Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jak pisać historię LGBT+?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10JPHLGBT-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jak pisać historię LGBT+?
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W jaki sposób pisać historię LGBT+? Z jakimi trudnościami teoretycznymi i praktycznymi trzeba się zmierzyć, badając historię i tożsamości osób nieheteronormatywnych? Cel zajęć będzie dwojaki: spotkanie się z badaczkami i badaczami, którzy zajmują się tą tematyką od lat i mogą podzielić się z nami swoimi dotychczasowymi odkryciami i obserwacjami, a także wymyślenie i rozpoczęcie nowego badania.

Pełny opis:

Jak pisano do tej pory historię ruchów LGBT+? Co do współczesnych nauk społecznych wniosły badania uwzględniające doświadczenia osób nieheteronormatywnych? Z jakimi trudnościami teoretycznymi i praktycznymi trzeba się zmierzyć, badając historię i tożsamości osób nieheteronormatywnych? Jak pisać historię LGBT+?

Cel zajęć będzie dwojaki: spotkanie się z badaczkami i badaczami, którzy zajmują się tą tematyką od lat i mogą podzielić się z nami swoimi dotychczasowymi odkryciami i obserwacjami, a także wymyślenie i rozpoczęcie nowych projektów badawczych, wśród nich kilkuletniego badania, którego zamierzeniem będzie przyjrzenie się historii LGBT+ w Polsce.

Zajęcia poświęcone będą następującym zagadnieniom:

I. LGBT+ czyli kto?

II. Inspiracje metodologiczne:

1) Instytut Gospodarstwa Społecznego (pamiętniki bezrobotnych, pamiętniki chłopów)

2) Szymon Dubnow i projekt zamlingu; badania prowadzone przez YIVO

3) socjologia tożsamości

4) historia mówiona

5) mikrohistoria

III. Problemy metodologiczne związane z charakterem źródeł:

6) archiwa represji (źródła policyjne),

7) literatura piękna, film,

8) antropologia, psychologia, medycyna i dyskurs naukowy,

9) źródła produkowane przez ruch LGBT+ (instytucjonalizacja ruchu, głosy słyszane i niesłyszane),

10) historia mówiona (wartość wspomnień osobistych),

IV. Co historia LGBT+ zmienia w naszym rozumieniu nauk społecznych?

V. Przygotowanie własnego projektu badawczego

Literatura:

Krótka lista lektur (do poszerzenia, zależnie od sugestii i zainteresowań uczestników i uczestniczek zajęć):

- L. Krzywicki (oprac.), Pamiętniki chłopów,

- M. Melchior, Społeczna tożsamość jednostki,

- L. Jockusch, Collect and Record!,

- M. Foucault, Historia seksualności,

- A. Portelli, ‘Oral History in Italy’,

- C. Ginzburg, Ser i robaki (wstęp), ‘The Inquisitor as Anthropologist',

- D. Boyarin, D. Itzkovitz, A, Pellegrini, (eds), Queer Theory and the Jewish Question,

- M. Briki, Psychiatrie et homosexualité. Lectures médicales et juridiques de l'homosexualité dans les sociétés occidentales de 1850 à nos jours,

- M. B. Duberman, M. Vicinus, G. Chauncey Jr (red.), Hidden from History: Reclaiming the Gay and Lesbian Past,

- J. Loughery, The Other Side of Silence: Men's Lives & Gay Identities. A Twentieth-Century History,

- R. Aldrich (red.), Geje i lesbijki: życie i kultura, tłum. P. Nowakowski,

- R. B. Parkinson, A Little Gay History. Desire and Diversity Across the World,

- M. Szcześniak, Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji,

- J. Boswell, The Marriage of Likeness. Same-Sex Unions in Pre-Modern Europe,

- D.M. Halperin, How to Do the History of Homosexuality,

- J.N. Katz, The Invention of Heterosexuality,

- G. Kent, G. Hekma, The Pursuit of Sodomy. Male Homosexuality in Enlightenment Europe,

- Ch. Mounsey, Developments in the Histories of Sexualities. In Search of the Normal, 1600-1800.

Efekty uczenia się:

K_W05 zna w pogłębionym zakresie zależności pomiędzy różnymi dyscyplinami humanistycznymi zajmującymi się badaniami dzieł sztuki w kulturze, socjologicznego kontekstu działalności kulturowej

K_W12 zna mechanizmy funkcjonowania języka i mowy w kontekście antropologicznym, socjologicznym i przyrodniczych

K_U02 potrafi w pogłębionym i szerokim zakresie dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac

K_U04 posiada umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie problemów badawczych z zakresu humanistyki, filozofii, literatury i sztuki

K_K01 rozumie potrzebę nieustannego kształcenia po ukończeniu studiów

K_K04 potrafi organizować i współpracować z grupą oraz zajmować w niej różne role społeczne

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność podczas zajęć, praca pisemna (zarys badań i/lub wstępna relacja z badań).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Laskowski, Łukasz Mikołajewski, Michał Sobczak
Prowadzący grup: Piotr Laskowski, Łukasz Mikołajewski, Michał Sobczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Laskowski, Łukasz Mikołajewski, Michał Sobczak
Prowadzący grup: Piotr Laskowski, Łukasz Mikołajewski, Michał Sobczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.