Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty pisarskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10WCM-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty pisarskie
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Fakultatywne zajęcia dla studentów I i II stopnia; zajęcia dla ścieżki specjalizacyjnej "Historia idei – Europa i solidarność"

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest ćwiczenie się w regularnym pisaniu tekstów, socjologicznych i nie tylko, praca nad rozmaitymi problemami pojawiającymi się przy pisaniu, wspólna lektura, krytyka i redakcja tekstów pisanych przez uczestników i uczestniczki zajęć.

Warsztaty łączą formę tradycyjnego kursu "academic writing", służącego uzmysłowieniu sobie reguł, jakim powinny być podporządkowane teksty naukowe, z elementami twórczego pisania i zabawą słowem.

Pełny opis:

Forma warsztatów jest co roku nieco inna, zależy od liczby studentów, ich potrzeb i życzeń, zainteresowań i problemów, jakie pojawiają w trakcie pracy. W ciągu semestru uczestnicy dostają ok. siedmiu zadań pisarskich (mniej więcej raz na dwa-trzy tygodnie piszą nowy tekst), następnie zaś omawiają wspólnie rezultaty - to, co się ich zdaniem udało, co należałoby poprawić. Zasadniczo będziemy się koncentrować na zagadnieniach, które mogą być pomocne podczas pisania prac naukowych, artykułów, prac magisterskich, ale nie tylko: zajmiemy się też pisaniem eseistycznym, felietonistycznym i dziennikarskim.

W minionych latach zadania pisarskie obejmowały m.in. krótki esej/felieton o wybranym słowie, pisanie fikcyjnych bądź prawdziwych historii rodzinnych, esej o ulicy, na której się mieszka, redakcję wywiadu prasowego/antropologicznego, pisanie tekstów o Pałacu Staszica jako fenomenie antropologicznym i socjologicznym, a także wspólne przedyskutowanie roboczych wersji wstępów i prac semestralnych pisanych na inne zajęcia – w jaki sposób nadać im formę esejów, zachowując reguły tekstu naukowego?

Literatura:

W latach 2013 i 2014 korzystaliśmy m.in. z następujących książek i artykułów (część się powtórzy w tym roku, część nie):

- „Ćwiczenia stylistyczne” Raymonda Queneau w tłumaczeniu Jana Gondowicza i inspirowany Queneau komiks „99 Ways to Tell a Story: Excercises in Style” Matta Maddena,

- o fotografii: John Berger „Garnitur i fotografia”, Jacek Dehnel „Fotoplastikon”,

- felietony o słowach: „Zapomniane słowa” (red. M. Budzińska),

- cztery teksty na temat kurczaków: John Steinbeck, „Pastwiska niebieskie” (opowiadanie), Joanna Szczepkowska, „Podwójne życie kurczaków” (felieton), Jerzy Kochanowski, „Potęga wołu. Narodziny amerykańskiej kuchni” (artykuł popularnonaukowy z „Polityki”), Jonathan Safran Foer, „Zjadanie zwierząt” (wstęp do książki)

- o medycynie i chorobie autobiograficznie: Jan Kott, „Zawał serca” i „Piąty zawał serca”, Atul Gawande „Nauka skalpela” z książki „Komplikacje. Zapiski chirurga o niedoskonałej nauce”

- eseje: Jerzy Stempowski, „Rubis d’Orient”, Zadie Smith, „Generation Why?”, Hannah Arendt, “Isak Dinesen”, Carlo Ginzburg “Tropy. Korzenie paradygmatu poszlakowego”

- reportaże i relacje: “Kartka” i „Film musi się kręcić” Mariusza Szczygła; „Taxi. Opowieści z kursów po Kairze” Chalida Al-Chamisiego.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

• potrafi wskazać i zdefiniować najważniejsze działania służące

napisaniu dobrego tekstu, takiego jak np. praca akademicka, esej, referat, recenzja, praca magisterska,

• ma wiedzę o regułach odróżniających różne gatunki tekstów,

• potrafi doskonalić sposób, w jaki wyraża swoje opinie na piśmie,

• zna i rozumie podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej w procesie tworzenia tekstu autorskiego.

Metody i kryteria oceniania:

• Punktualność nadsyłania zadań pisarskich + jakość tekstów (z uwzględnieniem indywidualnych postępów),

• obecność i udział w zajęciach (łącznie z lekturą tekstów pisanych przez pozostałych uczestników zajęć),

• wybranie i poprawienie jednego z zadań na koniec warsztatów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Mikołajewski
Prowadzący grup: Łukasz Mikołajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.