Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia i socjologia internetu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-11AISIZ-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia i socjologia internetu
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu próbę analizy współczesnych społecznych w ich kontekście technologicznym. Będziemy rozważać jak elementarne pojęcia badania kultury sprawdzają się w opisie i wyjaśnieniu współczesnego świata zapośredniczanego przez media.

Pełny opis:

1. Determinizm technologiczny szkoły Toronto. Krytyka i obrona. W jaki sposób badać technikę?

Innis H.A., Nachylenie komunikacyjne, [w:] Communicare. Almanach antropologiczny. Oralność/Piśmienność., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

McLuhan E., i Zingrone F., McLuhan. Wybór tekstów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001. s. 209-241 rozdz. Zrozumieć Media

Callon M., Społeczeństwo w procesie tworzenia: badania technologii jako narzędzie analizy socjologicznej, w: Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów, red.Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 263–289.

Latour B., Technologia jako utrwalone społeczeństwo, „Avant”, 2013, t.IV, nr 1, s. 17–48.

2. (Nowo)instytucjonalna historia internetu. Pole jako kategoria analityczna. Internet jako przestrzeń władzy instytucjonalnej. Prawo, technika, ekonomia.

Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009. Rozdział Drugi Nowy instytucjonalizm jako platforma badawcza

Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007. Ss 43-84. Rozdz. Rewolucja technologii informacyjnych.

Juza M. Między wolnością a nadzorem. Internet w zmieniającym się społeczeństwie. Scholar, Warszawa 2019

3. Kultury internetu. Kultura hakerska. Normy i wartości

Castells M., Galaktyka internetu, Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Rebis, Poznań 2003, ss. 47-76, rozdz. Kultura internetu.

Zaród. M Hakerzy i kolektywy hakerskie w Polsce. Od operacjonalizacji do laboratoriów i stref wymiany. Studia socjologiczne 1/2017

Coleman, E. Gabriella (2015): Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy. The many faces of Anonymous. London, Brooklyn, NY: Verso.

4. Polska w internecie. Internet w Polsce. Źródła danych o wykorzystywaniu internetu w Polsce. Jak owskaźnikować korzystanie z internetu.

Batorski D., Technologie i media w domu i w życiu Polaków [w:] Diagnoza społeczna 2015

BDL – GUS

5. Kapitał społeczny i przemiany więzi społecznych.

Wellman, Barry, Anabel Quan Haase, James Witte, and Keith Hampton. “Does the Internet Increase, Decrease, or Supplement Social Capital?: Social Networks, Participation, and Community Commitment.” American Behavioral Scientist 45, no. 3 (November 2001): 436–55. doi:10.1177/00027640121957286.

Castells M., Galaktyka internetu, Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Rebis, Poznań 2003, s. 135-156, rozdz. Wirtualne społeczności czy społeczeństwo sieciowe?

Marody M., Giza-Poleszczuk A. Przemiany więzi społecznych, Scholar, 2004, rozdz. 9 W stronę społeczeństwa ponowoczesnego.

6. Media jako praktyka społeczna. Zwrot w stronę praktyk

Halawa M., Życia codzienne z telewizorem, WAiP, Warszawa 2006, rozdz. 4 Co widzowie robią z telewizją

Couldry N., Media w kontekście praktyk. Próba teoretyczna., „Kultura Popularna,” 2010, t.1, no 17, s. 96–113.

Drozdowski, R., Fatyga B., Filiciak M., Krajewski M., i Szlendak T., Praktyki kulturalne Polaków, Wydawnictwo UMK, Toruń 2014. rozdz. Praktyki medialne Polaków

7. Netografia - etnografia online.

Jemielniak D., Netnografia, czyli etnografia wirtualna: nowa forma badań etnograficznych [w:] Prakseologia 154/2013

Jemielniak D., Socjologia internetu, Warszawa 2019

8. Software studies i archiwum życia społecznego.

Ilnicki, R., Od programu komputerowego do kultury jako programu. Perspektywa studiów nad oprogramowaniem (software studies) [w:] Media, Kultura, Społeczeństwo nr 1 (6)/2011 , s. 27-39

Manovich L., Nauka ścisła o kulturze? Informatyka społeczna, humanistyka cyfrowa i analityka kulturowa [w:]Metody badania i odkrywania miasta oparte na danych, red. Karol Piekarski, Medialab Katowice 2015

Fry, H., Hello world. Jak być człowiekiem w epoce maszyn, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2019

9. Gry, granie. Ludologia i narratologia.

Roger Caillois, Gry i ludzie, Warszawa: Oficyna Wyd. Volumen, 1997, s. 20-

Konzak L., Computer game criticism.A Method for Com- puter Game Analysis, [in:] Proceedings of Computer Games and Digital Cultures Conference,ed. Frans M ̈ayr ̈a., 2002, s. 89–100, www.digra.org/dl/db/05164.32231.pdf.

10 Ciało i maszyna. Opisanie świata przez liczby.

Meredith A. Barrett, Olivier Humblet, Robert A. Hiatt, and Nancy E. Adler. Big Data and Disease Prevention: From Quantified Self to Quantified Communities, Big Data.Sep 2013 http://doi.org/10.1089/big.2013.0027

Iwasiński, Ł., Quantified Self. Self-tracking a problem tożsamości w ZIN 2/2017 s.126-136

Loska, K. Człowiek i maszyna, czyli ciało technologiczne w epoce nowych mediów, Kultura współczesna 1-2/2000

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu Student:

- ma podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza z zakresu socjologii i jej subdyscyplin, a także antropologii, polityki społecznej, prawa i psychologii

- ma podstawowa wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych

- zna rodzaje więzi społecznych, w szczególności relacjach i powiązania o charakterze podmiotowym i przedmiotowym oraz rządzące nimi prawidłowości

- ma podstawowa wiedzę o człowieku jako podmiocie działającym w strukturach i instytucjach społecznych oraz tworzącym struktury i instytucji

- zna metody i techniki, w tym pozyskiwania danych właściwe dla socjologii i nauk pokrewnych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy zachodzące w nich i między nimi

-potrafi wykorzystać podstawowa wiedzę teoretyczna i pozyskiwać dane do analizy procesów i zjawisk społecznych, kulturowych, ekonomicznych, politycznych i prawnych

- potrafi trafnie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, ekonomicznych, politycznych i prawnych)

- posiada umiejętność rozumienia i analizowania procesów i zjawisk społecznych

- potrafi tworzyć zespoły zadaniowe i aktywnie w nich uczestniczyć

potrafi aktualizować nabytą wiedzę i umiejętności, przystosowując ją do zadań zawodowych i społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piotrowski, Marcin Sińczuch
Prowadzący grup: Mariusz Piotrowski, Marcin Sińczuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.