Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomoc dziecku i rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10PDIR Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomoc dziecku i rodzinie
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

W ramach zajęć omówione zostaną możliwości pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym. Zakładany jest udział ekspertów w dziedzinie praktycznej pracy z rodziną.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z modelowymi rozwiązaniami organizacyjnymi oraz strategiami i projektami działania w zakresie pomocy dziecku i rodzinie w Polsce. Treści kształcenia obejmują: przedstawienie rodzajów programów wspierania dziecka i rodziny wraz z krytyczną analizą obecnej typologii; omówienie stanu aktualnego i nowych wyzwań w pracy z dzieckiem i rodziną; prezentację zadań i metod pracy wybranych instytucji oraz służb społecznych realizujących pomoc dziecku i rodzinie, wskazanie możliwości wspierania dziecka i rodziny w określonych sytuacjach problemowych. Przewidziany jest udział specjalistów reprezentujących podmioty działające w obszarze pomocy dziecku i rodzinie.

Efekty uczenia się:

Wiedza studenta:

• identyfikuje systemy wsparcia rodziny

• rozróżnia zakresy działań i metody pracy wybranych instytucji społecznych

• ma podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących wskazane instytucje

• zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej kariery zawodowej

Umiejętności studenta:

• prawidłowo posługuje się zasadami etycznymi kategorii zawodowych właściwych dla służb społecznych realizujących cele pomocy rodzinie

• dokonuje krytycznej oceny pomocy świadczonej przez wskazane podmioty

Kompetencje studenta:

• potrafi zidentyfikować właściwe formy pomocy dla określonego przypadku

• potrafi uzupełniać nabytą wiedzę w wymiarze interdyscyplinarnym

Metody i kryteria oceniania:

• ocena ciągła uwzględniająca aktywność na zajęciach i bieżące przygotowanie do zajęć

• kontrola obecności

• przygotowanie i przedstawienie autorskiego projektu dotyczącego pomocy dla określonego przypadku

• przygotowanie i przedstawienie monografii wybranego podmiotu (według przyjętych kryteriów)

• zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wideł
Prowadzący grup: Ewa Wideł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.