Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

"Sukces na studiach i po studiach. Studia wyższe jako przedmiot badań społecznych "

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL39-MGR-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: "Sukces na studiach i po studiach. Studia wyższe jako przedmiot badań społecznych "
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Socjologii
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Oczekiwany poziom znajomości metodologii badań odpowiadający ukończonemu kursowi "Niezbędnik metodologiczny"

Oczekiwany poziom znajomości teorii socjologicznych odpowiadający ukończonemu kursowi "Niezbędnik teoretyczny”

(lub kursom o co najmniej podobnym zakresie ukończonemu w czasie studiów licencjackich)

Gotowość przeczytania krótkich tekstów w języku angielskim.


Kryterium doboru w przypadku nadwyżki chętnych: List motywacyjny.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kto dostaje się na studia? Czy kryteria naboru dobrze przewidują sukces w studiowaniu? Komu udaje się ukończyć studia? Jak studenci postrzegają proces nauczania? Jak absolwenci radzą sobie na rynku pracy? Takie pytania odnośnie procesu kształcenia w szkołach wyższych zadają sobie badacze na całym świecie. Na zajęciach zostaną omówione przykłady badań, które próbują odpowiedzieć na powyższe pytania. Studenci będą mieli szansę zapoznać się ze stosowanymi podejściami metodologicznymi i teoretycznymi w badaniach dotyczących przebiegu procesu kształcenia oraz ścieżek zawodowych absolwentów.

Pełny opis:

Kto dostaje się na studia? Czy kryteria naboru dobrze przewidują sukces w studiowaniu? Komu udaje się ukończyć studia? Jak studenci postrzegają proces nauczania? Jak absolwenci radzą sobie na rynku pracy? Takie pytania odnośnie procesu kształcenia w szkołach wyższych zadają sobie badacze na całym świecie. Na zajęciach zostaną omówione przykłady badań, które próbują odpowiedzieć na powyższe pytania. Dzięki temu studenci poznają tematy poruszane w ramach badań nad szkolnictwem wyższym. Głównym celem zajęć jest jednak dokładne omówienie podejść metodologicznych, modeli teoretycznych i narzędzi badawczych oraz źródeł danych stosowanych w badaniach społecznych dotyczących procesów kształcenia.

Zajęcia będą miały postać dyskusji inspirowanych tekstami źródłowymi.

W trakcie zajęć dyskutować będziemy na następujące tematy:

Badania procesu naboru na studia, w tym analiz wyborów edukacyjnych związanych z wyborem studiów, badaniem preferencji kandydatów na studia.

Analizy wartości prognostycznej kryteriów naboru na studia, czyli poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy kryteria naboru na studia dobrze przewidują sukces w studiowaniu.

Badania opinii studentów, ocena procesów kształcenia dokonywanych przez studentów, w tym warunków nauki, doświadczenia studiowania.

Analizy przebiegu nauki, w tym przede wszystkim zjawiska odchodzenia i odpadania ze studiów (ang. dropout).

Szeroko pojęte badania losów absolwentów, w tym analizy losów zawodowych.

Wśród badań omawiane będą projekty realizowane przez zespół Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia (PEJK) Uniwersytetu Warszawskiego, w tym Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych (ELA) opartego na unikatowej w światowej skali metodologii.

Najzdolniejsi i najaktywniejsi studenci będą mogli liczyć na propozycję udziału w projektach badawczych prowadzonych przez PEJK.

Literatura:

Hager, P., & Holland, S. (2007). Graduate Attributes, Learning and Employability. Springer. https://doi.org/10.1007/1-4020-5342-8

Atkinson, R. C., & Geiser, S. (2009). REFLECTIONS ON A CENTURY OF COLLEGE ADMISSIONS TESTS (Vol. CSHE.4.09). Center for Studies in Higher Education, UC Berkeley. Bożykowski, M., Izdebski, A., Jasiński, M., Konieczna-sałamatin, J., Styczeń, M., & Zając, T. (2014). Ścieżki edukacyjne i zawodowe absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Edukacja, 3(128), 5–21.

Cabrera, A. F., Castafneda, M. B., Amaury, T., & Hengstler, N. D. (1992). The Convergence between Two Theories of College Persistence. The Journal of Higher Education, 63(2), 143–164.

Chen, R. (2012). Institutional Characteristics and College Student Dropout Risks: A Multilevel Event History Analysis. Research in Higher Education, 53(5), 487–505. https://doi.org/10.1007/s11162-011-9241-4

Chetty, R., Friedman, J. N., Saez, E., Turner, N., Treasury, U. S., & Yagan, D. (2017). Mobility Report Cards: The Role of Colleges in Intergenerational Mobility (p. 94). The Equality of Oportunity Project.

Gaebel, M., Hauschildt, K., Mühleck, K., & Smidt, H. (2012). Tracking Learners’ and Graduates’ Progression Paths. TRACKIT. Brussels: European University Association.

Hornowska, E. (2010). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka (4th ed.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jasiński, M., Bożykowski, M., Chłoń-Domińczak, A., Zając, T., & Żołtak, M. (2017). Who gets a job after graduation? Factors affecting the early career employment chances of higher education graduates in Poland. Edukacja, 143(4). https://doi.org/10.24131/3724.170402

Kuh, G. D., Kinzie, J., Buckley, J. A., Bridges, B. K., & Hayek, J. C. (2006). What matters to student success: a review of the literature. Commissioned Report for the National Symposium on Postsecondary Student Success: Spearheading a Dialog on Student Success. Washington, D.C.: National Postsecondary Education Cooperative.

Kuncel, N. R., & Hezlett, S. a. (2007). Assessment. Standardized tests predict graduate students’ success. Science (New York, N.Y.), 315(5815), 1080–1081. https://doi.org/10.1126/science.1136618

Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (2005). How College Affects Students. Volume 2: A third Decade of Research. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Schomburg, H. (2003). Handbook for Graduate Tracer Studies (Ver. 2). Kassel: Centre for Research on Higher Education and Work, University of Kassel.

Schomburg, H. (Ed.). (2011). Employability and Mobility of Bachelor Graduates in Europe. Key Results of the Bologna Process. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers.

Shah, M., Bennett, A., & Southgate, E. (Eds.). (2016). Widening Higher Education Participation. Amsterdam: Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100213-1.00009-3

Tinto, V. (1975). Dropout from Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent Research. Review of Educational Research, 45(1), 89–125.

Tinto, V. (1993). Leaving College. Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Zając, T. (2016). Wartość prognostyczna wyników rekrutacyjnych dla powodzenia w studiowaniu. Edukacja, 1(136), 114–128.

Efekty uczenia się:

K_W04 posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

K_W06 jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych

K_W16 posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych odnoszących się do wybranych obszarów rzeczywistości społecznej lub wybranych subdyscyplin socjologii

K_W18 posiada pogłębioną wiedzę o wybranych instytucjach i organizacjach odpowiedzialnych za transmisję norm i reguł w społeczeństwie takich jak: systemy edukacyjne, prawo, moralność, religia, itp.

K_U02 umie odróżnić interpretację socjologiczną od interpretacji przeprowadzonej na gruncie pokrewnych nauk społecznych (np. psychologii, ekonomii, itp.)

K_U04 potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U17 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem

K_U18 potrafi wskazać, w jakich rodzajach badań można wykorzystać czytane przez siebie teksty naukowe

K_U19 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym

K_K01 potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pracą zespołu zadaniowego

K_K07 umie uzasadnić wybór źródeł

Metody i kryteria oceniania:

udział w dyskusji, praca pisemna przygotowywana w grupach (traktowana jako egzamin)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.