Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie zróżnicowania społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10TZSP Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Teorie zróżnicowania społecznego
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie teoretycznej, ale jednocześnie silnie odwołującej się do empirii wiedzy na temat różnych kategorii zróżnicowania społecznego oraz ich rozumienia i wyjaśniania teoretycznego naukach społecznych.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest ukazaniu szerokiego spektrum podejść teoretycznych do różnych kategorii zróżnicowania społecznego. W trakcie zajęć omawiane są teorie opisujące zarówno klasyczne czynniki zróżnicowania (kapitał ekonomiczny, status, prestiż, władza, płeć) jak i kapitał kulturowy, społeczny, symboliczny, relacje centrum-peryferia (zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym). Obok teorii dotyczących mikro i makro strukturalnych kategorii takich jak klasa, naród, kapitał, pokolenie itp. omawiane są także koncepcje teoretyczne opisujące dyskursywne praktyki konstruowania, definiowania i utrzymywania zróżnicowań społecznych.

Efekty uczenia się:

Uczestnik:

1.rozpoznaje szerokie spektrum kategorii zróżnicowania społecznego

2. rozróżnia teoretyczne podejścia do różnych kategorii zróżnicowania społecznego

3. opisuje szkoły i paradygmaty teoretyczne zróżnicowania społecznego

4. wskazuje powiązania, podobieństwa i różnice między poznanymi koncepcjami

5. interpretuje strukturę i dynamikę zróżnicowań społecznych w języku poznanych teorii

6. potrafi wyjaśniać dane empiryczne i zjawiska społeczne w kategoriach poznanych teorii zróżnicowania społecznego

8. ocenia trafność poznanych koncepcji teoretycznych

9. poddaje krytyce poznane teorie zróżnicowania społecznego

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność

2. Pisemny sprawdzian wiedzy

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olczyk
Prowadzący grup: Tomasz Olczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.