Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

„Przemiany obyczajowości we współczesnej Polsce - teorie oraz codzienne praktyki” – seminarium TABS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL414 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: „Przemiany obyczajowości we współczesnej Polsce - teorie oraz codzienne praktyki” – seminarium TABS
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. seminaria 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Co najmniej dobra ocena z „Współczesnego społeczeństwa polskiego”.

Napisanie krótkiego uzasadnienia, z jakich powodów chce się uczestniczyć w tych zajęciach.

Student powinien mieć podstawową wiedzę na temat zmian w obyczajowości we współczesnej Polsce. Konieczne jest także posiadanie wiedzy na temat sytuacji demograficznej w naszym kraju, rynku pracy, polityki rodzinnej prowadzonej przez państwo.

Student powinien być gotowym do przygotowania (w PowerPoincie lub innym programie) i wygłoszenia referatu-prezentacji, w której oprócz tekstu sugerowanego przez prowadzącą może także zaprezentować samodzielnie znalezione dane i teorie.

Student powinien być zaangażowany i gotowy do przeznaczenia czasu na dokładne zapoznawanie się z lekturami.

Konieczna jest bierna znajomość języka angielskiego.Skrócony opis:

Obszarem analizowanym podczas seminarium będzie szeroko rozumiana sfera obyczajowości. W szczególności, przyjrzymy się:

• zmianom w życiu prywatnym (np. przeanalizujemy, na ile zmieniają się wzory randkowania; co oznacza współcześnie wspólne zamieszkiwanie przed ślubem; czy dzięki analizie tego, jak ludzie piorą i zmywają można powiedzieć coś o zmianie w układzie sił w rodzinie; jak zmieniają się wzory spędzania wieczorów panieńskich itd.);

• przemianom związanym ze sferą życia seksualnego (np. zastanowimy się nad zmianami dotyczącymi praktyk związanych z cielesnością; prześledzimy zmiany w społecznym postrzeganiu osób homoseksualnych itd.);

• przyjrzymy się zmieniającej się roli emocji we współczesnym życiu codziennym (np. na przykładzie związku między emocjami a współczesnym rynkiem pracy);

Pełny opis:

Zgodnie z założeniami, zajęcia TABS mają być „poświęcone krytycznej analizie wybranych prac socjologicznych i teoretycznej interpretacji wyników badań empirycznych”. W związku z powyższym proponuję studentom zapoznanie się z wymienionymi niżej konkretnymi zagadnieniami dotyczącymi przemian obyczajowości a jednocześnie osadzenie tekstów empirycznych w wylistowanych niżej koncepcjach i teoriach.

Obszarem analizowanym podczas seminarium będzie szeroko rozumiana sfera obyczajowości. W szczególności, przyjrzymy się:

• zmianom w życiu prywatnym (np. przeanalizujemy, na ile zmieniają się wzory randkowania; co oznacza współcześnie wspólne zamieszkiwanie przed ślubem; czy dzięki analizie tego, jak ludzie piorą i zmywają można powiedzieć coś o zmianie w układzie sił w rodzinie; jak zmieniają się wzory spędzania wieczorów panieńskich itd.);

• przemianom związanym ze sferą życia seksualnego (np. zastanowimy się nad zmianami dotyczącymi praktyk związanych z cielesnością; prześledzimy zmiany w społecznym postrzeganiu osób homoseksualnych itd.);

• przyjrzymy się zmieniającej się roli emocji we współczesnym życiu codziennym (np. na przykładzie związku między emocjami a współczesnym rynkiem pracy);

• zastanowimy się nad wpływem mediów - w tym „nowych mediów” – na przemiany obyczajowości (przeanalizujemy między innymi społeczne konsekwencje powszechnego używania telefonów komórkowych, czy nowe sposoby „konsumowania” seriali; analizując wzrost aktywności jednostki-konsumenta treści i wiedzy, przyjrzymy się zjawiskom: prosumpcji, produkcji parterskiej, współtworzeniu wartości);

• w polu naszych zainteresowań będzie także tematyka jedzenia i gotowania (między innymi przyjrzymy się, jaki związek mają praktyki przygotowywania posiłków z społecznym podziałem ról w rodzinie oraz co mają wspólnego z pojęciem tożsamości).

Teoretycznych ram dla omawianych zagadnień dostarczą między innymi koncepcje następujących autorów:

• Norbert Eliasa („Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu”, PIW 1980);

• Anne Swidler („Talk of Love: How Culture Matters, University of Chciago Press 2001)

• Jeana-Clauda Kaufmanna, („Niezwykła historia szczęśliwej miłości”, Oficyna Naukowa 2012; „Wywiad rozumiejący”, Oficyna Naukowa 2010)

• Arlie Russell Hochschild („Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009)

• Chrisa Shillinga („Socjologia ciała”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2010).

Zestawienie wymienionych wyżej klasycznych już koncepcji i teorii z czysto empirycznymi tekstami ma stanowić dla studentów inspirację dla ich własnych poszukiwań badawczych. Na ostatnich zajęciach studenci przedstawią własne pomysły na realizację badań dotyczących obszaru obyczajowości. Zastanowimy się, co warto badać oraz w jaki sposób warto to robić.

Literatura:

• Norbert Eliasa („Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu”, PIW 1980);

• Anne Swidler („Talk of Love: How Culture Matters, University of Chciago Press 2001)

• Jeana-Clauda Kaufmanna, („Niezwykła historia szczęśliwej miłości”, Oficyna Naukowa 2012; „Wywiad rozumiejący”, Oficyna Naukowa 2010)

• Arlie Russell Hochschild („Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009)

• Chrisa Shillinga („Socjologia ciała”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2010)

• Tomasz Maślanka, Konstanty Strzyczkowski (red.) „Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki i strategie życie codziennego”, WUW 2012

• John Germov, Lauren Williams (red.) „A Sociology of Food and Nutrition”, Oxford University Press 2011

• Beata Łaciak (red.) „Mozaika obyczajowości codziennej", ISNS UW 2011

• Jean-Claud Kaufmann „The Meaning of Cooking”, Polity Press 2010

• Robert Cieślak (red.) „Retoryka ciała w dyskursie publicznym”, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

• uzyska wiedzę na temat przemian w sferze obyczajowości;

• zapozna się z aktualnymi wynikami badań empirycznych dotyczących szeroko rozumianej obyczajowości;

• będzie potrafił krytycznie analizować wyniki badań i wskazać, na ile użyta metodologia została sensownie zastosowana;

• będzie umiał krytycznie podchodzić do różnego rodzaju danych statystycznych, demograficznych, ekonomicznych oraz badań socjologicznych;

• będzie umiał łączyć różne aspekty analiz: historycznych, ekonomicznych oraz społeczno-kulturowych;

• pozna ważne koncepcje i teorie, w których opisuje się różne aspekty obyczajowości;

• pogłębi umiejętność argumentowania oraz umiejętność posługiwania się kategoriami teoretycznymi;

• będzie w stanie zaprojektować badanie, wybrać odpowiednie metody i techniki badawcze.

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać pozytywną ocenę student musi:

• przygotować pozytywnie oceniony referat-prezentację

• sumiennie przygotowywać się do zajęć (czytać teksty)

• aktywnie uczestniczyć w zajęciach

• napisać esej, który zostanie pozytywnie oceniony

• zaproponować mini projekt badawczy (dobrać odpowiednią metodologię)

• student może mieć maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.