Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-21TIKR Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne i komunikacyjne
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obligatoryjne dla I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie kursu zostaną przedstawione podstawowe techniki informacyjne i komunikacyjne, które umożliwią studentom i studentkom sprawne wykorzystywanie komputerów, smartfonów, narzędzi internetowych i aplikacji mobilnych w nauce i pracy. Omawiane zagadnienia to m.in. praca ze źródłami danych, edycja dokumentów tekstowych, graficzne przedstawianie danych, tworzenie prezentacji multimedialnych i grafik, wykorzystanie mediów społecznościowych w pracy socjologa. Podczas zajęć studenci i studentki (podzieli na kilkuosobowe zespoły) realizować będą opracowane przez siebie projekty naukowe, których zakres tematyczny oraz forma zostaną ustalone na pierwszych zajęciach (proponowane formy realizacji projektów to m.in. kampania społeczna, reklama społeczna).

Pełny opis:

Kurs "Technologie informacyjne i komunikacyjne" podzielony został na dziesięć tematów, które zostaną zrealizowane w trakcie pięciu zajęć (realizowanych zgodnie z harmonogramem zjazdów).

Zakres tematyczny zajęć:

1. Praca ze źródłami danych statystycznych. Omówienie założeń projektów naukowych.

2. Zjawiska społeczne w internecie.

3. Reklamy i kampanie społeczne.

4. Edycja dokumentów tekstowych w typowym pakiecie biurowym.

5. Komunikacja online. Wizerunek socjologa w internecie.

6. Interaktywne formy pracy z odbiorcami - aplikacje i narzędzia online.

7. Graficzna prezentacja danych źródłowych. Prezentacje multimedialne.

8. Budowanie relacji z odbiorcami działań wirtualnych.

9. Bezpieczeństwo w sieci.

10. Prezentacja projektów naukowych zrealizowanych przez zespoły projektowe. Zaliczenie.

Literatura:

1. Gallo Carmine: Mów jak Ted. 9 sposobów na dobrą prezentację według wybitnych mówców. Warszawa, Grupa Wydawnicza Foksal sp. z o.o., 2016.

2. Horn Sam: Intryguj. Przyciągnij uwagę i zdobywaj klientów. Warszawa, MT Biznes sp. z o.o., 2016.

3. Eyal Nir, Hoover Ryan: Skuszeni. Jak tworzyć produkty kształtujące nawyki konsumenckie. Gliwice, Wydawnictwo HELION, 2016.

4. Schmidt Eric, Rosenberg Jonathan, Eagle Alan: Jak działa Google? Kraków, Insignis Media, 2016.

5. Piwowarska Anna: Autentyczność przyciąga. Jak budować swoją markę na prawdziwym i porywającym przekazie? Gliwice, Wydawnictwo HELION, 2015.

6. Hansen Anders: Wyloguj swój mózg. Jak zadbać o swój mózg w dobie nowych technologii. Kraków, Wydawnictwo ZNAK, 2020.

7. Grabiwoda Barbara: E-konsumenci jutra. Pokolenie Z i technologie mobilne. Łódź, Wydawnictwo Nieoczywiste, 2019.

8. Szczepaniak Ewa: Sztuka projektowania tekstów. Jak tworzyć treści, które podbiją internet. Gliwice, Wydawnictwo HELION, 2019.

9. Jóźwik Karolina, Zwoliński Szymon: Myślenie wizualne w biznesie. Warszawa, MT Biznes, 2016.

Dodatkowe publikacje internetowe z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych zostaną wskazane przez osobę prowadzącą na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

1. Poznanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania dostępnych aplikacji mobilnych, narzędzi internetowych i programów komputerowych w nauce i pracy socjologa.

2. Rozwój kompetencji cyfrowych (m.in. komunikacji i współpracy online, w tym pracy w zespołach wirtualnych).

Metody i kryteria oceniania:

1. Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność (zajęcia nr 1-4). Obecność na prezentacji projektów i teście końcowym (zajęcia nr 5) jest obowiązkowa.

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach, systematyczna realizacja zadań w trakcie zajęć.

3. Realizacja (w zespole projektowym) projektu naukowego zgodnie z wytycznymi wskazanymi na pierwszych zajęciach.

4. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie oceny z testu końcowego (wielokrotnego wyboru), który zostanie przeprowadzony na ostatnich zajęciach oraz oceny z realizacji projektu naukowego (w zespole projektowym).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Konieczny
Prowadzący grup: Mateusz Konieczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.