Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropolog na wojnie – przypadek Iraku i Afganistanu (WAR BAD)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL398 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropolog na wojnie – przypadek Iraku i Afganistanu (WAR BAD)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

W 2007 roku armia Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację programu Human Terrain System (HTS), polegającego na zatrudnieniu antropologów do gromadzienia wiedzy kulturowej podczas misji bojowych w Iraku i Afganistanie. Realizacja tego programu wzbudziła zdecydowane protesty środowiska antropologów skupionych w Amerykańskim Towarzystawie Antropologicznym i zainicjowała ożywioną dyskusję w mediach amerykańskich dotyczącą współczesnych zastosowań antropologii.

Przedmiotem analiz, w ramach proponowanych warsztatów badawczych, będzie analiza przypadku zastosowań antropologii w Iraku i Afganistanie, na podstawie analizy oficjalnych dokumntów programu HTS, dokumentów publikowanych przez AAA, oraz publikacji naukowych i prasowych dotyczących realizacji tego przedsięwzięcia.

Pełny opis:

W 2007 roku armia Stanów Zjednoczonych rozpoczęła realizację programu Human Terrain System (HTS), polegającego na zatrudnieniu antropologów do gromadzienia wiedzy kulturowej podczas misji bojowych w Iraku i Afganistanie. Realizacja tego programu wzbudziła zdecydowane protesty środowiska antropologów skupionych w Amerykańskim Towarzystawie Antropologicznym i zainicjowała ożywioną dyskusję w mediach amerykańskich dotyczącą współczesnych zastosowań antropologii.

Przedmiotem analiz, w ramach proponowanych warsztatów badawczych, będzie analiza przypadku zastosowań antropologii w Iraku i Afganistanie, na podstawie analizy oficjalnych dokumntów programu HTS, dokumentów publikowanych przez AAA, oraz publikacji naukowych i prasowych dotyczących realizacji tego przedsięwzięcia. Wkrótce po rozpoczęciu realizacji programu HTS grupa antropologów zawiązała organizację Network of Concerned Anthropologists (NCA)

Literatura:

American Anthropological Association. (2007). AAA Executive Board Statement on the Human Terrain System Project. Oct.31.

American Anthropological Association. (2007). AAA Commission on the Engagement of Anthropology with the US Security and Intelligence Communities, Final Report. Nov. 4.

American Anthropological Association. (2008). Proposed changes to the AAA Code of Ethics. AAA Public Affairs Blog, Sept. 24.

American Anthropological Association. (2009). AAA Commission on the Engagement of Anthropology with the US Security and Intelligence Communities (CEAUSSIC) -- Final Report on The Army’s Human Terrain System Proof of Concept Program. Submitted to the Executive Board of the American Anthropological Association, Oct. 14.

Beyerstein, L. (2007). Anthropologists on the Front Lines: The Pentagon’s new program to embed anthropologists with combat brigades raises many concerns. In These Times, Nov. 30.

Blackwell, T. (2008). ‘Situational awareness’ teams deployed — Afghanistan; Units help military better understand local communities. National Post, Nov. 15.

Burghardt, T. (2008). Militarizing the social sciences. Global Research.ca, Aug. 6.

Finney, N. (2008). The military and anthropology. Newsletter of the Society for Applied Anthropology 19 (1) Feb.: 7-8.

Finney, N. (2008). Human Terrain Team Handbook, Fort Leavenworth.

Field Manual. Counterinsurgency FM 3-24 (2006), Headquarters Department of the Army, Washington, DC.

Fluehr-Lobban, C. (2008). Anthropology and ethics in America's declining imperial age. Anthropology Today, 24 (4) August: 18-22.

Fluehr-Lobban, C. (2009). CEAUSSIC: Why not mandate ethics education for professional training of anthropologists? Blog of the American Anthropological Association, Oct. 13.

González, R.J. (2007). Towards mercenary anthropology? US Counterinsurgency Field Manual 3-24 and the military-anthropology complex. Anthropology Today, 23 (3): 14-19.

