Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie i edukacja seksualna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-11SEKS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie i edukacja seksualna
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Program przedmiotu dotyczy treści, zakresu i formy wychowania i edukacji seksualnej. Jest nastawiony na dyskusyjną i porównawczą analizę dylematów wychowania seksualnego w aspekcie psychofizycznym, społecznym i kulturowym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dyskursywną różnorodnością form oraz treści wychowania i edukacji seksualnej w Polsce i na świecie w perspektywie współczesnej i historycznej. Zajęcia pozwalają na ocenę konceptualno-teoretycznych kontekstów omawianej problematyki popartych analizą metodyczną wybranych propozycji programowych edukacji seksualnej w warstwie instytucjonalnej. Konwersatoryjna forma zajęć ukierunkowana jest na poznawczą, metodyczną (warsztatową) oraz dyskusyjną analizę dylematów wychowania seksualnego w wybranych agendach socjalizacyjnych sfery publicznej i prywatnej rzeczywistości dzieci, młodzieży i dorosłych.

Sumaryczne obciążenia pracy studenta: 90 godz.

Literatura:

• Augustyn J., Integracja seksualna. Przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności, Wyd. WAM, Wrocław 1998, s. 13-44, 87-134, 225-238

• Beisert M., Seks twojego dziecka, Zakład Wydawniczy K. Domke, Poznań 1991

• Bieńko M., Seksualność dziecka w aspekcie psychospołecznym (w:) M. Sajkowska (red.), Wykorzystywanie seksualne dzieci. Teoria, badania, praktyka, Fundacja “Dzieci Niczyje”, Warszawa 2004, s.71-85

• Borzucka-Sitkiewicz K. Edukacja seksualna (w:) E. Syrek, K. Borzucka-Sitkiewicz (red.), Edukacja zdrowotna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s.153-172

• Braun-Gałkowska M., Gutowska A., W tę samą stronę. Antologia tekstów dla nauczycieli i uczniów do lekcji wychowawczych, Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1994, t. 2

• Brynie F.H., 101 Questions about Sex and Sexuality, First Century Books, Minneapolis 2003, s.114-137

• Brzęczek E., Wychowanie seksualne ważnym elementem przygotowania do życia w rodzinie współczesnej, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Społecznych U G, Pedagogika. Historia Wychowania 1993, nr 24

• Brzęczek E., Przygotowanie do życia w rodzinie. Stan i potrzeby, Wyd. U G, Gdańsk, 2000, s. 70-95

• Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2002, s.15-184

• de Gaston J.F., Jensen L., Weed S.E., Tanas R., Teacher philosophy and program implementation and the impact of sex education outcomes, Journal of Research and Development in Education 1994, nr 27, s. 265-70

• Długołęcka-Lach A., Tworkiewicz-Bieniaś G., Jak rozmawiać o życiu seksualnym człowieka? Propozycje metodyczne, UNFPA, Warszawa, 1998, s. 73-79

• Ewaluacja postaw młodzieży wobec norm i wartości związanych z życiem rodzinnym, zdrowotnym i społecznym pod wpływem zajęć szkolnych “wychowanie do życia w rodzinie”, U G, Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych, Gdańsk, styczeń 2000, s. 4-32

• Gowen L.K., Making Sexual Decisions. The Ultimate Teen Guide, The Scare Crow Press, Toronto 2007, s.139-148;121-138

• Grzelak Sz., Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006, s.17-56;94-134

• Grossman M., You’re Teaching My Child What? A Physician Exposes the Lies of Sex Education and How They Harm Your Child, Regnery Publishing, Washington 2009, s. 15-34, 183-188

• Haffner D.W., Jak rozmawiać z dziećmi o sprawach intymnych, Grupa Wyd. Bertelsmann Media, Diogenes, Warszawa, 2002, s.13-29

• Harris R.H., To zupełnie normalne, czyli seks bez tajemnic, Oficyna PANDA, Warszawa 1995, s.9-48

• Izdebski Z., Seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS. Studium porównawcze 1997-2001-2005, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006, s.104-117

• Karta Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa, Wizja 2000, IPPF, Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Warszawa 1999, 9-63

• Kehily M.J. i Montgomery H., Niewinność i doświadczenie: historyczne podejście do dzieciństwa i seksualności (w:) M.J. Kehily (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s.85-106

• Kimmel M.S. & Plante R.F., Sexualities. Identities, Behaviors, and Society, Oxford University Press, New York 2004, Chapter 10: Sex Education and Sexual Health s.438-478

• Kopciewicz L., Zierkiewicz E., Koniec mitu niewinności. Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, Wyd. Eneteia, Warszawa 2009, cz. I i III

• Król T. (red), Wędrując ku dorosłości. Przygotowanie do życia w rodzinie dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej, Oficyna Wyd. “Impuls”, Kraków 1997

• Kwiek M., Nowak I., Propozycje działań wychowawczych dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, Oficyna Współczesna, Wrocław 1994

• McDowell J., Mity edukacji seksualnej, Oficyna Wydawnicza “Vocatio”, Warszawa 2000, s.207-352

• Obuchowska I., Jaczewski A., Rozwój erotyczny, PZWL, Warszawa 1992, s. 83-118, 140-186, 198-239

• Ocena jakości wdrożenia programu “życia w rodzinie” w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadpodstawowych w Polsce. Raport z badań wrzesień - październik 2000 r., U G, Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych, Gdańsk, listopad 2000

• Pankowska D., Wychowanie a role płciowe. Programy edukacyjne, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2005, s.17-60

• Saint-Pierre F., Viau M-F., Seksualność dziecka. Co każdy rodzic wiedzieć powinien, Bauer-Weltbild Media, Warszawa 2008

• Szymańczak J., Wychowanie seksualne w polskich szkołach, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2002, 3-11

• Turner J.D., Helms D.B., Rozwój człowieka, PWN, Warszawa 1999

• Wanzeck-Sielert CH., Dzieci poznają siebie i swoje ciało. Jak rozmawiać z przedszkolakami o seksualności, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza studenta:

Posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako podmiocie wychowania i edukacji seksualnej

Posiada pogłębioną wiedzę o instytucjonalnych, prawnych i etycznych podstawach wychowania seksualnego

Umiejętności studenta:

Potrafi prawidłowo wyjaśniać i interpretować treści edukacji seksualnej w kulturze (programy instytucjonalne, podręczniki, poradniki, przekazy medialne)

Potrafi właściwie określić przyczyny i skutki działań w zakresie wychowania i edukacji seksualnej w Polsce i na świecie

Potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analizy procesu wychowania seksualnego na poziomie jednostki i społeczeństwa

Posiada umiejętność wystąpień publicznych oraz poprowadzenia dyskusji merytorycznej w grupie

Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i prezentacji

Kompetencje studenta:

Postrzega edukację seksualną jako kreatywne oddziaływanie na rzecz wspierania rozwoju seksualnego człowieka

Metody i kryteria oceniania:

1.Ocena ciągła – uwzględniająca:

-obecność na zajęciach

- przygotowanie do zajęć

- aktywność

2. Prezentacja/referat przygotowane indywidualnie oraz grupowo przez studentów

3.Pisemna praca zaliczeniowa (referat, esej, recenzja lub sprawozdanie z lektury)

4. Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Bieńko
Prowadzący grup: Mariola Bieńko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Bieńko
Prowadzący grup: Mariola Bieńko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.