Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza Danych Ilościowych: badania edukacyjne (ADI)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL248 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Analiza Danych Ilościowych: badania edukacyjne (ADI)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):


Kurs w założeniu dla studentów „średnio zaawansowanych” – domyślnie przyjmuje się, że studenci zaliczyli (bez istotnych trudności) kurs Statystyki oraz są zainteresowani metodami ilościowymi. Zakłada się także podstawową znajomość pakietu SPSS


Skrócony opis:

Kurs ADI koncentrujący się na analizie danych (z wykorzystaniem głównie pakietu SPSS) pochodzących z badań edukacyjnych. Badania edukacyjne stanowią w Polsce jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów ilościowych badań społecznych realizowanych metodami reprezentacyjnymi. Stanowią one jednocześnie ciekawy materiał dydaktyczny, ze względu na różnorodność problemów metodologiczno-statystycznych, które na ich przykładzie można przedstawić i których znaczenie na ich przykładzie można zrozumieć, jak kwestia dostępność i rzetelność statystyk publicznych, specyfiki doboru prób, problematyki skalowania. Jednocześnie, dane z badań edukacyjnych podlegają takiej samej „obróbce badawczej” jak dane z innych badań społecznych – a więc tworzy się (np. za pomocą SPSSa) na ich podstawie tabele rozkładów zmiennych, oblicza się i interpretuje parametry rozkładów, modele regresyjne, miary siły związku itd. dla zmiennych mierzonych na różnych skalach pomiarowych.

Pełny opis:

Kurs analizy danych ilościowych (ADI) koncentrujący się na analizie danych pochodzących z badań edukacyjnych.

Badania edukacyjne stanowią w Polsce jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów ilościowych badań społecznych realizowanych metodami reprezentacyjnymi. Stanowią one jednocześnie ciekawy materiał dydaktyczny, ze względu na różnorodność problemów metodologiczno-statystycznych, które na ich przykładzie można przedstawić i których znaczenie na ich przykładzie można zrozumieć. Dotyczy to w szczególności kwestii dostępności i rzetelności statystyk publicznych (na przykładzie danych Systemu Informacji Oświatowej), specyfiki doboru prób z uwzględnieniem warstwowania i doboru zespołowego, problematyki skalowania wyników testów.

Jednocześnie, dane z badań edukacyjnych podlegają takiej samej „obróbce badawczej” jak dane z innych badań społecznych – a więc tworzy się na ich podstawie tabele rozkładów zmiennych, oblicza się i interpretuje parametry rozkładów, modele regresyjne, miary siły związku itd. dla zmiennych mierzonych na różnych skalach pomiarowych. Analizy takie będą wykonywane przez studentów przy użyciu pakietu SPSS. Jakkolwiek zakłada się, że studenci znają już podstawy statystyki, a także podstawy obsługi pakietu SPSS, rozwinięcie tych umiejętności (także przy założeniu dość elementarnego ich poziomu na początku kursu) będzie jednym z istotnych elementów programu zajęć.

W efekcie po ukończeniu kursu student powinien być przygotowany do samodzielnego przeprowadzania analiz statystycznych przy użyciu pakietu SPSS na różnorodnych danych z badań społecznych, oraz powinien umieć zinterpretować i ocenić wyniki takich analiz przeprowadzanych przez innych badaczy.

Literatura:

Dokumentacja elektroniczna (pomoc) pakietu SPSS

Lissowski, Haman, Jasiński, Podstawy statystyki dla socjologów

Jakubowski, Pokropek, Badając egzaminy. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

- Zna specyfikę badań edukacyjnych

- Umie samodzielnie korzystać z danych statystyki publicznej i zna ich specyfikę

- Zna właściwości skal pomiarowych (nominalna, porządkowa, interwałowa)

- Zna i stosuje pojęcia rozkładu częstości i liczebności jednej zmiennej oraz rozkładu łącznego oraz warunkowego dwóch lub wielu zmiennych

- Zna i interpretuje mierniki siły zależności związane z regresjami I i II rodzaju oraz modelem korelacji rangowej

-Rozpoznaje typ skali pomiarowej danej zmiennej i wskazać oraz zinterpretować właściwe dla danej skali parametry opisowe i miary zależności między zmiennymi.

- Wykorzystuje pakiet SPSS do wyznaczania rozkładów, liczenia parametrów oraz wyznaczania modeli regresyjnych i współczynników korelacji oraz interpretuje uzyskane wyniki.

- Interpretuje współczynniki związane z weryfikacją hipotez statystycznych obliczane przez pakiet SPSS i zna ich ograniczenia związane z metodą doboru próby.

- Rozumie znaczenie poprawności metodologicznej analiz ilościowych dla prawidłowości wnioskowania w naukach społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie raportu zawierającego analizy za pomocą trzech objętych kursem technik statystycznych.warunkiem zaliczenia jest także nie przekroczenie dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności..

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.