Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia ruchów społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10SRS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia ruchów społecznych
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

przedmiot dla studiów magisterskich

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z przykładami badań ruchów społecznych w Polsce i na świecie oraz z teoriami tłumaczącymi ich pojawienie się, dynamikę i efekty działalności. Zostaną też omówione najważniejsze metody i techniki przydatne w prowadzeniu badań ruchów społecznych. Zajęcia będą miały formę konwersatorium z elementami wykładu.

Pełny opis:

Konwersatorium jest poświęcone najważniejszym teoriom ruchów społecznych i przykładom ich zastosowania w studiach przypadku.

Co to jest ruch społeczny? Jak się rodzą ruchy społeczne? Co jest przyczyną ich powstawania? Jak je badać? Jakie dylematy etyczne czekają badacza? To pytania, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi. Zajęcia będą łączyć elementy wykładu i pracy własnej uczestników. Przewidziane są spotkania z badaczami ruchów społecznych.

• Co to jest ruch społeczny?

• Najważniejsze współczesne perspektywy teoretyczne i badawcze dot. ruchów społecznych.

* Konflikty społeczne i pojawienie się ruchu społecznego: czy konflikt jest warunkiem koniecznym narodzin ruchu?

• Zmiana polityczna i ruchy społeczne. Problem „rewolucyjności” ruchów społecznych.

• Jak tworzy się tożsamość zbiorowa? A kim są uczestnicy ruchów społecznych jako osoby?

• Skąd biorą się wartości ruchów społecznych?

• Procesy mobilizacji i demobilizacji: dlaczego ludzie chcą razem działać?

• Wewnętrzna organizacja ruchów społecznych.

• Jak konteksty społeczny, polityczny i kulturowy wpływa na powodzenie działań ruchów społecznych?

• NSZZ „Solidarność” jako masowy ruch społeczny – badania nad ruchem „Solidarności” i ich znaczenie dla polskiej socjologii.

• Repertuary protestów i ruchów społecznych

• Ruchy społeczne i demokracja: czy społeczeństwo może istnieć bez ruchów społecznych? Ruchy społeczne a partycypacja polityczna.

• Współczesne ruchy miejskie.

• Badanie ruchów społecznych i problemy etyczne.

Literatura:

della Porta D., Diani M., Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Methods of Social Movements Research, B. Klandermans, S. Staggenborg (red.), University of Minnesota Press, 2002.

Snow D. A., Soute S. A., Kriesi H., The Blackwell Companion to Social Movements, Blackwell Publishing Ltd, 2004.

Żuk P. , Społeczeństwo w działaniu. Ekolodzy, feministki, skłotersi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.

Gorlach K., Mooney P. H. (red.). Dynamika życia społecznego. Wydawnictwo Naukowe Scholar Warszawa 2008.

Mandes, S., Ruchy społeczne w Polsce, w: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Scholar, Warszawa 2007.

Offe C., New Social Movements. Challeging the Boundaries of Institutional Politics, “Social Research” 1985, t. 52, nr. 4.

Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.

P. Rosanvallon, Kontrdemokracja, przeł. A. Czarnacka, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2011.

A. Touraine i in., Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981, Wydawnictwo Europa, Warszawa 1989.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu uczestnicy posiądą znajomość procesów formowania się i demobilizacji ruchów społecznych. Będą znali najważniejsze teorie ruchów społecznych, mocne i słabe strony tych teorii oraz najważniejsze metody badań ruchów społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wynikiem aktywności na zajęciach (20%), przygotowania bądź studium przypadku ruchu społecznego (ewentualnie protestu) z wykorzystaniem teorii i metod badawczych omówionych na zajęciach lub referatu z wskazanego przez wykładowcę artykułu (40%); kolokwium sprawdzającego znajomość podstawowych terminów i teorii omawianych na zajęciach (40%)

Uczestnicy mają prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności.

Kryteria oceny prezentacji:

• Analiza spójna z założonym (i opisanym) celem/celami

• Adekwatne wykorzystanie teorii.

• Dodatkowe punkty za poszerzenie zaplecza teoretycznego

• Forma prezentacji i klarowność wywodu.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Ciżewska-Martyńska
Prowadzący grup: Elżbieta Ciżewska-Martyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.