Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-01-STAT2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.anthro.edu.pl/statystyka
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Założenia (opisowo):

Jest to kurs statystyki dla osób, które nie kończyły studiów pierwszego stopnia w ISNS. Osoby, które mają za sobą kursy ze statystyki ukończone na innych wydziałach/uczelniach proszę o kontakt z dr. Pawłem Orzechowskim: pawel.orzechowski@uw.edu.pl

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ma umożliwić słuchaczom przygotowanie się do samodzielnego prowadzenia analiz ilościowych na potrzeby prac magisterskich i badawczych. Poniżej znajduje się ogólny opis tematów, spośród których zostaną wybrane te, które odpowiadają potrzebom największej części grupy.

Pełny opis:

lista potencjalnych zagadnień

1/ oprogramowanie SPSS w analizie danych

2/ analiza opisowa

3/ testowanie hipotez

4/ badanie związków pomiędzy zmiennymi

5/ regresja liniowa

6/ regresja logistyczna

7/ analizy eksploracyjne: redukcja wymiarów i skalowanie

Literatura:

G. Ferguson, Y. Takane Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007

M. Nawojczyk Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków2004

J. Górniak, J. Wachnicki Pierwsze kroki w analizie danych SPSS for Windows

G.Lissowski, J.Haman, M. Jasinski Podstawy statystyki dla socjologów, t.2, Wyd. Scholar, Warszawa 2011

A.Malarska Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS Kraków 2005

Wieczorkowska, G., & Wierzbicki, J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Field. A, (2005) Discovering Statistisc Using SPSS (and sex, drugs and rock'n'roll), London: Sage

Efekty uczenia się:

K_W06 Zna metody i techniki, w tym pozyskiwania danych właściwe dla socjologii i nauk pokrewnych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy zachodzące w nich i między nimi

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, prawne, kulturowe, ekonomiczne, polityczne w kontekście problematyki socjologicznej

KU_03 potrafi trafnie analizować i badać przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, ekonomicznych, politycznych i prawnych)

K_U04 potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowych, ekonomicznych, politycznych i prawnych) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi z zakresu nauk społecznych

K_U08 posiada umiejętność rozumienia i analizowania procesów i zjawisk społecznych

K_U09 posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem ujęć teoretycznych i innych źródeł

K_K02 potrafi tworzyć zespoły zadaniowe i aktywnie w nich uczestniczyć

K_K03 potrafi wskazań i zdefiniować najważniejsze działania służące realizacji określonych zadań

K_K04 potrafi profesjonalnie podchodzić do zadań związanych z zawodem socjologa

K_K07 potrafi i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia będzie przygotowany w zespołach raport. Jego zakres i kryteria oceniania zostaną uzgodnione na początku semestru, stosownie do wybranego zakresu materiału. Dodatkowo będzie brana pod uwagę aktywność podczas zajęć.

Zakłada się do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze, kolejne dwie spowodują obniżenie końcowej oceny po pół stopnia, piąta - niezaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Orzechowski
Prowadzący grup: Paweł Orzechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.