Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-13A3HF Kod Erasmus / ISCED: 08.101 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi pojęciami, dominującymi problemami, charakterystycznymi metodami i klasycznymi opcjami filozofii Europejskiej od starożytności do czasów współczesnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w zasadnicze problemy metafizyki, teorii poznania i etyki poprzez ukazanie głównych kierunków myśli filozoficznej od starożytności do czasów współczesnych. Podczas kolejnych spotkań będą omawiane różnorodne koncepcje przedmiotu filozofii, metody i style filozoficznego myślenia, kwestie relacji między filozofią a naukami, sztuką i religią, rola filozofii w życiu istoty ludzkiej.

Literatura:

Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii (wydanie dowolne);

Frederick Copleston, Historia filozofii (wydanie dowolne);

Arno Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii.

Efekty uczenia się:

Student:

- rozumie specyfikę filozofii oraz jej związki z innymi działami humanistyki;

- rozumie pojęcia charakterystyczne dla filozofii poszczególnych autorów oraz ich znaczenie w kontekście historycznym i kulturowym;

- we właściwy sposób operuje pojęciami filozoficznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie:

- obecności;

- sprawdzianu pisemnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.