Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie rozwojem pracowników

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-01ZRP Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie rozwojem pracowników
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przybliżenie Studentom wiedzy na temat metodologii i narzędzi zarządzania rozwojem pracowników. Zajęcia mają charakter warsztatu, w ramach którego Studenci będą mogli zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi narzędziami diagnozowania i rozwoju kompetencji, a także poznać metodykę tworzenia programów rozwojowych. W ramach zajęć omówiona zostanie także podstawowa tematyka organizacji i prowadzenia audytu funkcji personalnej w organizacji.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie Studentom wiedzy na temat metodologii i narzędzi zarządzania rozwojem pracowników. Zajęcia mają charakter warsztatu, w ramach którego Studenci będą mogli zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi narzędziami diagnozowania i rozwoju kompetencji, a także poznać metodykę tworzenia programów rozwojowych. W ramach zajęć omówiona zostanie także podstawowa tematyka organizacji i prowadzenia audytu funkcji personalnej w organizacji.

Pełny opis:

Tematyka poszczególnych zajęć:

1. Wprowadzenie

2. Model kompetencyjny a zarządzanie rozwojem pracowników

3. Przegląd narzędzi mierzenia i rozwoju pracowników I – definicje

4. Przegląd narzędzi mierzenia i rozwoju pracowników II – narzędzia mierzenia kompetencji

5. Przegląd narzędzi mierzenia i rozwoju pracowników III – narzędzia rozwoju kompetencji

6. Przegląd narzędzi mierzenia i rozwoju pracowników IV – narzędzia rozwoju kompetencji

7. Dobór narzędzi rozwoju w zależności od dojrzałości organizacji i pracowników

8. Rozwój liderów I – definicje

9. Rozwój liderów II – narzędzia

10. Zarządzanie ścieżką kariery w organizacji

11. Komunikowanie programów rozwojowych do wewnątrz organizacji

12. Ewaluacja programów szkoleniowych i rozwojowych

13. Audyt funkcji personalnej I - definicje

14. Audyt funkcji personalnej II – ćwiczenia praktyczne

Literatura:

• J. Tabor, Zarządzanie talentami w rzedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, str. 7 - 57

• M. Juchnowicz, Ł. Sienkiewicz, Jak ocenić pracę?, Difin, Warszawa 2006

• M. Kossowska, I. Sołtysińska, budowanie zespołów. Ćwiczxenia, formularze, wskazówki dla prowadzącego, Oficyna a Wolters Kluwer business

• J. Hay, Ośrodki oceny i rozwoju, (części 1-4), Oficyna a Wolters Kluwer business

• M. Sidor – Rządkowska (red.), Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009

• J. Surzykiewicz, M. Kulesza (red. ), Coaching społeczny. Innowacyjne techniki i narzędzia wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Difin, Warszawa 2013

• M. Bennewicz, Coaching i mentoring w praktyce, G+J Gruner+Jahr, Warszawa 2011, str. 23-51

• T. Stoltzfus, Sztuka zadawania pytań w coachingu, Aetos Media, Wrocław 2008

• Kenneth H. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

• G. C. Avery, Przywództwo w organizacji, PWE, Warszawa 2009, str. 21 - 55

• W. F. Szymczak, Profesjonalni trenerzy, GWP, Sopot 2011, str. 104-122

• T. Boydell, M. Leary, Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2006, str. 78-100

• J. Marciniak, Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

• Rozumie wartości, zasady i cele szeroko definiowanych programów rozwojowych oraz zasady ich tworzenia w zależności od typu organizacji

• Analizuje społeczne, demograficzne i ekonomiczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w szczególności narzędzia mierzenia i rozwoju kompetencji

• Wymienia kluczowe narzędzia mierzenia i rozwoju kompetencji

• Rozumie znaczenie podstawowych pojęć związanych z tematyką zajęć w tym pojęcia kompetencja, wskaźniki, pomiar, ewaluacja programów rozwojowych, audyt funkcji personalnej, assessment i development center, szkolenie, coaching, mentoring, test kompetencji, narzędzie analizy stylu społecznego i przywódczego, etc

• Wyjaśnia sposób diagnozowania potrzeb rozwojowych w organizacji, planowania i organizacji szeroko rozumianych programów rozwijania kompetencji pracowników

• Przedstawia najistotniejsze rozwiązania w zakresie zarządzania rozwojem personelu z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych typów organizacji oraz najnowszych trendów w zakresie zarządzania rozwojem w organizacji

• Porównuje rozwiązania dotyczące planowanie i zarządzania programami i narzędziami rozwojowymi

• Współpracuje z pozostałymi członkami zespołu (przejawia umiejętność pracy w grupie)

Metody i kryteria oceniania:

ZALICZENIE ZAJĘĆ: prezentacja (ogólny zarys, poszerzenie omawianego zagadnienia w pracy pisemnej) + pisemna praca indywidualna; zaprojektowanie lub zrecenzowanie dowolnie wybranego narzędzia rozwoju pracowników, przygotowanie o omówienie wskaźników do audytu funkcji personalnej w wybranej organizacji, etc

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sobierajski
Prowadzący grup: Tomasz Sobierajski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.