Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Migration and Migrant Integration in the EU: Policies, Research and Practice from a Comparative Perspective (Internet course)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-ANG-13 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Migration and Migrant Integration in the EU: Policies, Research and Practice from a Comparative Perspective (Internet course)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Courses in foreign languages
Kurs Internetowy
Przedmioty prowadzone w językach obcych
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Students should have knowledge of basic sociological concepts and theories. Participants must be able to learn and communicate in English.

Skrócony opis:

The seminar will present main processes, concepts and policy approaches regarding migration and different categories of migrants in the UE. The aim of the course will be to give participants knowledge and understanding of migration and socio-institutional (including public discourses) responses in UE states through employing a comparative perspective. Migration and integration will be discussed in the contexts of social, cultural, economic, political and demographic phenomena. The seminar will consists of the following four sections: 1) an introductory part; 2) key characteristics of migration to/from/within the UE as well as legal and institutional frameworks; 3) comparative analysis of migration and migrant integration in EU countries; 4) general patterns, changes and predictions regarding migration and migrant integration in the UE.

Pełny opis:

The seminar will present main processes, concepts and policy approaches regarding migration and different categories of migrants in the UE. The aim of the course will be to give participants knowledge and understanding of migration and socio-institutional (including public discourses) responses in UE states through employing a comparative perspective. Migration and integration will be discussed in the contexts of social, cultural, economic, political and demographic phenomena. The seminar will consists of the following four sections: 1) an introductory part; 2) key characteristics of migration to/from/within the UE as well as legal and institutional frameworks; 3) comparative analysis of migration and migrant integration in EU countries; 4) general patterns, changes and predictions regarding migration and migrant integration in the UE.

Apart from studying the diverse reading materials, students will be asked to complete such tasks as: quizzes, mini-diary, obligatory and non-obligatory discussions and assignments. In the case of majority non-quiz tasks, there will be the possibility to complete it in English or in Polish. The course will be completed on the basis of a regular fulfilment of tasks during the duration of the course, AND completing a short final test at class at the end of the course. If required, individual students can sit an extended exam on this subject (on the basis of a wider curriculum).

Literatura:

Betts A. 2011. Global Migration Governance, Oxford: Oxford University Press (selected excerpts)

Castles S., de Haas H., Miller M . 2014. The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World. Fifth Edition. UK: Palgrave (selected excerpts)

Castles S. 2010. Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(1): 1565-1586

De Haas H. 2012. The Migration and Development Pendulum: A Critical View on Research and Policy, International Migration 50 (3): 8-25

Engbersen G. et al. 2013. “A Typology of Labour Migration. On the Differential Attachments of Migrations from Central and Eastern Europe”, Journal of Ethnic and Migration Studies 39(6): 959-981

Faist T. 2014. Diversity – a new mode of incorporation? In: Vertovec S. (ed). Migration and Diversity, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 153-172

Ghosh B. 2013. The Global Economic Crisis and the Future of Migration, Basingstoke: Palgrave Macmillan (selected excerpts)

Glick Schiller N., Çağlar A. 2009. Towards a comparative theory of locality in migration studies: Migrant incorporation and city scale, Journal of Ethnic and Migration Studies

Gurak DT; Caces F 1992. Migration networks and the shaping of migration systems. In: M. Kritz, L. Lim, and H. Zlotnik. International migration systems: a global approach, edited by Oxford, England, Clarendon Press, 150-176

Grzymała-Kazłowska A., S. Łodziński (eds.) 2008. The Problems of Immigrant Integration. Concepts, Research, Policy, Warszawa: WUW, 29-50

Kivisto P 2001. Theorizing Transnational Immigration: A Critical Review of current Efforts, Ethnic and Racial Studies, 24(4): 549-577

Massey D. at al. 1993. Theories of International Migration: A Review and Appraisal, Population and Development Review, 19(3), 431-466.

Portes A. 2010. Migration and Social Change: Some Conceptual Reflections, Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(1): 1537-1563

Reports SOPEMI, UN, national statistics

Richmond A. 1988. “Sociological Theories of International Migration: The Case of Refugees”, Current Sociology, 36(2): 7-25

Scholten P, E. Collett, M. Petrovic 2017, Mainstreaming migrant integration? A critical analysis of a new trend in integration governance, International Review of Administrative Sciences, 83(2), 241–246

Schneider J., M. Crul. 2010. Comparative Integration Context Theory: Participation and Belonging in New Diverse European Cities. Ethnic and Racial Studies, 33 (07), pp.1249-1268.

Spencer S. 2011. The migration debate (Chapter: Introduction: Migration policy in the 21st Century), Bristol: Policy Press

Urry J. 2000. “Mobile sociology”, The British Journal of Sociology, 51(1): 185-203

Winders J, 2014 New Immigrant Destinations in Global Context, IMR 48(s1): s149-s179

Van Hear V. 2010. Theories of Migration and Social Change, Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(1): 1531-1536

Vertovec S. 2010. Super-diversity and its implications. In Steven Vertovec (ed.), Anthropology of migration and multiculturalism: New directions, 65–96. London: Routledge.

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne

K_W04 posiada podstawową wiedzę strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

K_W10 posiada podstawową wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym Polski i współczesnego świata

K_W11 posiada podstawową wiedzę o metodach badania zróżnicowania kulturowego

K_W21 jest świadom procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_W22 posiada podstawową wiedzę na temat aktualnych potrzeb i problemów społeczeństwa polskiego oraz zmian w tym zakresie

K_U02 potrafi zastosować podstawowe terminy i kategorie socjologiczne do analizy społeczeństwa, zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego

K_U03 potrafi samodzielnie znaleźć informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia prostych analiz socjologicznych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach

K_U13 potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst naukowy i wskazać jego główne tezy, argumenty autora oraz poddać je dyskusji

K_K03 potrafi gromadzić, wyszukiwać i syntetyzować informacje na temat zjawisk społecznych

K_K05 umie dokonać krytycznej analizy źródeł, w tym pozyskanych w Internecie

K_K10 szanuje godność osób uczestniczących w procesie badawczym (respondentów, informatorów, rozmówców i innych uczestników tego procesu)

Metody i kryteria oceniania:

The course will be completed on the basis of a regular fulfilment of tasks during the duration of the course, AND completing a short final test at class at the end of the course. If required, individual students can sit an extended exam on this subject (on the basis of a wider curriculum).

The course will be completed on the basis of a regular fulfilment of tasks during the duration of the course, AND completing a short final test at class at the end of the course. To complete the course, students need to collect at least 50% points from quizzes and assignments. If required, individual students can sit an extended exam on this subject (on the basis of a wider curriculum).

If students have not met the above criteria on time, they will be given an additional time to complete outstanding quizzes/assignments (to collect at least 50% points) and/or can resit the final test during the additional exam period.

Due to the on-line character of the course, absence rules do not apply.

This internet course consists of 6 topics. Each topic requires 8 hours of reading and watching materials and taking notes. In addition, completing course quizzes and written assignments 35 hours, preparing for and sitting a final test at the classroom - 15 hours.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Grzymała-Kazłowska
Prowadzący grup: Aleksandra Grzymała-Kazłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.