Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjotechnika propagandy w reklamie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10SPwR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjotechnika propagandy w reklamie
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.anthro.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Ogólna znajomość pojęciowości socjologii i antropologii kultury oraz podstawowych teorii ułatwi udział w zajęciach

Skrócony opis:

Nazwa kursu jest pewnym skrótem myślowym – choć refleksja antropologiczna dominuje, moglibyśmy nazwać ten przedmiot socjologią, gender/minority studies, analizą wizualną, językoznawczą lub semantyczną reklamy. Podczas zajęć sięgniemy do dorobku semiotyki i językoznawstwa, teorii krytycznych od Friedan po Stern i Kane, socjologii krytycznej i socjolingwistyki. Przyjrzymy się zabiegom manipulacyjnym, wykorzystującym socjotechniki, mechanizmy psychologiczne oraz struktury językowe. Osobny blok zajęć będzie poświęcony zmianie – kulturowej i technologicznej – oraz możliwościom (zagrożeniom?) stwarzanym przez nowe technologie komunikacyjne.

Pełny opis:

Zajęcia zostaną podzielone na cztery bloki. Pierwszy obejmuje zapoznanie z teoriami krytycznymi, które będą stanowiły ramę dla dalszych analiz: wybranymi pracami Z. Baumana, J. Baudrillarda, M. Horkheimera, Th. Adorno, G. Ritzera. Spróbujemy przyjrzeć się im nie tylko na poziomie samej teorii, ale przede wszystkim praktycznego zastosowania w analizie.

Drugi blok obejmie różne perspektywy analizy reklamy – począwszy od klasycznej analizy semiotycznej Barthesa i Eco, przez retorykę i poetykę, po mechanizmy psychologiczne.

W trzecim bloku przyjrzymy się komunikowaniu ról społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem płci kulturowej

Czwarty i ostatni blok obejmie zmianę – poddamy refleksji procesy, w których reklama definiuje nowe populacje i tworzy nowe dyskursy, a także przyjrzymy się znaczeniu zmiany technologicznej i splotu władzy/wiedzy.

Literatura:

J. Baudrillard Precesja symulakrów w: R. Nycz (red.) Postmodernizm. Antologiaprzekładów, Wyd. baran i Suszczyński, Kraków, 1996

J. Baudrillard Społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury, Sic! Warszawa, 2006

G. Ritzer Makdonaldyzacja społeczeństwa, Muza, Warszawa, 2003

G. Ritzer Magiczny świat konsumpcji Muza, Warszawa, 2012

Cz. Miłosz (wyb.) Kultura masowa Wyd. Literackie, Kraków, 2002

Z. Bauman Życie na przemiał, Wyd. Literackie, Kraków, 2005

G. Makowski Świątynie konsumpcji, Wyd. Trio, Warszawa, 2003

P. Zańko „Zabijemy was słowami”. Prowokacja kulturowa w przestrzeni miejskiej i w internecie Wyd. UW, Warszawa 2012

R. Barthes Mitologie, Wydawnictwo KR, Warszawa, 2000

U. Eco Nieobecna struktura, Wyd. KR, Warszawa, 1996

U. Eco Semiologia życia codziennego Czytelnik, Warszawa, 1999

P. Lewiński Retoryka reklamy, WUW, Wrocław, 1999

D. Doliński Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdańsk, 2005

A. Pitrus Znaki na sprzedaż, Wyd. Rebis, Kraków, 2005

A. Courtney, S. Lockeretz A Woman’s Place: An Analysis of the Roles Portrayed by Women in Magazine Advertisements “Journal of Marketing Research”, vol. VIII, 1971

K. Kane The Ideology of Freshness in Femine Hygiene Commercials (w:) Ch. Brunsdon, J. D’Acci, L. Spigel (red.) Feminist Television Criticism: A Reader, Clarendon Press, Oxford, 1997

E. Goffman Gender Advertisements Harper, New York, 1976

J. Bator Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej ISP, Warszawa, 1998

M.Kochan Slogany w reklamie i polityce, Wyd. Trio, Warszawa, 2005

J. Bralczyk Język na sprzedaż, GWP, Gdańsk, 2004

Ph. Ariès Historia dzieciństwa Wyd. Altheia, Warszawa, 2010

J. Bakan Dzieciństwo w oblężeniu, Muza, Warszawa, 2013

M. Lindstrom Dziecko reklamy, Świat książki, Warszawa, 2005

M. Castells Społeczeństwo sieci PWN, Warszawa 2008

M. Lindstrom Zakupologia, Znak, Kraków, 2009

J. Battelle Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję, Wd. Naukowe PWN, Warszawa, 2006

A. Pomieciński Reklama w kulturze współczesnej Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2005

Efekty uczenia się:

Student/studentka zna interdyscyplinarne narzędzia analizy dyskursu reklamowego

Student/studentka potrafi analizować tekst reklamowy z wykorzystaniem różnych narzędzi

Student/studentka rozumie związek pomiędzy szerszymi procesami społecznymi a funkcjonowaniem dyskursu reklamowego

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy i uczestniczki zajęć przygotują projekt reklamy, uwzględniający różne aspekty omawianych teorii i modeli analizy. Zostanie on zaprezentowany na ostatnich zajęciach. Ocenie podlega nie kreatywność produktu lub usługi, która będzie przedmiotem projektu, lecz adekwatne i czytelne wykorzystanie teorii omówionych w trakcie zajęć.

