Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wobec uległości. Społeczeństwo francuskie w literaturze Michela Houellebecqa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL40-MGR Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wobec uległości. Społeczeństwo francuskie w literaturze Michela Houellebecqa
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. konwersatoria 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ogólne pojęcie z literatury francuskiej i współczesnej historii Francji

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prześledzenie istotnych wątków dla literatury Michela Houellebecqa. Pisarza obdarzonego niezwykle czułym uchem socjologicznym. Pojawiają się w tej wątki związane z rozliczeniem pokolenia maja 1968. Ale nie tylko. Houellebecq opisuje Töennisowe przejście od wspólnoty do stowarzyszenia, sam używa do tego celu rozróżnienia na związkach społecznych ufundowanych na emocjach, które przeobrażają się w związki intelektualne. Porusza również takie problemy jak indywidualizacja, alienacja, turystyka seksualna, nowe formy terroryzmu. Zatem problemy niezwykle ważne dla współczesnych społeczeństw postindustrialnych (Alain Tourraine).

Pełny opis:

Literatura Hugo, Balzaka i Zoli zaimpregnowały, by tak rzec, francuską literaturę w czynnik społeczny. Powieści francuskie stały się istotnymi rzutami socjologicznymi; potrafiły z dużą precyzją opisać istotne przełomy historyczne (Nędznicy), schyłek arystokracji (W poszukiwaniu straconego czasu) albo przewroty społeczne (Germinal). A jak sytuacja wygląda dzisiaj? Celem tych zajęć jest wprowadzenie studenta w meandry socjologii literatury, wyostrzenie wrażliwości socjologicznej w oparciu o tekst literacki i omówienie sytuacji współczesnego społeczeństwa francuskiego. Szczególnie dokładnie zostaną omówione powieści Michela Houellebecqa, obdarzonego niezwykle czułym uchem socjologicznym i zdolnościami proroczymi. Przypomnijmy: w 2001 roku jego „Platforma” kończy się zamachami na Bali. Kilka miesięcy po premierze książki,11 września, w bliźniacze wieże WTC uderzają samoloty kierowane przez terrorystów islamskich. Podobnie w 2015 roku, kilka dni po premierze „Uległości” bracia Kouachi dokonują egzekucji redakcji „Charlie Hebdo”. Houellebecq wchodzi na teren socjologii opisując również problemy związane z społeczeństwem konsumpcyjnym, liberalizacją obyczajów, transhumanizmem.

Literatura:

- Mikołaj Berdiajew, Głoszę wolność, przeł. Henryk Paprocki, Aletheia, Warszawa 1999, R. Problem człowieka oraz Metafizyczny problem wolności.

- Fiodor Dostojewski, Bracia Karamazow, t. I, przeł. Aleksander Wat, PIW, Warszawa 1970. Legenda o Wielkim Inkwizytorze.

- Michel Houellebecq, Cząstki elementarne, przeł. Agnieszka Daniłowicz-Grudzińska, WAB, Warszawa 2004.

- Michel Houellebecq, Możliwość wyspy, przeł. Ewa Wieleżyńska, WAB, Warszawa 2011.

- Michel Houellebecq, Poszerzenie pola walki, przeł. Ewa Wieleńska, WAB, Warszawa 2005.

- Michel Houellebecq, Przeciwko światu, przeciwko życiu, przeł. Jacek Giszczak, WAB, Warszawa 2007.

- Małgorzata Jacyno, Kultura indywidualizmu, PWN, Warszawa 2007, Wstęp, r. I W poszukiwaniu własnego smaku. Kulturalizacja różnic społecznych, r. III Profesjonalizacja podmiotowości.

- Sławomir Krzemień-Ojak, Vico, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971, R. Nauka Nowa oraz z wyboru pism Nauka Nowa (s. 71-101 oraz s. 200-245).

- Emmanuel Lévinas, O uciekaniu, przeł. Jacek Migasiński, IFIS PAN, Warszawa,2007.

- Dean McCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. Ewa Klekot i Anna Wieczorkiewicz, Muza, Warszawa 2002. (s. 143-169 oraz s. 171-205)

- Kamil Popowicz, Transhumanizm w 'Możliwości wyspy' Michela Houellebecqa, ACTA PHILOLOGICA Nr 41 r. 2012.

- Pismo Święte. Księga Hioba oraz Księga Kocheleta. Wydanie i tłumaczenie dowolne.

Georg Simmel, Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006. Wyprawy w Alpy (s. 3-8)

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia wybranych subdziedzin socjologii (np. socjologii rodziny, zdrowia, pracy, religii, gospodarki, edukacji, itp.)

K_W05 posiada pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i mechanizmach podtrzymywania ładu zbiorowego

K_W06 posiada pogłębioną wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym i jego przemianach, tożsamości kulturowej, interakcji i komunikacji międzykulturowej

K_W10 posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych odnoszących się do wybranych obszarów rzeczywistości społecznej lub wybranych subdyscyplin socjologii

K_W13 jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_W15 podchodzi w sposób refleksyjny i krytyczny do wyboru określonej perspektywy teoretycznej

K_U01 potrafi zidentyfikować przyczyny i przewidzieć potencjalne skutki przeszłych i bieżących wydarzeń społecznych. Potrafi formułować krytyczne sądy na temat bieżących i przeszłych wydarzeń społecznych

K_U02 potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U03 potrafi samodzielnie formułować i weryfikować sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych

K_U07 potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz umiejętności analitycznych sformułować pogłębioną ocenę działań podjętych w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych

K_U08 umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

K_U09 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem

K_U10 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym

K_K07 samodzielnie wyznacza kierunki własnego rozwoju i dokształcania się

K_K08 jest świadomy istnienia dylematów etycznych związanych z pracą socjologa

K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

K_K10 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Udział w dyskusji oraz praca pisemna

Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (30h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur, sporządzanie notatek) – 4h oraz czas konieczny do przygotowania się do finalnego zaliczenia (napisania eseju) – 10h

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Darmas
Prowadzący grup: Marcin Darmas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.