Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specyfika pisarstwa naukowego: jak komunikować wyniki badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10SPN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specyfika pisarstwa naukowego: jak komunikować wyniki badań społecznych
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość programów pakietu MS Office – Word, Excel, PowerPoint.

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie Uczestnikom i Uczestniczkom podstawowych umiejętności związanych ze skutecznym komunikowaniem wyników badań, zarówno w formie ustnej (prezentacje, wystąpienia konferencyjne), jak i pisemnej (prace na stopień, artykuły naukowe, raporty z badań)

Pełny opis:

Przedstawiając wyniki swoich badań, często robimy to w sposób „intuicyjny” lub podpatrzony u innych badaczy, nie zastanawiając się nad jego skutecznością komunikacyjną. Tak powstają niespójne i przeładowane informacjami prezentacje konferencyjne, pozbawione wyraźnej struktury prace magisterskie i napisane zbyt zawiłym językiem raporty badawcze. Podczas zajęć przećwiczymy podstawowe umiejętności związane z komunikowaniem wyników badań: nadawanie tekstowi lub prezentacji czytelnej struktury logicznej i narracyjnej, posługiwanie się narzędziami do wizualizacji danych ilościowych i jakościowych, opisywanie, analizowanie i podsumowywanie wyników sugestywnym i precyzyjnym językiem dostosowanym do grona odbiorców.

Literatura:

Abela Andrew. 2013. Advanced presentations by design, 2. wyd. San Francisco: John Wiley & Sons Inc.

Becker Howard S. 2013. Warsztat pisarski badacza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Davis Martha. 2012. Scientific papers and presentations. Academic Press.

Kosslyn Stephen Michael. 2007. Clear and to the point: 8 psychological principles for compelling PowerPoint presentations, New York: Oxford University Press.

Mayer Richard E. 2009. Multimedia learning. New York: Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu Uczestniczki i Uczestnicy będą potrafili:

• dostosować styl tekstu relacjonującego wyniki badań do założonego grona odbiorców (naukowców lub nienaukowców) i wymogów danej formy tekstu (artykułu, raportu lub pracy na stopień);

• rozróżniać w tekście warstwy opisu i analizy i swobodnie przechodzić między nimi;

• opisywać słownie dane ilościowe bez niepotrzebnego powtarzania informacji zawartych w tabelach i wykresach;

• trafnie dobierać i interpretować cytaty z analizowanych tekstów lub wypowiedzi badanych osób;

• zwięźle i przejrzyście podsumowywać wyniki badań;

• formułować uzasadnione i realistyczne rekomendacje w raportach badawczych;

• wizualizować i prezentować wyniki badań w sposób uwzględniający poznawcze możliwości odbiorców;

• tworzyć zrozumiałe wykresy, diagramy i inne formy wizualizacji danych;

• prezentować wyniki badań ilościowych i jakościowych w sposób ułatwiający ich zrozumienie i wzmacniający zapamiętywanie;

• gromadzić dane bibliograficzne i zarządzać nimi za pomocą wybranych menadżerów bibliograficznych;

• tworzyć przypisy i zautomatyzowane bibliografie za pomocą wybranych menadżerów bibliograficznych i wtyczek do edytorów tekstu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa za kurs będzie średnią arytmetyczną dwóch ocen za projekty zaliczeniowe: prezentację ustną z wykorzystaniem narzędzi graficznych i zadanie pisemne polegające na uzupełnieniu brakujących elementów raportu badawczego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olczyk, Paweł Tomanek
Prowadzący grup: Tomasz Olczyk, Paweł Tomanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.