Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia intymności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10ANIL-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia intymności
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Pomocne w zrozumieniu poruszanej problematyki będą następujące przedmioty: antropologia kulturowa.

Skrócony opis:

Jest to rozbudowana analiza wybranych aspektów intymności powiązanej z ludzkim ciałem w zachodniej kulturze współczesnej.

Pełny opis:

Jest to rozbudowana analiza wybranych aspektów intymności powiązanej z ludzkim ciałem w zachodniej kulturze współczesnej. Ludzkie ciało sytuuje się na pograniczu wymiarów: natury i kultury. Jest zatem ciało jako taki obiektem naturalnym, ale poddanym silnym i wielopłaszczyznowym oddziaływaniom kulturowym, które dopiero czynią nas ludźmi. Oddziaływania te podlegają zmianom w czasie oraz w pewnym stopniu różnią się w poszczególnych kulturach.

Kurs opiera się na analizie wybranych aspektów ludzkiej cielesności we współczesnej kulturze Zachodu. Konkretne przykłady i przypadki służą uświadomieniu i zrozumieniu kulturowych kodów i znaczeń nakładanych na ciało, śledzeniu zmian obyczajowości i praktyk cielesnych, analizie zmiennej linii granicznej między prywatnym i publicznym w perspektywie intymności ludzkiego ciała.

Równolegle do zajęć w formie konwersatoriów z elementami wykładów, studenci realizują miniprojekty badawcze, doświadczając w sposób świadomy kontaktu z osobą badaną i opracowując wybrane zagadnienia badawcze.

Ramą do analiz wybieranych co roku nowych zjawisk dotyczących intymności i jej negocjowania, jest teoria dotycząca nagiego ciała we współczesnych społeczeństwach i kulturze Zachodu. Wyniki tych badań są prezentowane na końcowych zajęciach, co poszerza wcześniej omawiane ramy i pozwala na ostateczną syntezę.

Literatura:

Giddens Anthony (2007), Przemiany intymności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

Bieńko Mariola (2013), Intymne i prywatne praktyki codzienności. Analiza socjologiczna, Warszawa: WUW

Elias Norbert, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa: PIW 1980

Praktyki cielesne, Kurczewski Jacek (red.), Warszawa: Trio 2006

Martin S. Weiberg, Sexual Modesty, Social Meanings, and the Nudist Camp w: M. Truzzi (Red.), Sociology and Everyday Life, Prentice-Hall, Englewood Cills, 1968, s. 212-220

Herman Aleksandra, Nagość naturystyczna jako nagość (nie)obyczajna? (2014), „Societas/Communitas” 1 (17) 2014, ss. 113—134.

Rogowska-Stangret Monika, Ciało - poza Innością i Tożsamością, Gdańsk: Fundacja terytoria książki 2016

Breczko Sylwia, Polityzacja ciała, Kraków: Nomos 2013

Shilling Chris, Socjologia ciała, Warszawa: PWN 2010

Trickster. Społeczno-kulturowe aspekty doświadczania ciała, red. D. Majka-Rostek, E. Banaszak, R. Florkowski, P. Czajkowski, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra 2016

Foucault Michel, Historia seksualności

Historia ciała, red. Georges Vigarello, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, tomy 1--3, (wybrane teksty, zagadnienia)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student powinien umieć wskazać i wyjaśnić wybrane kulturowe sposoby postrzegania i ujarzmiania ciała, być zaznajomiony z różnorodnymi aspektami intymności na podstawie wybranych praktyk cielesnych, powinien potrafić wyróżniać i nazywać procesy i przemiany, jakim podlegają, umieć odnieść je do szerszego kontekstu kulturowego oraz wykazywać się wiedzą pozwalającą na ich samodzielną interpretację.

Metody i kryteria oceniania:

30 godzin kontaktowych

30 godzin przeprowadzania badań i opracowywania wyników

20 godzin przygotowywania się do zajęć (czytanie tekstów)

10 godzin przygotowania się do zajęć (referat, prezentacja)

Obecność na zajęciach (maks. 2 nieobecności).

Aktywność i uczestniczenie w dyskusjach.

Przygotowanie referatu.

Realizacja mini-projektu badawczego w grupie roboczej.

Prezentacja wyników badań - indywidualna.

Prowadzenie dyskusji, krytyczna analiza na forum grupy.

Egzamin końcowy.

Zaliczenie całości przedmiotu następuje przez wypełnienie poszczególnych wymogów: (1) uczestniczenia w zajęciach (obecność + udział czynny), (2) przygotowania referatu (3) przeprowadzenia zadań badawczych w ustalonym zakresie, (4) prezentacji wyników badań na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Herman
Prowadzący grup: Aleksandra Herman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.