Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia i socjologia internetu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-11AISIZ Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Antropologia i socjologia internetu
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie Studentów z podstawami społecznych badań przeprowadzanych w Internecie i zagadnieniami dotyczącymi społecznych uwarunkowań korzystania z tego medium. Zajęcia dotyczą badań społecznych realizowanych w Internecie, struktury sieci WWW, badań internautów i społeczności internetowych. Oprócz tego zostaną poddane dyskusji najnowsze zjawiska rodzące się w przestrzeni komunikacji elektronicznej, prawne, ekonomiczne, polityczne, ale także dotyczące sfery mikro

Pełny opis:

Ćwiczenia mają za zadanie:

1. przedstawić i opisać charakterystykę zjawisk społecznych zachodzących w Internecie,

2. zapoznać Studentów z uwarunkowaniami prowadzenia klasycznych badań społecznych realizowanych w Internecie,

3. wskazać źródła danych społecznych dostępnych w Internecie,

4. nauczyć Studentów realizacji samodzielnych internetowych badań społecznych,

5. umożliwić Studentom nabranie dystansu (niezbędnego dla socjologa) do dynamiki zjawisk społecznych zachodzących w Internecie i pomóc w ocenie ich roli w świecie społecznym.

Równoległym celem zajęć jest pomoc Studentom w projektowaniu badań internetowych, pracy z danymi surowymi (ilościowymi i jakościowymi) i wyciąganiu wniosków z wyników badań i ich konfrontowaniu z istniejącymi analizami zjawisk społecznych zachodzących w Internecie.

Literatura:

Castells M., Galaktyka internetu, Rebis, Poznań 2003,

Castells M., i Himanen P., Spoleczenstwo informacyjne a panstwo dobrobytu, Krytyka Polityczna, Warszawa 2009.

Filiciak M., Media wersja beta, Katedra Wydawnictwo Naukowe 2013,

Batorski D., Internet a usieciowienie relacji społecznych, „Kultura Współczesna,” 2005, t.1, s. 41–62.

Granovetter M., The Strength of Weak Ties, „American Journal of Sociology,” 1973, t.78, s. 1360–1380 .

Tapscott D., Cyfrowa dorosłość: Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, WAiP, Warszwa 2010,

Manovich L., Język nowych mediów, WAiP, Warszawa 2006.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, WAiP, Warszawa 2006.

Lessig .L., Wolna kultura, 2005.

Benkler Y. Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu Student:

- ma podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza z zakresu socjologii i jej subdyscyplin, a także antropologii, polityki społecznej, prawa i psychologii

- ma podstawowa wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych

- zna rodzaje więzi społecznych, w szczególności relacjach i powiązania o charakterze podmiotowym i przedmiotowym oraz rządzące nimi prawidłowości

- ma podstawowa wiedzę o człowieku jako podmiocie działającym w strukturach i instytucjach społecznych oraz tworzącym struktury i instytucji

- zna metody i techniki, w tym pozyskiwania danych właściwe dla socjologii i nauk pokrewnych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy zachodzące w nich i między nimi

-potrafi wykorzystać podstawowa wiedzę teoretyczna i pozyskiwać dane do analizy procesów i zjawisk społecznych, kulturowych, ekonomicznych, politycznych i prawnych

- potrafi trafnie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, ekonomicznych, politycznych i prawnych)

- posiada umiejętność rozumienia i analizowania procesów i zjawisk społecznych

- potrafi tworzyć zespoły zadaniowe i aktywnie w nich uczestniczyć

potrafi aktualizować nabytą wiedzę i umiejętności, przystosowując ją do zadań zawodowych i społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piotrowski
Prowadzący grup: Mariusz Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.