Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-21SROR Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Socjologia rodziny
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obligatoryjne dla II roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w podstawowe pojęcia z zakresu socjologii rodziny. Przekazuje wiedzę dotyczącą rodziny z punktu widzenia znaczenia rodziny dla jej członków, funkcjonowania w społeczeństwie, uwarunkowań dokonujących się przemian.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu socjologii rodziny. Program zawiera kilka wątków tematycznych. Teoretyczne podstawy socjologii rodziny - socjologia rodziny a inne nauki, przedmiot socjologii rodziny, metodologiczne podejścia w badaniach nad rodziną. Rodzina w środowisku społecznym - związek rodziny ze społeczeństwem, wpływ procesów indywidualizacji na rodzinę, socjologiczne podejście do rodziny - cechy grupy i instytucji, społeczno-demograficzne uwarunkowania przemian rodziny. Pojęcie rodziny - analiza definicji. Rodzina i jej rozwój - fazy życia rodziny i ich znaczenie. Rodzina jako środowisko wychowawcze - postawy rodzicielskie, style wychowania. Małżeństwo - teorie doboru, zmiany znaczenia i oczekiwań wobec związku, relacje między małżonkami. Realizacja ról w rodzinie. Zagrożenia dla funkcjonowania rodziny związane z warunkami życia. Rodzina miejsce traumatycznych doświadczeń.

Ćwiczenia służą pogłębieniu i rozszerzeniu tematyki wykładów. Pozwalają studentom na przedyskutowanie m.in. takich zagadnień jak: zmiany w realizacji funkcji, przemiany życia rodzinnego i pojawienie się alternatywnych form, więzi społeczne w rodzinie, prawne aspekty życia małżeńskiego i rodzinnego, koncepcje wyjaśniające przemoc w rodzinie.

Literatura:

" Tyszka Z., Wachowiak A., Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny. Poznań 1997, s. 21-30

" Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2005, s. 12-32; 50-69

" Graniewska D., Rodzina a bezrobocie. Sytuacja w Polsce [w] Z. Tyszka (red), Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian. Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2001, 333-341

" Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Wydawnictwo UJ, Kraków 2002, s. 27-33

" Kwak A., Rodzina i jej przemiany. ISNS UW, Warszawa 1994, s. 9-26

" Dyczewski L, Rodzina, społeczeństwo, państwo. KUL, Lublin 1994, s. 11-27

" Tyszka Z., System metodologiczny wieloaspektowej integralnej analizy życia rodzinnego. Wyd. UAM, Poznań 2001, R.5, 69-87

" Ziemska M., Rodzina a osobowość, Warszawa 1975, s. 35-41

" Ziemska M., Zmiany w relacjach małżeńskich w cyklu życia rodziny [w] M. Ziemska (red), Rodzina współczesna. Wyd. UW, Warszawa 2001, s. 44-56

" Kotlarska-Michalska A., Ważność problematyki "doboru małżeńskiego" w socjologicznych badaniach nad małżeństwem. Rocznik Socjologii Rodziny 1994, T.VI, s. 221-233

" Taranowicz I., Małżeństwo partnerskie - mity czy rzeczywistość. Roczniki Socjologii Rodziny 1991, T. III, s. 227-244

" Kotlarska-Michalska A., Małżeństwo jako związek, wspólnota, instytucja społeczna, podsystem i rodzaj stosunku społecznego. Roczniki Socjologii Rodziny 1998, 49-66

" Ziemska M., Postawy rodzicielskie. Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s. 31-75

" Praszkier R., W głąb szczerości. Nasza Księgarnia, Warszawa 1988, s. 83-108

" Harwas-Napierała B., Modele ról płciowych i ich psychologiczne konsekwencje dla małżeństwa i rodziny [w] H. Liberska, M. Matuszewska (red), Małżeństwo: męskość, kobiecość, miłość, konflikt. Wydawnictwo Fundacji Humaniora. Poznań 2001, 75-94

" Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie. Warszawa 1994, R. IV, [Uwarunkowania przemocy w rodzinie]

" Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie [w] E. Milewska, A. Szymanowska (red), Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. CMPP-P MEN, Warszawa 2000, s.185-197

" Kwak A., Społeczny wymiar choroby w rodzinie. Auxilium Sociale. Wsparcie Społeczne 2000, 3-4, s. I-IX

" Taranowicz I., Rola rodziny w opiece nad człowiekiem przewlekle chorym [w] Z. Tyszka (red,) Rodzina w czasach szybkich przemian. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002, s. 209-227 [seria Roczniki Socjologii Rodziny]

" Wrzesień W., Żurek A., Wzory współzależności pomiędzy jednostką a rodziną. Roczniki Socjologii Rodziny. Wyd. Nauk.UAM, Poznań 1999, T.XI, s. 73-86

" Giddens A., Socjologia. PWN, Warszawa 2004, s.192-220

" Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa 2005, s.70-96

" Giza-Poleszczuk A., Małżeństwo według Europejczyków (w) A.Jasińska-Kania, M.Marody (red) Polacy wśród Europejczyków. Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2002, s.238-248

" Kotlarska- Michalska A., Poczucie osamotnienia w małżeństwie (w) H. Liberska, M. Matuszewska (red) Małżeństwo: męskość, kobiecość, miłość, konflikt. Wyd. Fundacji Humaniora. Poznań 2001, s.155-170

" Goldenberg H., Goldenberg I., Terapia rodzin. Wydawnictwo UJ, Kraków 2006, s.24-53

" Filipiak G., Funkcja wsparcia społecznego w rodzinie. Roczniki Socjologii Rodziny 1999, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999, s.131-144

" Titkow A., Duch-Krzystoszek D, Budrowska B., Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2004, s.17-36 i 205-232

" Browne K., Herbert M., Zapobieganie przemocy w rodzinie. WSiP, Warszawa 1999, s. 32-44

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Glinowiecki, Anna Kwak
Prowadzący grup: Mateusz Glinowiecki, Anna Kwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Glinowiecki, Anna Kwak
Prowadzący grup: Mateusz Glinowiecki, Anna Kwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.