Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka II: modele liniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-KOG-MS1-S2 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Statystyka II: modele liniowe
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty modułu specjalizacyjnego 1, kognitywistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Ukończony kurs podstawowy kurs statystyki.

Znajomość podstawowych pojęć opisu statystycznego. Znajomość elementarnych pojęć algebry liniowej (macierz, wektor itp.) i analizy matematycznej (funkcja, pochodna funkcji).

Elementarna umiejętność analizy danych za pomocą jakiegokolwiek pakietu statystycznego (np. SPSS, Stata, Statistica, MiniStat, R itp.).


Skrócony opis:

Studenci podczas zajęć będą poznawali założenia teoretyczne prezentowanych modeli oraz przećwiczą właściwe sposoby ich analizy. W ramach repetytorium z algebry liniowej i analizy matematycznej, będą mogli uzupełnić ewentualne braki wiedzy.

Materiał teoretyczny poznany na wykładzie będzie ćwiczony w formie warsztatowej, z udziałem zarówno wykładowcy, jak i ćwiczeniowca. W tej części zajęć studenci będą poznawali:

- własności modeli statystycznych konstruując symulacje rzeczywistości społecznej zgodnej z tymi modelami, a także badając dane rzeczywiste (zob. część „Metody dydaktyczne”);

- własności różnych pakietów statystycznych – dzięki analizie samodzielnie skonstruowanych danych, porównując uzyskane wyniki z rezultatami wyprowadzonymi samodzielnie, bez użycia pakietu statystycznego na podstawie wiedzy teoretycznej.

Pełny opis:

Studenci podczas zajęć będą poznawali założenia teoretyczne prezentowanych modeli oraz przećwiczą właściwe sposoby ich analizy. W szczególności, w ramach repetytorium z algebry liniowej i analizy matematycznej, będą mieli możliwość przygotowania się do poznawania formalnych podstaw analiz statystycznych.

Własności (założenia, ograniczenia i możliwości wnioskowania) poszczególnych modeli studenci będą poznawali zarówno w postaci teoretycznego wykładu, jak i za pomocą „kartki i ołówka” – posługując się zapisami formalnymi albo prostymi problemami dającymi się rozwiązać bez użycia komputera.

Materiał teoretyczny poznany w ten sposób będzie ćwiczony w formie warsztatowej, z udziałem zarówno wykładowcy, jak i ćwiczeniowca. W tej części K_U04 zajęć studenci będą poznawali:

- własności modeli statystycznych, konstruując symulacje rzeczywistości społecznej zgodnej z tymi modelami, a także badając dane rzeczywiste (zob. część „Metody dydaktyczne”);

- własności różnych pakietów statystycznych – dzięki analizie samodzielnie skonstruowanych danych, porównując uzyskane wyniki z rezultatami wyprowadzonymi samodzielnie, bez użycia pakietu statystycznego na podstawie wiedzy teoretycznej.

Skuteczna percepcja materiału zajęć będzie wymagała systematycznej pracy studentów. Zarówno przed każdymi ćwiczeniami, jak i każdym wykładem student powinien odpowiednio się przygotować:

- prześledzić materiał przedstawiony na wykładzie (omówiony na ćwiczeniach)

- sprawdzić znajomość poznanych pojęć i twierdzeń wykorzystując otrzymane pomoce dydaktyczne (symulacje populacji, interaktywne narzędzia ilustrujące omawiane mechanizmy statystyczne),

- wykonać zadaną pracę domową.

Przewidywana liczba godzin potrzebna do skutecznej percepcji materiału zajęć (ćwiczeń i wykładu):

- około 2 godzin przed każdymi ćwiczeniami i około 2 godzin przed wykładem (4 godziny tygodniowo),

- około 30 godzin na przygotowanie się do przed egzaminu.

Razem: 60 godzin zorganizowanych (wykłady i ćwiczenia) plus 90 godzin samodzielnej pracy.

