reader” nr 2, s. 52 – 73.

Bill Viola 2007, Przejście, w: M. Brewińska (red.), Bill Viola, „Zachęta”, Warszawa, s. 19.

Bill Viola 2007, Kwintet zdumionych, w: M. Brewińska (red.), Bill…, op. cit., s. 33.

Maria Brewińska 2007, Świadomość medium, w: M. Brewińska (red.), Bill…, op. cit., s. 73 – 101.

Paweł Możdżyński, Inicjacje i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa, Wydawnictwa UW, Warszawa, s.

119 – 146.

Andrzej Turowski, Polska, kraj formy osłabionej, w: B. Czubak (red.), W Polsce czyli gdzie?, CSW, Warszawa 2006 (katalog wystawy), s.

10 – 15.

Ewa Mikina, Gdzie?, w: B. Czubak (red.), W Polsce czyli ..., op. cit., s. 22 – 30.

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 3402-00WSPWPS-OG, w cyklu: <brak>, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 2 30.05.2016 18:19

Bożena Czubak, W Polsce czyli gdzie?, w: B. Czubak (red.), W Polsce czyli…, op. cit., s. 42- 55.

Jacques Rancière 2007, Estetyka jako polityka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 21-38.

Piotr Piotrowski 2011, Znaczenia modernizmu, Rebis, Poznań, s. 12 – 66.

Jean - Francois Lyotard 1996, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm?, w: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia

przekładów, Wyd. Baran i Suszyński, Kraków, s. 47 – 61.

Jean - Francois Lyotard 1996, Filozofia i malarstwo w epoce eksperymentu, w: R. Nycz (red.), Postmodernizm…op. cit., s. 62 – 80.

Ryszard W. Kluszczyński 2004, Awangarda w ponowoczesności, w: „Kultura Współczesna” nr 1 (39) 2004, s. 126 – 137.

Zygmunt Bauman 2000, Ponowczesność, czyli o niemożliwości awangardy, w: Z. Bauman, Ponowczesność jako żródło cierpień, Sic!,

Warszawa, s. 155 – 164.

Wolfgang Welsch 2004, Narodziny filozofii postmodernistycznej z ducha sztuki modernistycznej, w: R. Nycz (red.), Odkrywanie

modernizmu. Przekłady i komentarze, Universitas, Kraków, s. 429 – 461.

Jean Baudrillard, Spisek sztuki, Sic!, Warszawa, s. 35 – 84.

Jean Clair 2007, De imundo. Apofatyczność i apokastaza w dzisiejszej sztuce, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, Przedmowa i Rozdział 2,

s. 8, 17 – 28.

Pierre Bourdieu, Wacquant Loïc J.D. 2001, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa, s. 77 – 99.

Arthur C. Danto 2006, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 35 – 46.

Pierre Bourdieu 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s 9 – 16, 323 – 364.

Literatura zalecana

Marian Golka 2008, Socjologia sztuki, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Nathalie Heinich 2010, Socjologia sztuki, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Anda Rottenberg 2006, Sztuka w Polsce 1945 – 2005, Stentor, Warszawa.

Chrzanowska – Pieńkos J. (red.), Klasycy XX wieku. Picasso, Bacon, Beuys, Duchamp, Kandinsky, Warhol, Malewicz, Dali, Mondrian,

Brancusi, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa [kat. wyst.]

Pierre Bourdieu 2001, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, Wydawnictwo Universitas, Kraków.

Pierre Bourdieu 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 19 – 279.

Umberto Eco 2008, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Wydawnictwo WAB, Warszawa, s. 47 – 98.

Victor Turner 2005, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 15 – 46.

Victor Turner 2010, Proces rytualny. Struktura i antystruktura, PIW, Warszawa, s. 115 – 195.

Kluszczyński Ryszard W. 1997, Awangarda. Rozważania teoretyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Lilianna Bieszczad (red.) 2006, Wiek awangardy, Universitas, Kraków.

Łukasz Ronduda 2006, Strategie subwersywne w sztukach medialnych, Rabid, Kraków.

Anda Rottenberg 2006, Sztuka w Polsce 1945 – 2005, Sentor, Warszawa.

Paweł Możdżyński, Inicjacje i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa, Wydawnictwa UW, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.