Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia wiązań- od Tarde'a do Latoura

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340210-SWOTDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia wiązań- od Tarde'a do Latoura
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

przedmiot dla studiów magisterskich

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zamiarem metodologicznym konwersatorium jest próba nakreślenia „innej” niż obecna w klasycznej wizji socjologicznej (dialektyka makro-mikro, agency-structure, społeczeństwo jako substancja lub proces) perspektywy teoretycznej, opartej na idei zbiorowości, rozumianej jako bezustannie konstruowana figura epistemologiczna. Przedmiotem takiej „nie-socjologii” byłyby wiązania czy translacje, za pomocą których społeczeństwo jest tworzone, przedstawiane, podtrzymywane i przetwarzane, jednocześnie stanowiąc horyzont naszego myślenia (również w sensie naukowym, socjologia pozostaje elementem tego przedstawienia).

Pełny opis:

Zamiarem metodologicznym konwersatorium jest próba nakreślenia „innej” niż obecna w klasycznej wizji socjologicznej (dialektyka makro-mikro, agency-structure, społeczeństwo jako substancja lub proces) perspektywy teoretycznej, opartej na idei zbiorowości, rozumianej jako bezustannie konstruowana figura epistemologiczna. Przedmiotem takiej „nie-socjologii” byłyby wiązania czy translacje, za pomocą których społeczeństwo jest tworzone, przedstawiane, podtrzymywane i przetwarzane, jednocześnie stanowiąc horyzont naszego myślenia (również w sensie naukowym, socjologia pozostaje elementem tego przedstawienia) tzn. jak wymyślamy społeczeństwo, i jak ono potem „wymyśla nas” – w jaki sposób podporządkowujemy się nieświadomemu, przymuszającemu i bezosobowemu charakterowi „faktów” społecznych. Wymiarem „historycznym” zajęć byłoby prześledzenie formowania się zatem swoistego „mniejszościowego” paradygmatu myślenia socjologicznego pozostającego w opozycji do wizji faktu społecznego (tradycja Durkheima), która – jako metazałożenie – zdominowała dzieje nowoczesnych nauk społecznych. Tym samym poruszalibyśmy się diachronicznie pomiędzy psychologią społeczną Tarde’a (i jego konfliktem z Durkheimem) a teorią aktora-sieci Latoura współcześnie, synchronicznie zaś w obrębie społecznej (czy politycznej) ontologii wiązań, która przenika „praktykę teorii” socjologicznej stanowiąc jej konieczne założenie, otwierając nas tym samym na świat bezosobowych i niesubstancjalnych przepływów, sieci i przemieszczeń.

Proponowane tematy zajęć:

- socjologizm (Durkheim) vs psychologizm (Tarde) – socjologia infraspołeczna.

- Marks – wirtualna rzeczywistość nadbudowy i baza jako zestaw relacji społecznych.

- Mauss i Levi-Strauss – nieświadome jako relacja ja i innego.

- Garfinkel i studia z etnometodologii.

- Althusser – aparaty państwa i naddeterminacja.

- Giddens i Touraine – w poszukiwaniu trzeciej drogi w teorii socjologicznej.

- Foucault i Deleuze/Guattari – diagramy władzy i maszyny pragnienia – mikropolityka i segmentacja.

- Boltanski/Chiapello – pragmatyzm strukturalistyczny na tropie społeczeństwa projektów.

- Laclau/Mouffe – elementy i momenty relacji politycznej.

- Hardt/Negri – praca niematerialna i społeczeństwo kontroli.

- Latour – od społeczeństwa do zbiorowości – splatając na nowo to, co społeczne.

Literatura:

Proponowana literatura:

- G. Tarde, Monadology and Sociology.

- G. Tarde, Opinia i tłum.

- E. Durkheim, Samobójstwo. Studium socjologiczne.

- S. Lukes, Durkheim.

- Karol Marks, Fryderyk Engels, Ideologia niemiecka, w: MED, t. 3.

- Levi-Strauss, Antropologia strukturalna.

- P. Bourdieu, L. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej.

- P. Bourdieu, Szkic z teorii praktyki.

- A. Giddens, Samostanowienie się społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji.

- A. Touraine, Samotworzenie się społeczeństwa.

- A. Touraine, Myślec inaczej.

- H. Garfinkel, Studia z etnometodologii.

- Kryzys i schizma, t. 1, red. E. Mokrzycki.

- G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc plateau.

- G. Deleuze, Nowy kartograf, w: Idem, Foucault.

- G. Deleuze, What is „Dispositif”?, w: Idem, Two Regimes of Madness.

- M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia.

- M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w College de France 1976.

- M. Foucault, Podmiot i władza, „Lewą nogą” 1998, nr 10.

- M. Foucault, Theatrum philosophicum, w: Idem, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, red. D. Leszczyński, L. Rasiński.

- L. Boltanski, E. Chiapello, Nowy duch kapitalizmu, „Kronos” 2015, nr 2.

- B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci.

- B. Latour, Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką.

- B. Latour, Polityka natury.

- L. Althusser, Sprzeczność i naddeterminacja, w: Idem, W imię Marksa.

- L. Althusser, Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, „Nowa krytyka”.

- E. Laclau, Ch. Mouffe, Hegemonia i socjalistyczna strategia.

- M. Hardt, A. Negri, Imperium, Rzecz-pospolita.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zapoznają się z szeregiem teorii socjologicznych oraz filozoficznych, stanowiących odpowiedź poznawczą na problem struktury i sprawczości w naukach społecznych. Zamiarem wpisanym w program konwersatorium jest przedstawienie uczestnikom paradygmatu naukowego konkurencyjnego do obowiązującego w klasycznej socjologii (mającej przemożny wpływ na wyobraźnię badaczy od Durkheima do dziś) obrazu społeczeństwa jako rzeczywistości sui generis. Uczestnicy dowiedzą się jak posługiwać się myśleniem socjologicznym poza obowiązującym "obrazem myśli" socjologicznej, a zatem naucza się analizować społeczeństwo poza tradycyjną dychotomią socjologizmu i psychologizmu, kierując swą uwagę teoretyczną ku pojęciom zbiorowości, translacji, sieci, związanym z "mniejszościowym" myśleniem w socjologii, które za Brunem Latourem moglibyśmy nazwać infraspołecznym.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wynikiem aktywności na zajęciach oraz przygotowania prezentacji-referatu.

Uczestnicy mają prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Błesznowski
Prowadzący grup: Bartłomiej Błesznowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.