Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do socjologii prawa z elementami nauki o państwie i prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-21WSPR Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Wstęp do socjologii prawa z elementami nauki o państwie i prawie
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obligatoryjne dla I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z regulacjami prawnymi oraz z wynikami badań prowadzonych w ramach socjologii prawa.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z regulacjami prawnymi oraz z wynikami badań prowadzonych w ramach socjologii prawa. Podczas wykładów omówione zostanie m. in. definiowanie prawa w ujęciu dogmatycznym i ujęciu socjologiczno–prawnym; podstawowe pojęcia z zakresu prawoznawstwa i wiedzy o państwie; sądzenie i wyrokowanie oraz alternatywne sposoby rozwiazywania sporów; podstawowe instytucje prawa cywilnego; prawo karne oraz jego przemiany, cel kar i karania; prawo rodzinne i problemy związane z jego stosowaniem; wybrane zagadnienia prawa administracyjnego materialnego i postępowania administracyjnego; wybrane zagadnienia prawa pracy.

Literatura:

Stawecki, T. Winczorek, P.: Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003 lub wydania nast.

Garlicki, L., Polskie prawo konstytucyjne, Wyd. Liber, Warszawa 2012

Osiatyński, W.: Czym jest konstytucja? oraz Sposoby uchwalania konstytucji (teczka w czytelni ISNS)

Szmulik B., Żmigrodzki M., Ustrój organów ochrony prawnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005

Waltoś S., Proces karny, LexisNexis, Warszawa 2002 lub wydania nast.

Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Postępowanie cywilne, LexisNexis, Warszawa 2003 lub wydania nast.

Groszyk H., Korybski A., Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA. Studium teoretycznoprawne, UMCS, Lublin 1993

Gardocki L., Prawo karne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1998 lub wydania nast.

Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2005

Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, LexisNexis, Warszawa 2002

Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania – część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997 lub wydania nast.

Ignatowicz J., Prawo rodzinne, LexisNexis, Warszawa 2002

Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe, C.H. Beck, Warszawa 2009

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, TNOiK, Toruń 2001 lub wydania nast.

Ochendowski E., Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, TNOiK, Toruń 2002 lub wydania nast.

Kustra E., Wstęp do nauk o państwie i prawie, TNOiK, Toruń 2000, cz. II Podstawowe problemy nauki o państwie

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć:

1. zna podstawowe pojęcia prawa, prawoznawstwa i socjologii prawa,

2. zna podstawowe poglądy na istotę prawa i jego rolę w życiu społecznym,

3. identyfikuje społeczne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa, w tym relacje między porządkiem prawnym a innymi systemami normatywnymi,

4. poprawnie stosuje poznaną w czasie zajęć terminologię,

5. samodzielnie analizuje i wyjaśniania zjawiska prawne i społeczne,

6. interesuje się aktualnymi problemami związanymi z uchwalaniem i stosowaniem prawa

7. jest otwarty na nową wiedzę z zakresu prawa, polityki prawa, społecznego oddziaływaniem prawa.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krajewska
Prowadzący grup: Anna Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.