Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Życie codzienne w PRL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL33-LIC Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Życie codzienne w PRL
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. konwersatoria 30 h (semestr zimowy)
Strona przedmiotu: https://www.facebook.com/zyciecodziennewprl
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza codziennych praktyk związanych z wybranymi obszarami życia społecznego PRL (obyczaje, konsumpcja, praca, czas wolny, rodzina, kultura materialna, propaganda etc.). Korzystając z badań prowadzonych na gruncie socjologii, antropologii i historii życia codziennego kurs przybliża wiedzę dotyczącą podstawowych warunków bytowych panujących w okresie realnego socjalizmu. Jednocześnie stanowi próbę opisu świadomości, postaw a w szczególności zachowań społecznych Polaków pojawiających się w ramach rzeczywistości kształtowanej po 1945r. Opisu wychodzącego poza uproszczony schemat opresji i oporu, którego naczelnym zadaniem jest wydobycie specyficznych reguł organizujących powszedniość i „normalność” życia w Polsce Ludowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest analiza codziennych praktyk związanych z wybranymi obszarami życia społecznego PRL (obyczaje, konsumpcja, praca, czas wolny, rodzina, kultura materialna, propaganda, czarny rynek etc.). Korzystając z badań prowadzonych na gruncie socjologii, antropologii i historii życia codziennego kurs przybliża wiedzę dotyczącą podstawowych warunków bytowych panujących w okresie realnego socjalizmu. Jednocześnie stanowi próbę opisu świadomości, postaw a w szczególności zachowań społecznych Polaków pojawiających się w ramach rzeczywistości kształtowanej po 1945r. Opisu wychodzącego poza schemat opresji i oporu, którego naczelnym zadaniem jest wydobycie specyficznych reguł organizujących powszedniość i „normalność” życia w Polsce Ludowej. W ramach zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia: - codzienność jako kategoria badawcza, - przestrzeń publiczna, - gospodarka niedoborów - strategie adaptacji, - praca, - dom i mieszkanie, - świętowanie, - życie towarzyskie, - intymność, - urlop, wakacje, turystyka, - media, komunikacja, język, - kuchnia i jedzenie - moda – sport.

Literatura:

Bogucka M., Życie codzienne – spory wokół profilu badań i definicji, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” t.3, 1996, s.247-253.; Domańska E., Mikrohistorie, Poznań 2007.; Dudek A., PRL bez makijażu, 2008; Dzięgiel L., Życie codzienne i historia najnowsza- nowe pole badań etnologa, „Etnografia Polska”, t. XL, 1996, z. 1-2, s.11- 17.; Historia społeczna. Historia codzienności. Mikrohistoria, red. W. Schulze, Warszawa 1996.; Feher F., Heller A., Markus G., Dictatorship Over Needs. An Analysis of Soviet Societies, Blackwell, 1984; Jarosz D., Listy do centralnych instytucji państwa stalinowskiego jako źródło do badań życia codziennego w Polsce, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 3, 1996, s.297- 302.; Jarosz D., Wybrane problemy kultury życia codziennego kobiet pracujących w Nowej Hucie w latach pięćdziesiątych XX wieku, [w:] Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, red. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1997, s.405- 419. ; Kędzierzawski W., Codzienność jako przedmiot badań: Malinowski i Geertz, Er(r)go. - 2004, nr 2, s. 151-168; Kosiński K., Historia pijaństwa w czasach PRL, 2008; Koźmiński M., Odmiany i oblicza komunizmu. Węgrzy, Polacy i inni, Warszawa 2007; Kuroń J., Żakowski J., PRL dla początkujących, 2006; Łaciak B, Obyczajowość polska czasu transformacji, 2005; Socialist Spaces: Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc, ed. Crowley D., Reid S. E., Oxford 2002; Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Boguni- Borowska, Kraków 2008; Style and Socialism: Modernity and Material Culture in Postwar Eastern Europe, ed. Crowley D., Reid S. E., Oxford 2000; The History of Everyday Life. Reconstructing Historical Experiences and Ways of Life, ed. Ludtke, New Jersey 1995; Zblewski Z., Abecadło PRL-u, 2008; Życie codzienne w PRL (1956-1989), red. Grzegorz Miernik, Sebastian Piątkowski, Radom-Starachowice 2006.

MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE:

Jeden dzień w PRL – reż. M.J.Drygas; Jak żyć – reż. M.Łoziński, 1977; Robotnice – realizacja. I.Kamieńska, 1981; 24 godziny Jadwigi L. – realizacja I.Gryczełowska, 1967; Dzień za dniem - realizacja I.Gryczełowska 1988; Rano, południe, wieczór – reż.M.Łoziński, 1976; Szafa polska; Political dress.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

-umie opisać rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa;

-potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst naukowy i wskazać jego główne tezy, argumenty autora oraz poddać je dyskusji;

-potrafi uczestniczyć w dyskusji

-szanuje opinie innych osób (np. te wyrażane w trakcie dyskusji grupowej)

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna

Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (30h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur, sporządzanie notatek, przygotowanie referatu) – 4h oraz czas konieczny do przygotowania się do finalnego zaliczenia (napisania pracy) – 10h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konstanty Strzyczkowski
Prowadzący grup: Konstanty Strzyczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.