González, R.J. (2008). ‘Human terrain’: Past, present and future applications. Anthropology Today, 24 (1) January: 21-26.

Griffin, M. B. (2007). Research to reduce bloodshed. Chronicle of Higher Education, 54 (14) Nov. 30.

Gusterson, H. (2007). Anthropologists and war: A Response to David Kilcullen. Anthropology Today, 23 (4): 23.

Kelly, J. (ed.), (2010). Anthropology and Global Counterinsurgency, The University of Chicago Press, Chicago.

Kilcullen, D. (2006). Twenty-eight articles: Fundamentals of company-level counterinsurgency.

Kilcullen, D. (2007). Ethics, politics, and non-state warfare: A response to González in this Issue. Anthropology Today, 23 (3) June: 20.

King, Ch. (2009). Managing ethical conflict on a Human Terrain Team. Anthropology News, Sept. 2009.

McFate, M. (2005). Anthropology and Counterinsurgency: The strange story of their curious relationship. Military Review, March-April.

McFate, M. (2007). U.S Military Requirements for Socio-Cultural Knowledge. Institute for Defense Analyses, June 13.

McFate, M. (2008). Testimony before the House Armed Services Committee, Oversight and Investigations Subcommittee, 110th Congress, 2nd session, Hearings on the Importance of Socio-Cultural Knowledge to the U.S. Military. Washington DC: United States House of Representatives, July 9.

Price, D. H. (2000). Anthropologists as spies. The Nation, Nov. 20.

Price, D.H. (2000). The AAA and the CIA. Anthropology News, 41(8): 13-14. Nov.

Price, D. H. (2003). Anthropology Sub Rosa: The AAA, the CIA and the Ethical Problems Inherent in Secret Research. In Carolyn Fluehr-Lobban (Ed.), Ethics and the Profession of Anthropology: Dialogue for Ethically Conscious Practice, pp. 29-49. Sd Edition. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

Price, D. H. (2009). Anthropological engagements with military and intelligence agencies: Ethics, politics, and ongoing discourse. Blog of the American Anthropological Association, Sept. 9.

Price, D. H. (2011), Weaponizing Anthropology. Social Science in Service of the Militarized State, AK Press, Oakland.

Robben, A.C. (ed.), Iraq at a Distance. What Anthropologist Can Teach Us About the War, University of Pennsylwania Press, Philadelphia.

Rohde, D. (2007/10/5). Army Enlists Anthropology in War Zones. The New York Times.

Rylko-Bauer, B. (2008). Applied anthropology and Counterinsurgency. Newsletter of the Society for Applied Anthropology 19 (1) Feb: 1-5.

Satia, Priya. (2008). The forgotten history of knowledge and power in British Iraq, or why Minerva’s owl cannot fly. The Minerva Controversy, Oct. 17.

Silverman, A. (2008). The why and how of Human Terrain Teams. Inside Higher Ed, February 19.

Weinberger, S. (2007). Can Social Scientists Win the War On Terrorism? WIRED Danger Room, Aug. 8.

Whitehead, N. (2009). Ethnography, Torture and the Human Terrain/Terror Systems. Fast Capitalism, 5 (2).

Efekty uczenia się:

K_W12 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

K_W13 jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

K_W27 posiada pogłębioną wiedzę o ideach i procesach społecznych XIX, XX i XXI w., które ukształtowały oblicze współczesnego świata

K_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy zjawisk i procesów społecznych, zwłaszcza dotyczących współczesnych zajwisk społęcznych i kulturowych

K_U19 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym

K_K14 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Szczegółowe efekty uczenia:

Student potrafi:

• Zaprojektować, przeprowadzić i przedstawić wyniki własnego badania

• Krytycznie oceniać wyniki pracy własnej i kolegów

• Współpracować przy przygotowywaniu badania

• Umiejętnie dobierać metody badawcze do wybranego tematu

• Samodzielnie poszukiwać źródeł

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.