Zakres poszczególnych tematów wspólny dla wykładu i ćwiczeń

Repetytorium ze statystyki (2 zajęcia)

Repetytorium z algebry i analizy (1 zajęcia)

Zmienne zerojedynkowe w modelach liniowych (1 zajęcia)

warsztaty

Korelacje kanoniczne (3 zajęcia)

Analiza głównych składowych (2 zajęć)

Analiza czynnikowa (2 zajęć)

Podstawy analizy wariancji (2 zajęć)

warsztaty

Literatura:

Anderson T.W. 1958. An Introduction to Multivariate Statistical Analysis, New York. Wiley: 288-306. (wybrane fragmenty są dostępne na stronie stat.is.uw.edu.pl/~mikoj)

Antoniewicz R. i A. Misztal. 2005. Matematyka dla studentów ekonomii. Warszawa. WN PWN. (inne sugerowane podręczniki zostaną zaproponowane na pierwszych zajęciach)

Ferguson . A i Y. Takane. 2004. Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa. PWN.

Goldberger A. 1972. Teoria ekonometrii. Warszawa. PWE (wybrane fragmenty są dostępne w bibliotece Zakładu Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej)

Gujarati D.N. 1995. Basic Econometrics. 1995. McGraw-Hill. (logit, probit, tobit - wybrane fragmenty są dostępne na stronie stat.is.uw.edu.pl/~mikoj)

Lissowski G., Haman J., Jasiński M. Podstawy statystyki dla socjologów. Warszawa. WN Scholar. 2008.

Maddala, G.S. Ekonometria, PWN. 2006

Morrison D.F. 1990. Wielowymiarowa analiza statystyczna. Warszawa. WN PWN. (wybrane fragmenty są dostępne w bibliotece Zakładu Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej)

Ostoja-Ostaszewski A. 1996. Matematyka w ekonomii-modele i metody 1. Algebra elementarna. Warszawa. WN PWN.

Zasępa R. 1962. Badanie statystyczne metodą reprezentacyjną. Warszawa. PWN.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza

Student:

- wie, na czym polegają różne rodzaje analizy: korelacje kanoniczne, głównych składowych, czynnikowa, wariancji [K_W02, K_W05, K_W21]

- zna założenia poznanych modeli statystycznych [K_W02, K_W04, K_W05, K_W09]

- zna ograniczenia poznanych modeli statystycznych [K_W02, K_W04, K_W05, K_W09]

Nabyte umiejętności

- umie odróżniać teorię dotyczącą rzeczywistości społecznej od modelu statystycznego [K_U01, K_U02, K_U09, K_U10].

- umie przedstawić założenia poznanych modeli statystycznych w „języku” algebry liniowej [K_U01, K_U02, K_U09, K_U10].

- umie odróżniać konsekwencje przyjętych założeń od stwierdzonych empirycznie faktów [K_U01, K_U02, K_U09, K_U10].

- umie zinterpretować wyniki standardowych obliczeń uzyskanych w wyniku zastosowania różnych pakietów statystycznych [K_U01, K_U02, K_U09, K_U10].

Nabyte kompetencje społeczne: wykład

- ma świadomość odpowiedzialności badacza za wypowiadane interpretacje rzeczywistości [K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10]

- potrafi wykorzystać poznane modele do symulacji rzeczywistości społecznej oraz do jej badania [K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10]

- umie porównać własności różnych pakietów statystycznych [K_U01, K_U02, K_U04, K_U15]

Nabyte kompetencje społeczne: ćwiczenia

- ma świadomość odpowiedzialności badacza za wypowiadane interpretacje rzeczywistości [K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10]

- umie pracować w grupie [K_K03]

- umie w jasny i precyzyjny sposób przedstawić innym abstrakcyjny problem [K_K09, K_K12]

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach

Zaliczenie wejściówek.

Wykonanie prac domowych.

Egzamin pisemny.

Liczba dopuszczalnych nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

Metody dydaktyczne

* Zajęcia mają przede wszystkim charakter teoretyczny, uzupełnione warsztatami w pracowni komputerowej

* Dane, będące podstawą przykładów i ćwiczeń są symulacjami lub pochodzą z dużych badań społecznych

* Podczas zajęć o charakterze warsztatowym będą wykorzystywane następujące pakiety statystyczne: SPSS, MiniStat, Stata, Statistica, R.

* Konsultacje

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Styczeń
Prowadzący grup: Marek Bożykowski, Mikołaj Jasiński, Marek Styczeń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Styczeń
Prowadzący grup: Marek Bożykowski, Mikołaj Jasiński, Marek Styczeń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.