Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-31SOMZ Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Socjologia młodzieży
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów uzupełniających
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład przedstawia podstawowe zagadnienia z obszaru socjologii młodzieży, w tym przede wszystkim trzy bloki tematyczne: społeczną historię młodzieży jako grupy społecznej, teorie młodzieży w ramach socjologii i antropologii kulturowej oraz podstawowe informacje na temat współczesnej młodzieży w Polsce i Europie.

Pełny opis:

Wykład przedstawia podstawowe zagadnienia z obszaru socjologii młodzieży, w tym przede wszystkim trzy bloki tematyczne: społeczną historię młodzieży jako grupy społecznej, teorie młodzieży w ramach socjologii i antropologii kulturowej oraz podstawowe informacje na temat współczesnej młodzieży w Polsce i Europie. Młodzież w społeczeństwie plemiennym, tradycyjnym, przemysłowym i ponowoczesnym. Kultura młodzieżowa - powstanie i atrybuty; stosunek do kultury dominującej. Dorosłość - wchodzenie w, definicje, zmiany na przestrzeni dziejów. Teorie socjologiczne: strukturalny funkcjonalizm (Parsons, Eisenstadt), antropologiczno-socjologiczne (Tenbruck), funkcjonalistyczne (Schelsky), ekologiczne, kulturowo - antropologiczne (Mead), społeczno-psychologiczne (Erikson, Marcia), pokolenia (Mannheim). Młodzież w Polsce i w Europie - współczesne teorie socjologiczne młodzieży (dekonstrukcja młodzieży, zablokowana generacja, impuls innowacyjny); kultura i konsumpcja; trendy demograficzne; młodzież na rynku pracy; edukacja młodzieży; patologie związane z młodzieżą; polityka młodzieżowa w Polsce i UE.

Egzamin ustny obejmujący materiał z wykładów uzupełniony o lektury

Literatura:

lektury obowiązkowe:

1. Erikson E. H. 1997. Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1997.

2. Fatyga B. 1999. Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Ośrodek Badań Młodzieży ISNS UW, Warszawa.

3. Fatyga B. 2002. Polska młodzież w okresie przemian w: Marody M. (red) Wymiary życia społecznego, Scholar, Warszawa

4. Griese H. 1996. Socjologiczne teorie młodzieży, Impuls, Kraków.

5. Sińczuch M. 2002. Wchodzenie w dorosłość w warunkach zmiany społecznej, Instytut Socjologii UW, Warszawa.

6. Tilmann K. J. 1996. Teorie Socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

7. Mead M. 2000. Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

8. Kłoskowska Antonina Socjologia młodzieży: Przegląd koncepcji. Studia Socjologiczne 1987

lektury uzupełniające

1. Fatyga B. 2001. Młodość bez skrzydeł. Nastolatki w małym mieście, Ośrodek Badań Młodzieży ISNS UW, Warszawa.

2. Fatyga B., K. Górniak, P. Zieliński 2000. Dwie Europy. Młodzi Niemcy i młodzi Polacy na przełomie wieków. Tom I. Plemienny wróg- globalny kumpel. Portret młodych Polaków, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Badań nad Podstawami Demokracji, Warszawa.

3. Mariański J. 1995. Młodzież między tradycją i ponowoczesnością, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

4. Świda-Zięba H. 1998. Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Warszawa

5. Fatyga B., Tyszkiewicz A. (red. red.) 2001. Normalność i normalka. Próba zastosowania pojęcia normalności do badań młodzieży, Ośrodek Badań Młodzieży ISNS UW, Warszawa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.