Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Umiejętności akademickie II - Dydaktyka Szkoły Wyższej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-DDI-UA2 Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umiejętności akademickie II - Dydaktyka Szkoły Wyższej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Rozwój kompetencji dydaktycznych doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego poprzez poznanie i utrwalenie podstawowej wiedzy dydaktycznej umożliwiającej zrozumienie ogólnych założeń nauki o nauczaniu i uczeniu się oraz operacyjne opanowanie najważniejszych narzędzi dydaktycznych.

Pełny opis:

W ramach kursu przyjęte założenie, fundamentem kompetencji dydaktycznych są: umiejętność wykorzystania wiedzy na temat uwarunkowań procesu nauczania i uczenia się podczas projektowania edukacyjnego oraz sprawność osiągania założonych celów w warunkach interakcji społecznej. Na bazie tych umiejętności kształtowany jest warsztat metodyczny, który pozwala zaplanować oraz efektywne przeprowadzić zajęcia z określonego przedmiotu.

Celem ogólnym kursu jest przekazanie i utrwalenie podstawowej wiedzy dydaktycznej umożliwiającej zrozumienie podstaw nauki o nauczaniu i uczeniu się oraz operacyjne poznanie najważniejszych narzędzi dydaktycznych. Przygotowując program przyjęto założenie, iż w kształtowaniu u doktorantów kompetencji dydaktycznych szczególny nacisk należy położyć na ich działania praktyczne (szczególnie w opanowywaniu posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami prowadzenia zajęć), minimalizując w trakcie zajęć przekaz wiadomości , do niezbędnego minimum, pozostawiając ich rozszerzenie do samodzielnego przyswojenia przez doktoranta na podstawie podanych lektur. zapewniając ich dostęp na platformie edukacyjnej.

Literatura:

Argyle M. , Zdolności społeczne [w:] Psychologia społeczna relacji ja-inni (red.) Moscovici S., WSiP Warszawa 1998.

Bloom B. (red.), Taxonomy of educational objectives: Handbook I: Cognitive Domain, New York, McKay, 1956.

Dewey J., Jak myślimy, KiW, Warszawa 1957.

Dick W., Carey L., The Systematic Design of Instruction, Allyn & Bacon, 6 edition, 2004.

Gagné M. , Briggs L. , W. Wager, tł. K. Kruszewski, Zasady projektowanie dydaktycznego, WSiP 1992.

Galloway Ch. , Psychologia uczenia się i nauczania - tom 1, PWN, Warszawa 1988.

Krathwohl D. , Bloom B. , Masia B., Taxonomy of educational objectives: Handbook II: Affective domain, New York: David McKay, 1964.

Szlosek F., Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych, Warszawa 1995.

Kruszewski K. , Sztuka Nauczania - czynności nauczyciela Tom 1, PWN, Warszawa 1995

Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 1984

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 2008

Efekty uczenia się:

Po ukończonym kursie doktorant:

- opracowuje sylabus zajęć dydaktycznych zwracając uwagę na spójność efektów z kontrolą oraz jej rzetelność;

- wyjaśnia na czym polega tok problemowy;

- doktorant dokonuje krytycznej analizy przebiegu realizowanych zajęć względem aspektów dydaktycznych i retorycznych;

- przedstawia krytyczną ocenę kompetencji dydaktycznych innych doktorantów bez naruszenia relacji interpersonalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową wpływa:

- sylabus kursu (wymagany)

Kryteria (-/ /+): poprawna forma efektów, spójna kontrola, rzetelność kontroli

- przeprowadzenie fragmentu zajęć (wymagane)

Kryteria (-/ /+): skuteczność, tok problemowy, zaangażowanie odbiorców

- autokrytyka (wymagana) na podst. nagrania i arkuszy ewal.

Kryteria (-/ /+): rzetelność, trafność, kompletność (np. tabela wyników ewaluacji)

Ocena końcowa: punkt wyjścia to ocena 3; plusy niwelują minusy; + to 0,5 oceny w górę, - to 0,5 oceny w dół;

frekwencja – uczymy się na błędach innych dlatego obecność jest elementem oceny, „-” za każdą nieobecność

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.