Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-21DZWL Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obligatoryjne dla I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu socjologiczny opis współczesnego społeczeństwa polskiego. Wprowadza studentów w problematykę aktualnej kondycji społeczeństwa w perspektywie dynamicznej. Ważną cezurą jest tu rok 1989, chociaż analiza sięga także do czasów wcześniejszych. Studenci poznają najważniejsze zjawiska i procesy zachodzące w istotnych dziedzinach życia społecznego w dzisiejszej Polsce oraz socjologiczne kategorie opisu i analizy tych zjawisk, a także wybrane teorie porządkujące rozumienie omawianej problematyki.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu socjologiczny namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa polskiego. Namysł ten prowadzony jest w perspektywie dynamicznej, dzięki czemu pokazuje uwarunkowania analizowanych stanów rzeczy oraz mechanizmy ich powstawania. Ważną cezurą jest tu rok 1989, chociaż analiza sięga także do czasów wcześniejszych: realnego socjalizmu, a nawet sytuacji w przedwojennej II Rzeczpospolitej, o ile ma to uzasadnienie w analizie zjawisk podlegających prawom długiego trwania. Studenci poznają najważniejsze zjawiska i procesy zachodzące w istotnych dziedzinach życia społecznego współczesnej Polski.

Prezentacja tych zagadnień ma także na celu zapoznanie studentów z socjologicznymi kategoriami opisu i analizy, a także z wybranymi teoriami porządkującymi rozumienie analizowanej problematyki. Dodatkowo studenci zapoznani zostają z możliwościami i ograniczeniami stwarzanymi przez „wielki paradygmat transformacji ustrojowej”.

Literatura:

- Jałowiecki Bohdan, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010;

- Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, red. Jacek Wasilewski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006;

- Zmiana czy stagnacja, red. Mirosława Marody, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004;

- Wymiary życia społecznego, wydanie II red. Mirosława Marody, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007;

- Szacka Barbara, Czas przeszły, pamięć, mit, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006;

- Domański Henryk, Polska klasa średnia, Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002;

- Bukraba-Rylska Izabella, Socjologia wsi polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, Część III i IV, s. 281 – 528.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

- student/ka zna aktualne problemy, instytucje i zjawiska społeczne we współczesnej Polsce

- student/ka potrafi wskazać, w drodze jakich procesów i mechanizmów ich stan się ukształtował;

- student/ka zna teorie socjologiczne przydatne do analizy wybranych zjawisk społecznych;

W zakresie umiejętności:

- student/ka potrafi powiązać ze sobą różne zjawiska społeczne i znaleźć ich współzależności;

- student/ka rozpoznaje specyfikę zjawisk podlegających prawom długiego trwania i potrafi w ich kontekście zanalizować mechanizmy zmiany społecznej;

-student/ka trafnie wybiera pojęcia i terminy do opisu analizowanych problemów społecznych;

W zakresie kompetencji:

- student/ka interpretuje makrosocjologiczne dane statystyczne dotyczące zjawisk, instytucji i procesów społecznych;

- student/ka potrafi szukać egzemplifikacji problemów społecznych w swoim otoczeniu

Metody i kryteria oceniania:

- opanowanie informacji na temat omawianych zjawisk i problemów społecznych;

- analizowanie i rekonstruowanie mechanizmów społecznej zmiany;

- posługiwanie się terminologią socjologiczną;

- umiejętność korzystania z socjologicznych teorii wyjaśniających;

- umiejętność wiązania ze sobą różnych zjawisk społecznych;

- trafna interpretacja danych statystycznych;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łukasiuk
Prowadzący grup: Magdalena Łukasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Wykład w semestrze zimowym 2020/2021 odbywa się zdalnie. Pierwsze zajęcia organizacyjne odbywają się synchronicznie, w terminie planowym, na google meet. Pozostałe zajęcia odbywają się asynchronicznie: studenci otrzymają pliki z wykładem do samodzielnego odtworzenia, do pobrania z dysku. Komunikacja przez USOS mail. Kontakt do wykładowcy: m.lukasiuk@uw.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łukasiuk
Prowadzący grup: Magdalena Łukasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.