Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konkurencja, kooperacja, racjonalny podział: Teoria gier – gry wieloosobowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL41-MGR Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Konkurencja, kooperacja, racjonalny podział: Teoria gier – gry wieloosobowe
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. konwersatoria 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Teoria gier jest teorią formalną posługuje się językiem matematyki, choć (w naszym ujęciu) na bardzo elementarnym poziomie: uczestnik zajęć musi być na to przygotowany


Wskazany jakikolwiek wcześniejszy kontakt z teorią gier, lub gotowość do pewnego uzupełnienia wiedzy w oparciu o elementarne lektury.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia rozpoczną się krótkim wprowadzeniem/przypomnieniem podstawowych pojęć teorii gier oraz podstawowych gier dwuosobowych, jednakże w głównej części poświęcone będą zastosowaniu gier wieloosobowych do opisywania problemów konkurencji i kooperacji w działaniach zbiorowych, przede wszystkim (choć nie tylko) – problemów podziału dóbr, obciążeń, kosztów i korzyści w warunkach zróżnicowanej pozycji strategicznej i/lub uprawnień poszczególnych jednostek (zastosowanie gier w postaci funkcji charakterystycznej lub funkcji rozbicia); także problemy działania zbiorowego (wieloosobowy dylemat więźnia – dylemat wspólnego pastwiska); omówione zostaną również zastosowania „gier głosowania” do analizy decyzji społecznych i siły głosu uczestników ciał decyzyjnych.

Pełny opis:

Zajęcia rozpoczną się krótkim wprowadzeniem/przypomnieniem podstawowych pojęć teorii gier oraz podstawowych gier dwuosobowych, jednakże w głównej części poświęcone będą zastosowaniu gier wieloosobowych do opisywania problemów konkurencji i kooperacji w działaniach zbiorowych, przede wszystkim (choć nie tylko) – problemów podziału dóbr, obciążeń, kosztów i korzyści w warunkach zróżnicowanej pozycji strategicznej i/lub uprawnień poszczególnych jednostek (zastosowanie gier w postaci funkcji charakterystycznej lub funkcji rozbicia); także problemy działania zbiorowego (wieloosobowy dylemat więźnia – dylemat wspólnego pastwiska); omówione zostaną również zastosowania „gier głosowania” do analizy decyzji społecznych i siły głosu uczestników ciał decyzyjnych.

Kolejne tematy zajęć (uwaga: temat może być realizowany na więcej lub mniej niż jednym spotkaniu):

1. Teoria gier – podstawowe pojęcia (przypomnienie/wprowadzenie)

2. Najważniejsze gry dwuosobowe i ich własności – dylemat więźnia, chicken, gra koordynacji, wojna płci, pościg

3. Gry wieloosobowe – co mają wspólnego, czym się różnią od gier dwuosobowych?

4. Wieloosobowy dylemat więźnia: dylemat wspólnego pastwiska i pułapki zbiorowego działania

5. Teoria użyteczności. Porównywalność, transferowalność, wypłaty uboczne.

6. Gry w postaci funkcji charakterystycznej

7. Rdzeń gry: podział, którego nikt nie zakwestionuje

8. Zbiory przetargowe, nukleolus, punkt Gately’ego: podziały, które będą najmniej kwestionowane

9. Wartość Shapleya: podział sprawiedliwy?

10. Podział zysków, podział kosztów, podział spornej szaty: Wartość Shapleya od Talmudu do Tennessee Valey Authority

11. Gry głosowania i indeksy siły

12. Gra w postaci funkcji rozbicia: (niedoszłe) koalicje wyborcze 1993

Literatura:

Podstawowa:

Ph. D. Straffin: Teoria gier

Uzupełniająca:

H.P.Young: Sprawiedliwy podział

Kamiński M., Gryz J. (1997), Koalicje wyborcze: lekcja 1993 roku, w: J. Wasilewski (red.), Zbiorowi aktorzy polskiej polityki, Warszawa, ISP PAN.

Efekty uczenia się:

K_W02 posiada pogłębioną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk, w tym o jej możliwych zastosowaniach na gruncie innych dyscyplin

K_W03 ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii, jest refleksyjny i krytyczny wobec różnych stanowisk

K_W04 posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

K_W06 jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych

K_W17 posiada pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne

K_W26 posiada pogłębioną wiedzę na temat założeń i twierdzeń wybranych historycznych i współczesnych teorii socjologicznych, w szczególności Teorii Racjonalnego Wyboru i Teorii Wyboru Społecznego

K_U05 potrafi samodzielnie formułować i weryfikować sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych

K_U13 potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz umiejętności analitycznych sformułować pogłębioną ocenę działań podjętych w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych

K_U17 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem

K_U18 potrafi wskazać, w jakich rodzajach badań można wykorzystać czytane przez siebie teksty naukowe

K_K02 umie zaproponować rozwiązanie problemów, które wymagają interdyscyplinarności w podejściu badawczym

K_K04 potrafi w podstawowym zakresie przewidywać skutki projektów społecznych

K_K06 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K13 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny,

warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywny udział na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.