Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kontrkultura – anatomia zjawiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL12-MGR Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kontrkultura – anatomia zjawiska
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. konwersatoria 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem kursu jest socjologiczna analiza fenomenu kontrkultury, począwszy od kontestujących tradycyjną kulturę Zachodu ruchów, beatników i hippisów, przez fascynację dalekowschodnią duchowością i mistyką, ruch New Age, aż po naukowe badania nad odmiennymi stanami świadomości i środkami psychodelicznymi. W ramach zajęć prześledzimy społeczno–kulturowe przeobrażenia oraz konsekwencje fenomenu kontrkultury, co oznacza wyjście poza stereotypową i powierzchowną jej charakterystykę, utożsamiającą zjawisko kontrkultury z obsesyjną fascynacją duchowością, Orientem, samodoskonaleniem, egzotyką, eksperymentami z LSD, nihilizmem kultury rockowej etc. Lektury tekstów źródłowych mają pomóc w zrozumieniu konsekwencji, wywołanych przez radykalny sprzeciw wobec społeczno – kulturowego mainstreamu lat sześćdziesiątych oraz powiązać te zjawiska z narodzinami masowego ruchu feministycznego, dostrzeżeniem i zainteresowaniem problematyką mniejszości etnicznych, religijnych czy seksualnych.

Pełny opis:

Celem kursu jest socjologiczna analiza fenomenu kontrkultury, począwszy od kontestujących tradycyjną kulturę Zachodu ruchów, beatników i hippisów, przez fascynację dalekowschodnią duchowością i mistyką, ruch New Age, aż po naukowe badania nad odmiennymi stanami świadomości i środkami psychodelicznymi. W ramach zajęć prześledzimy społeczno–kulturowe przeobrażenia oraz konsekwencje fenomenu kontrkultury, co oznacza wyjście poza stereotypową i powierzchowną jej charakterystykę, utożsamiającą zjawisko kontrkultury z obsesyjną fascynacją duchowością, Orientem, samodoskonaleniem, egzotyką, eksperymentami z LSD, nihilizmem kultury rockowej etc. Lektury tekstów źródłowych mają pomóc w zrozumieniu konsekwencji, wywołanych przez radykalny sprzeciw wobec społeczno – kulturowego mainstreamu lat sześćdziesiątych oraz powiązać te zjawiska z narodzinami masowego ruchu feministycznego, dostrzeżeniem i zainteresowaniem problematyką mniejszości etnicznych, religijnych czy seksualnych. Analiza fenomenu kontrkultury ma na celu pogłębienie przez studenta wiedzy o tym zjawisku, przede wszystkim zaś ukazać ma kontrkulturę nie jako zanegowanie czy wyjście poza samą kulturę, ale jako proces jej twórczych przekształceń.

Literatura:

A. Toffler, Trzecia fala, Poznań 2006; F. Capra, Punkt zwrotny, Warszawa 1987; M. Ferguson, The Aquarian Conspiracy, Los Angeles 1980; F. Capra, Tao fizyki, Kraków 1994; J. Kerouac, Włóczędzy Dharmy, Warszawa 2006; E. Fromm, Mieć czy być?, Poznań 2005; A. Camus, Człowiek zbuntowany, Warszawa 1998; H. Marcuse, Eros i cywilizacja, Warszawa 1998; Warszawa 1996; W. Reich, Mordercy Chrystusa, Warszawa 1995; R. Bly, Żelazny Jan, Poznań 1993; J. Campbell, Potęga mitu, Kraków 2007; A. Huxley, Drzwi percepcji, Niebo i piekło, Warszawa 1991; A. Huxley, Filozofia wieczysta, Warszawa 1989; G. Bateson, Umysł i przyroda, Warszawa 1990; H. Jonas, Religia gnozy, Kraków 1995; M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 2009; A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975; Uważność na targowisku. Globalny rynek i masowa konsumpcja a świadome życie, (red.) A. H. Badiner, Warszawa 2004; B. Dobroczyński, Trzecia rzesza popkultury i inne stany, Kraków 2004; S. Grof, Poza mózg. Narodziny, śmierć i transcendencja w psychoterapii, Kraków 2010; S. Grof, Najdalsza podróż. Misterium i świadomość śmierci, Warszawa 2010; S. Grof, Beyond Death: The Gates Of Consciousness, London 1980; S. Grof, LSD Psychotherapy, Pomona 1980; R. Kimball, Długi marsz. Jak rewolucja kulturala lat 60. zmieniła Amerykę, Elbląg 2008, Ch. Reich, Zieleni się Ameryka, Warszawa 1976; Maj ‘ 68. Rewolta, red. D. Cohn – Bendit, Warszawa 2008; R. Vaneigem, Rewolucja życia codziennego, Gdańsk 2004; Kontrkultura. Co nam z tamtych lat? (red. W. Burszta, M. Czubaj, M. Rychlewski), Warszawa 2005; Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu, (red. T. Maślanka, R. Wiśniewski), Warszawa 2015; T. Maślanka, Kontrkultura. Źródła i konsekwencje radykalizmu społeczno - kulturowego w perspektywie socjologii kultury, Kraków 2017

Efekty uczenia się:

K_W02 posiada pogłębioną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk, w tym o jej możliwych zastosowaniach na gruncie innych dyscyplin

K_W03 ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii, jest refleksyjny i krytyczny wobec różnych stanowisk

K_W26 posiada pogłębioną wiedzę na temat założeń i twierdzeń wybranych historycznych i współczesnych teorii socjologicznych

K_K13 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

K_W02 posiada pogłębioną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk, w tym o jej możliwych zastosowaniach na gruncie innych dyscyplin

K_W03 ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii, jest refleksyjny i krytyczny wobec różnych stanowisk

K_W10 posiada pogłębioną wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym i jego przemianach, tożsamości kulturowej, interakcji i komunikacji międzykulturowej

K_W27 posiada pogłębioną wiedzę o ideach i procesach społecznych XIX, XX i XXI w., które ukształtowały oblicze współczesnego świata

K_U14 potrafi formułować pogłębione sądy na temat motywów ludzkiego działania oraz przewidywać społeczne konsekwencje tego działania

K_U16 umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

K_U20 wykrywa złożone zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturalnymi oraz określa relacje między tymi zależnościami

K_U05 potrafi samodzielnie formułować i weryfikować sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych

K_K02 umie zaproponować rozwiązanie problemów, które wymagają interdyscyplinarności w podejściu badawczym

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium, udział w dyskusji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.