Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-01-PSYCHP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia polityki
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi teoriami z zakresu psychologii polityki, z wynikami badań empirycznych w tym zakresie oraz analiza preferencji politycznych w kontekście omawianych teorii i wyników badań.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z założeniami najbardziej znanych teorii z zakresu psychologii polityki – od teorii E. Fromma po teorie współczesne. Aparat pojeciowy zaproponowany przez autorów tych teorii może służyć jako narzędzie oglądu i analizy rzeczywistości społecznej. Ponadto prezentowane są i omawiane wyniki badań empirycznych pozwalające na weryfikację podstawowych też omawianych teorii.. Przy okazji omawiania wyników badań prezentowana jest kondycja społeczeństwa polskiego w omawianym zakresie.

Literatura:

„Psychologia polityczna” red. K. Skarżyńska, Zysk i S-ka, 1999 ( lub „Podstawy psychologii politycznej”, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002, red. K. Skarżyńska) artykuły:

K. Skarżyńska „Aktywność i bierność polityczna” (str. 21 lub 26)

K. Korzeniowski „Autorytaryzm i jego psychopolityczne konsekwencje” (str. 51 lub 59)

U. Jakubowska „Przywództwo polityczne” (str. 73 lub 82)

U. Jakubowska „Ekstremizm polityczny” (str. 149 lub 187)

K. Korzeniowski „Psychospołeczne uwarunkowania zachowań wyborczych” (str. 197 lub 237)

tylko w nowym wydaniu: K. Skarżyńska „Nacjonalizm i patriotyzm: orientacje ideologiczne i postawy jednostek” (str. 275)

E. Aronson „Człowiek istota społeczna”, PWN Warszawa 2000; rozdz. 2 „Konformizm”, rozdz. 7 „Uprzedzenia”

E. Fromm „Ucieczka od wolności”, Czytelnik, Warszawa 1997: Przedmowa (E. Wnuk-Lipiński), rozdz. I „Wolność – problem psychologiczny?”, rozdz. IV „Dwa aspekty wolności człowieka współczesnego”, rozdz. V „Mechanizmy ucieczki”, rozdz. VI „Psychologia hitleryzmu”

„Psychologia społeczna. Serce i umysł.” E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Zysk i S-ka, 1997, rozdz. 7 “Konformizm: wpływanie na zachowanie”

Hans & Michael Eysenck „Podpatrywanie umysłu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, rozdz. 25 „Polityka, osobowość i uprzedzenia”

J. Koralewicz, „Autorytaryzm, lęk, konformizm”, IFiS, PAN, 1987, Część I: rozdz. 1 „Metody i narzędzia badawcze zastosowane w badaniach ....”, Część III „Autorytaryzm”, Część IV „Konformizm”

K. Słomczyński „Struktura społeczna a cechy osobowości; badania w latach 1978 i 1992”, w: Studia Socjologiczne 1996, 3 (142)

J. Koralewicz, M. Ziółkowski, „Mentalność Polaków”, NAKOM, Poznań, rozdz. I „Orientacje indywidualne a system społeczny”, rozdz. V „Orientacja podmiotowość – podporządkowanie w społeczeństwie polskim”

I. Jakubowska-Branicka, „Czy jesteśmy inni? Czyli w poszukiwaniu autorytetu absolutnego”, ISNS UW, Warszawa 2000, rozdz. „Osobowość autorytarna, dogmatyzm – przyczyna czy skutek” (str. 70), rozdz. „Dogmatyzm i liberalizm światopoglądowy” (str. 135), Zakończenie (str. 277)

M. L. Kohn, K. M. Słomczyński, „Social Structure and Self-Direction”, Blackwell, Cambridge 1990 (wybrane fragmenty)

M. Rokeach, „Open and closed mind”, New York, Basic Books, 1960 (wybrane fragnemty)

J. J. Ray, „Half of all racists are left wing”, w: „Political Psychology”, 5 (2), 227-235

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć:

1. ma podstawową wiedzę z zakresu teorii naukowej z obszaru psychologii polityki

2. ma podstawową wiedzę dotyczącą wyników badań empirycznych społeczeństwa polskiego i międzynarodowych badań porównawczych w omawianym zakresie

3. zna metody i techniki przeprowadzania badań społecznych odnoszących się do problematyki psychologii polityki

4. potrafi prawidłowo interpretować i analizować zjawiska społeczne i polityczne w kontekście teorii psychologii polityki

5. potrafi wyjaśnić mechanizmy rządzące życiem społeczno-politycznym w kontekście teorii psychologii polityki

6. potrafi, odwołując się do posiadanej wiedzy przygotowywać projekty społeczne zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie współczesnej demokracji liberalnej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność

2. Referat bądź prezentacja

3. Egzamin pisemny

30 godzin kontaktowych

30 godzin przygotowania do zajęć

25 godzin przygotowania do egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Jakubowska-Branicka
Prowadzący grup: Iwona Jakubowska-Branicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.