Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka cyfrowa: ujęcie transdyscyplinarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502--SUM/II/OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka cyfrowa: ujęcie transdyscyplinarne
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku studiów niestacjonarnych II st. (zaocznych)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Na zajęciach zostaną omówione następujące kwestie:

1. Zagadnienia wstępne: wprowadzenie do gospodarki cyfrowej. Dane jako nowy czynnik produkcji oraz nowe modele biznesowe

2. Przyszłość pracy - przyszłość bezrobocia?

3. Normy i prawo w gospodarce cyfrowej

4. Państwo w gospodarce cyfrowej

5. Podsumowanie i zaliczenie zajęć.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną omówione następujące kwestie:

1. Zagadnienia wstępne: wprowadzenie do gospodarki cyfrowej. Dane jako nowy czynnik produkcji oraz nowe modele biznesowe

-> rola danych we współczesnej gospodarce;

-> platformizacja gospodarki;

-> prawny charakter usług świadczonych przez platformy (wyrok w sprawie Asociación Profesional Élite Taxi);

2. Przyszłość pracy - przyszłość bezrobocia?

-> crowdsourcing, uberyzacja, automatyzacja: mechanizmy zmieniające współcześnie rynek pracy;

-> technologie a nierówności – nowe niepewności rynku pracy;

-> relacja pracodawca-pracownik w gospodarce cyfrowej (wyrok w sprawie Mr Y Aslam Mr J Farrar and Others -and- Uber B.V Uber London Ltd Uber Britannia Ltd, Case Numbers: 2202551/2015, 28 października 2016);

3. Normy i prawo w gospodarce cyfrowej

-> główne problemy prawa w przestrzeni cyfrowej;

-> jednolity rynek cyfrowy;

-> machine bias a zakaz dyksryminacji

-> prywatność w Internecie: ochrona danych osobowych

4. Państwo w gospodarce cyfrowej

-> eGovernment: państwo jako late technology adopter?

-> globalizacja a gospodarka cyfrowa

-> ruchy społeczne v. media społecznościowe?

5. Podsumowanie i zaliczenie zajęć (prezentacje zaliczeniowe na ustalone tematy)

Literatura:

Lektury obowiązkowe (odpowiednie fragmenty zostaną podane na zajęciach):

-> B. Marr, Data Strategy, Londyn-Nowy Jork 2017

-> N. Srnicek, Platform Capitalism, Londyn 2017

-> A. Sundararajan, The Sharing Economy. The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism, Cambridge 2016

-> L. Lessig, Code and Other Laws of Cyberspace, Nowy Jork 1991

-> O’Neil C., Weapon of Math Destruction. How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy, Nowy Jork 2016

Praca na zajęciach, m.in.:

-> Wyrok z 20 grudnia 2017 r. w sprawie Asociación Profesional Élite Taxi przeciwko Uber Systems Spain SL, C-434/15, ECLI:EU:C:2017:981.

-> Wyrok w sprawie Mr Y Aslam Mr J Farrar and Others -and- Uber B.V Uber London Ltd Uber Britannia Ltd, Case Numbers: 2202551/2015, 28 października 2016

Lektury uzupełniające:

-> G. G. Parker, M. W. van Alstyne, S. P. Choudary, Platform Revolution. How Networked Markets Are Transforming the Economy And How to Make Them Work for You, Nowy Jork 2016

-> E. Brynjolfsson, A. McAfee, The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, Nowy Jork 2014

-> L. Floridi, B. Mittelstadt, S. Wachter, Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation, “International Data Privacy Law”, 2017, vol. 7, no 2, pp 76-99

-> A. Swartz, The Boy Who Could Change the World, Nowy Jork-Londyn 2016

Efekty uczenia się:

Student rozumie specyfikę gospodarki cyfrowej, rolę danych w jej budowaniu i mechanizmy związane z tworzeniem nowych modeli biznesowych (platformizacji).

Student potrafi wyodrębnić, zdefiniować i zanalizować podstawowe mechanizmy dotyczące przemian zachodzących współcześnie w gospodarce oraz wskazać na ich społeczne konsekwencje.

Student umie zanalizować orzeczenie sądowe i powiązać jego konsekwencje z szerszym tłem społeczno-ekonomicznym.

Metody i kryteria oceniania:

50% oceny: przygotowanie prezentacji/referatu na ustalony temat;

50% oceny: cena aktywności na zajęciach, czytelnictwa tekstów, udziału w dyskusji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.