Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podejmowanie decyzji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10PDNOW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podejmowanie decyzji
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów specjalizacji "Facylitacja i interwencja w sytuacjach kryzysowych" na studiach licencjackich.

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują ogólne etapy i procedury podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów, potencjalne błędy pojawiające się na każdym z etapów oraz konkretne techniki eksperckie.

Pełny opis:

Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji zarówno pod kątem przydatności przy rozwiązywaniu konfliktów (np. przy pełnieniu roli mediatora) jak i pod kątem pracy w organizacjach (biznes, organizacje pozarządowe) oraz zarządzania nimi.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

1. Etapy rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

2. Koncepcja sześciu rodzajów myślenia Edwarda de Bono

3. Teoretyczne modele procesu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

4. Kiedy optymalizować jakość rozwiązań, a kiedy nie? Teoria ograniczonej racjonalności Herberta Simona

5. Definiowanie problemu

6. Formułowanie celów i opracowywanie kryteriów oceny rozwiązań

7. Zbieranie i porządkowanie informacji. Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy

8. Analizy: SWOT, PEST, interesów, pola sił

9. Przewidywalność skutków: pewność, ryzyko, niepewność

10. Szacowanie wartości oczekiwanej

11. Drzewa decyzyjne

12. Kreatywność

13. Typowe odchylenia od racjonalności (biases) i wynikające z nich błędy decyzyjne

14. Decyzje wielopodmiotowe i grupowe. Jakość oraz cechy charakterystyczne decyzji podejmowanych indywidualnie i zespołowo

15. Wpływ procedury na kształt podjętych decyzji.

Literatura:

Zalecane lektury i materiały pomocnicze:

- John Adair, Podejmowanie decyzji. Petit, Warszawa 1998.

- Edward de Bono, Sześć kapeluszy czyli sześć sposobów myślenia. Wydawnictwo Medium, Warszawa 1996.

- Daniel Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Wydawnictwo Media Rodzina, 2012.

- Daniel Goleman, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1997.

- Mirosław Kofta i Teresa Szustrowa (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć, PWN, Warszawa 2001.

- Edward Nęcka, Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2001.

- Tadeusz Tyszka, Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji. GWP, Gdańsk 1998.

- Tyszka T., Zaleśkiewicz T., Racjonalność decyzji: pewność i ryzyko, PWE 2001.

- Mackin D., Budowanie zespołu, Poznań 2011.

- Alden M. Hayashi, Kiedy należy zaufać przeczuciom? w: Podejmowanie decyzji Harvard Business Review, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005.

- Gardiner Morse, Decyzje a przeczucia w: Podejmowanie właściwych decyzji Harvard Business Review, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2008.

- Bazerman M.H., Chugh D., Świadome decyzje, [w:] Podejmowanie właściwych decyzji, Harvard Business Review, Gliwice, Wyd. Helion 2008.

- Hammond J.S., Keeney R.L., Raiffa H., Myślowe pułapki, które prowadzą do złych decyzji, [w:] Podejmowanie właściwych decyzji, Harvard Business Review, Gliwice, Wyd. Helion 2008.

- Drucker P.F. Podejmowanie skutecznych decyzji, w: Podejmowanie decyzji, Harvard Business Review, Gliwice, Wyd. Helion 2005.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu (ćwiczeń) student jest w stanie:

- używać wybranych modeli podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów

- właściwie dobierać sposób rozwiązywania problemu do jego charakteru, wagi i spodziewanych konsekwencji,

- określać cel, jaki chce osiągnąć, zanim przejdzie do fazy analizowania informacji oraz poszukiwania właściwych rozwiązań,

- aktywnie poszukiwać, gromadzić i analizować informacje dotyczące sytuacji decyzyjnej, zanim przejdzie do fazy poszukiwania właściwych rozwiązań

- rozpoznawać typowe zagrożenia prowadzące do przewidywalnych odchyleń od racjonalności,

- organizować pracę zespołową przy rozwiązywaniu problemów,

- działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy,

- potrafi aktualizować nabytą wiedzę i umiejętności, przystosowując ją do zadań zawodowych i społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda punktowa – studenci w trakcie zajęć gromadzą punkty zdobywane za różne formy aktywności m.in.:

- udział w ćwiczeniach,

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne,

- realizacja prezentacji.

Oceny wynikają z liczby indywidualnie zgromadzonych punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Winiarska
Prowadzący grup: Aleksandra Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Winiarska
Prowadzący grup: Aleksandra Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.