Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia konfliktu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-20PKNL Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia konfliktu
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla II roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Wykład ma charakter monograficzny. Punktem wyjścia jest teoria gier i możliwość jej wykorzystania w konstruowaniu normatywnych i opisowych modeli konfliktu. Następnie prezentowany jest przegląd niektórych koncepcji psychologii społecznej, które wyjaśniają mechanizmy funkcjonowania ludzi w sytuacjach konfliktowych. Na ostatnich wykładach omówione są procedury rozwiązywania konfliktów oraz wskazywana jest zastosowanie prezentowanych modeli teoretycznych do analizy rzeczywistych konfliktów.

Pełny opis:

Główne zagadnienia omawiane na wykładach: 1. Konflikt - problemy definicyjne. Deutscha "wzorzec konfliktu" Współzależność społeczna jako źródło sytuacji konfliktowych. Dynamika konfliktu. 2. Dynamika i eskalacja konfliktu Czynniki powodujące eskalacje konfliktu Koło konfliktu - koncepcja Moore'a Zagrożenie poczucia tożsamości jako źródło konfliktu 3. Konflikt - analiza strukturalna. Teoria gier von Neumana i Morgensterna Gra jako normatywny model konfliktu Gra jako opisowy model konfliktu Gry o sumie niezerowej Kryteria racjonalności Użyteczność 4. Gra eksperymentalna jako model sytuacji konfliktu Badania psychologiczne i ich wyniki Czynniki wspomagające współpracę między ludźmi Niepowodzenia empiryczne jako źródło inspiracji teoretyków konfliktu. 5. Dylematy i pułapki społeczne - konflikt racjonalności indywidualnej i zbiorowej Wieloosobowe gry o sumie niezerowej Dylemat społeczny jako źródło konfliktu Typy dylematów Dylematy a pułapki społeczne 6. Konflikt - analiza psychospołeczna. Psychologiczne koncepcje sprawiedliwości. Adamsa teoria niesłuszności Walster, Walster, Berscheid teoria słuszności Lernera teoria sprawiedliwego świata koncepcja bumelanctwa społecznego 7. Konflikt - analiza psychologiczna Teoria orientacji społecznych Sprawiedliwość a współpraca - wpływ porównań społecznych Orientacja na wspólnotę a orientacja na wymianę - koncepcja Clark i Millsa. 8. Co robić z konfliktami? Zmiana podejścia do konfliktu : conflict prevention, conflict resolution, conflict management, conflict transformation, conflict provention. Pozytywne aspekty konfliktu 9. Procedury rozwiązywania konfliktów Negocjacje, mediacje, facylitacja, arbitraż, sąd. Zastosowanie modeli teoretycznych do analizy aktualnych sytuacji konfliktowych. 10. Zastosowania procedury mediacyjnej na świecie i w Polsce Mediacje sporów sąsiedzkich Mediacje rozwodowe Mediacje rówieśnicze Mediacje sporów zbiorowych: pracodawcy - związki zawodowe Mediacje konfliktów ekologicznych i inwestycyjnych Mediacje między ofiarą i sprawcą 12. Sprawiedliwość naprawcza - teoria i praktyka Filozoficzne i kulturowe źródła sprawiedliwości naprawczej. Procedury sprawiedliwości naprawczej 13. Mediacje w społecznościach nieprzemysłowych Przykłady stosowania procedur mediacyjnych Rola mediatora Różnice modelu mediacji w społeczeństwach nieprzemysłowych i w cywilizacji zachodniej 14. Różnice kulturowe w negocjacjach kultury protransakcyjne a propartnerskie kultury monochroniczne a polichromiczne kultury ceremonialne-hierarchiczne a nieceremonialne i egalitarne kultury ekspresyjne a powściągliwe 15. Kulturowe bariery zastosowania konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktu. Konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów - nauka czy ideologia? Peacemaking a conflict resolution; Konflikty cywilizacyjne

Literatura:

Czwartosz, Z: Negocjacje i mediacje. Podręcznik dla studiów podyplomowych SWPS. Rozdz. Konflikt, 2004 (dostępny w wersji elektronicznej) Czwartosz Z. Refleksje nad zastosowaniem teorii gier w psychologii społecznej. Studia Psychologiczne. 1985, Tom 23. Zeszyt 1-2.(dostępny w wersji elektronicznej) Mlicki. M. Konflikty społeczne - pułapki i dylematy działań zbiorowych. IFIS PAN, 1992 cz. I i II. (trudno dostępna książka - można pominąć o ile zapamięta się z wykładu treści dotyczące dylematów dóbr publicznych i wspólnych) Czwartosz Z. Współzależność społeczna w świetle psychologicznych koncepcji sprawiedliwości W: J.Grzelak (red). Problemy współzależności społecznej, 1990, Wyd. UW. (jest w bibliotece w teczce "Psychologia konfliktu") Czwartosz Z., Szyszko N. Sprawiedliwość bliskich relacjach. W: Z.Czwartosz (red) Współzależność społeczna - problemy więzi rodzinnych, 1990 IPSiR UW. (wersja elektroniczna) Szyszko N., Czwartosz Z. Jak bliskość relacji zmienia funkcjonowanie społeczne. W: Z.Czwartosz (red) Współzależność społeczna - problemy więzi rodzinnych, 1990 IPSiR UW. (wersja elektroniczna) Czwartosz, Z., Różyńska, J.: Co to jest sprawiedliwość naprawcza (wersja elektroniczna) inne materiały pomocnicze dostępne w wersji elektronicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Gójska
Prowadzący grup: Agata Gójska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.