Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia kultury popularnej i mediów (ADJ)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL413 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia kultury popularnej i mediów (ADJ)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Studenci powinni posiadać przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu socjologii kultury, mediów i komunikacji.

Skrócony opis:

Zajęcia są wprowadzeniem do współczesnych badań nad kulturą popularną i mediami, w syntetyczny sposób prezentują najważniejsze kierunki i metody analizy przekazów medialnych. Celem zajęć jest ukazanie przeobrażeń w sferze kultury popularnej, mediów i komunikacji masowej oraz praktyczne zastosowanie zróżnicowanych teorii w badaniach empirycznych tekstów kulturowych.

Główne tematy to: zastosowanie teorii socjologicznych i teorii kulturoznawczych, m.in. strukturalizmu i semiologii, teorii narracji, brytyjskich koncepcji kulturowych, perspektywy gender, teorii postmodernistycznych w analizie współczesnych tekstów popkultury.

Pełny opis:

Zajęcia poświecone są analizie podstawowych obszarów i tematów badań nad kulturą popularną, mediami i komunikacją masową. Główne tematy to:

- Kultura popularna jako obiekt badań socjologicznych: Czym jest kultura popularna? Dwa spojrzenia na popkulturę: szkoła frankfurcka i przemysł kulturalny wg T.Adorno: teoria fetyszyzmu kulturowego, J.Fiske i jego koncepcja aktywnego konsumenta

- zastosowanie strukturalizmu, podejść semiologicznych w badaniach nad przekazami medialnymi: James Bond w perspektywie strukturalistycznej, semiologia R.Barthesa; psychoanaliza a film i telewizja.

- brytyjskie badania kulturowe nad mediami i popkulturą – obszary i kierunki studiów kulturowych.

- film w badaniach kulturowych – analiza cech współczesnej wizualności: ukazywanie przemocy i okrucieństwa, po co nam hiper-rzeczywistość w telewizji?

- czy kultura popularna jest głównym obszarem redystrybucji tożsamości narodowej? Analiza wybranych przykładów.

- badania gender nad mediami i kulturą popularną: czym jest płeć kulturowa, jakie są reprezentacje gender w kulturze popularnej? Wizerunki kobiecości i męskości w mediach, archetyp Kopciuszka i Barbie w kulturze popularnej, role kobiet w reklamach.

- postmodernizm w kulturze popularnej – analiza kina Davida Lyncha, Wang Karwai i P.Almodovara i innych.

- czym jest i jak się przejawia mediatyzacja, tabloidyzacja i infotainment?

- seryjność w kulturze popularnej: dlaczego powtórzenie wędruje przez media? Na czym polega sztuka powtórzeń? Jak powtórzenie wędruje przez media? - Zorro wiecznie żywy, czyli o filmowych bohaterach powtarzalnych oraz o seryjności w kinie.

Literatura:

T.Goban-Klass, Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa 2009

- C.Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005.

- J.Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej, Kraków 2003

- D.Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998,

- R.Allen, Teledyskursy, Kielce 1998

- N.Carroll, Filozofia horroru, Gdańsk 2004;

- M.Radkowska-Wałkowicz, Od Golema do Terminatora; Warszawa 2008

- M.Krajewski, Kultury kultury popularnej, UAM 2003

- G.Ptaszek, Talk show, WAiP, 2007

- M.Halawa (red.), Bauman o popkulturze, WAiP 2008

- T.Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Kraków 2004

- E.Graczyk, Siostry i ich kopciuszek, Gdańsk 2002;

- M.Rogers, Barbie jako ikona kultury, Warszawa 2005

- Z.Melosik, Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Poznań 2002;

- M.Fuszara, Nowi mężczyźni?, Trio, Warszawa 2008

- A.Lewicki, Sztuczne światy, WUW 2007

- M.Jakubowska, Żeglowanie po filmie, Kraków 2006;

- E.Mazierska, Uwięzieni w teraźniejszości, W-wa 2003

- W.Godzic, Znani z tego, że są znani, WAiP Warszawa 2007,

- A.Kisielewska (red.), Miedzy powtórzeniem a innowacją, Kraków 2004,

- M.Hopfinger, Powtórzenie wędrujące przez media , Kraków 2004

- A.Kisielewska, Między powtórzeniem a innowacyjnością, 2004

Efekty uczenia się:

Poznanie najważniejszych teorii i podejść badawczych w analizie tekstów kultury popularnej oraz umiejętność praktycznego ich zastosowania.

Umiejętności:

- nabycie sprawności analitycznych, które pozwolą na stawianie prawidłowych pytań badawczych, wybór odpowiednich metod analitycznych oraz przeprowadzenie badań wybranych tekstów kultury popularnej.

Kompetencje:

- potrafi dokonać krytycznej analizy zjawisk i procesów społecznych, zwłaszcza dotyczących kultury popularnej i mediów. Potrafi pracować w zespole i wspólnie przeprowadzić projekt badawczy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowanych prezentacji, udział w debatach i warsztatach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.