Projekty zostaną przygotowane w trzyosobowych grupach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład konwersatoryjny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Walczak
Prowadzący grup: Bartłomiej Walczak
Strona przedmiotu: http://www.anthro.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład konwersatoryjny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Nazwa kursu jest pewnym skrótem myślowym – choć refleksja antropologiczna dominuje, moglibyśmy nazwać ten przedmiot socjologią, gender/minority studies, analizą wizualną, językoznawczą lub semantyczną reklamy. Podczas zajęć sięgniemy do dorobku semiotyki i językoznawstwa, teorii krytycznych od Friedan po Stern i Kane, socjologii krytycznej i socjolingwistyki. Przyjrzymy się zabiegom manipulacyjnym, wykorzystującym socjotechniki, mechanizmy psychologiczne oraz struktury językowe. Osobny blok zajęć będzie poświęcony zmianie – kulturowej i technologicznej – oraz możliwościom (zagrożeniom?) stwarzanym przez nowe technologie komunikacyjne.

Pełny opis:

Zajęcia zostaną podzielone na cztery bloki. Pierwszy obejmuje zapoznanie z teoriami krytycznymi, które będą stanowiły ramę dla dalszych analiz: wybranymi pracami Z. Baumana, J. Baudrillarda, M. Horkheimera, Th. Adorno, G. Ritzera. Spróbujemy przyjrzeć się im nie tylko na poziomie samej teorii, ale przede wszystkim praktycznego zastosowania w analizie.

Drugi blok obejmie różne perspektywy analizy reklamy – począwszy od klasycznej analizy semiotycznej Barthesa i Eco, przez retorykę i poetykę, po mechanizmy psychologiczne.

W trzecim bloku przyjrzymy się komunikowaniu ról społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem płci kulturowej

Czwarty i ostatni blok obejmie zmianę – poddamy refleksji procesy, w których reklama definiuje nowe populacje i tworzy nowe dyskursy, a także przyjrzymy się znaczeniu zmiany technologicznej i splotu władzy/wiedzy.

Literatura:

J. Baudrillard Precesja symulakrów w: R. Nycz (red.) Postmodernizm. Antologiaprzekładów, Wyd. baran i Suszczyński, Kraków, 1996

J. Baudrillard Społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury, Sic! Warszawa, 2006

G. Ritzer Makdonaldyzacja społeczeństwa, Muza, Warszawa, 2003

G. Ritzer Magiczny świat konsumpcji Muza, Warszawa, 2012

Cz. Miłosz (wyb.) Kultura masowa Wyd. Literackie, Kraków, 2002

Z. Bauman Życie na przemiał, Wyd. Literackie, Kraków, 2005

G. Makowski Świątynie konsumpcji, Wyd. Trio, Warszawa, 2003

P. Zańko „Zabijemy was słowami”. Prowokacja kulturowa w przestrzeni miejskiej i w internecie Wyd. UW, Warszawa 2012

R. Barthes Mitologie, Wydawnictwo KR, Warszawa, 2000

U. Eco Nieobecna struktura, Wyd. KR, Warszawa, 1996

U. Eco Semiologia życia codziennego Czytelnik, Warszawa, 1999

P. Lewiński Retoryka reklamy, WUW, Wrocław, 1999

D. Doliński Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdańsk, 2005

A. Pitrus Znaki na sprzedaż, Wyd. Rebis, Kraków, 2005

A. Courtney, S. Lockeretz A Woman’s Place: An Analysis of the Roles Portrayed by Women in Magazine Advertisements “Journal of Marketing Research”, vol. VIII, 1971

K. Kane The Ideology of Freshness in Femine Hygiene Commercials (w:) Ch. Brunsdon, J. D’Acci, L. Spigel (red.) Feminist Television Criticism: A Reader, Clarendon Press, Oxford, 1997

E. Goffman Gender Advertisements Harper, New York, 1976

J. Bator Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej ISP, Warszawa, 1998

M.Kochan Slogany w reklamie i polityce, Wyd. Trio, Warszawa, 2005

J. Bralczyk Język na sprzedaż, GWP, Gdańsk, 2004

Ph. Ariès Historia dzieciństwa Wyd. Altheia, Warszawa, 2010

J. Bakan Dzieciństwo w oblężeniu, Muza, Warszawa, 2013

M. Lindstrom Dziecko reklamy, Świat książki, Warszawa, 2005

M. Castells Społeczeństwo sieci PWN, Warszawa 2008

M. Lindstrom Zakupologia, Znak, Kraków, 2009

J. Battelle Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję, Wd. Naukowe PWN, Warszawa, 2006

A. Pomieciński Reklama w kulturze współczesnej Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.