Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria postkolonialna (TABS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL419 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria postkolonialna (TABS)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. seminaria 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość współczesnych teorii socjologicznych i antropologicznych

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przyjrzenie się temu, czym w istocie wypełnione są procesy skrótowo dziś określane jako globalizacja i hybrydyzacja kultur. Od lat 80. kwestie te podnosi teoria postkolonialna posiłkująca się psychoanalizą, marksizmem, feminizmem i poststrukturalizmem.

Zajęcia będą koncentrowały się wokół dwóch zagadnień. Pierwszy temat stanowić będzie socjogeneza Innego. Kwestie związane z tą tematyką dotyczą historii przemian postrzegania i konstruowania Innego w dyskursie naukowym i artystycznym. Drugi zakres poszukiwań będzie się odnosił do wyczerpywania się postmodernistycznej perspektywy „zanikania człowieka” na rzecz nowych podejść teoretycznych i praktyk artystycznych rewaloryzujących podmiotowość, tożsamość i ciało. Doświadczenia kolonializmu i związana z nimi trauma sprawiły, że konstruowane dzisiaj modele teoretyczne coraz wyraźniej przyjmują postać projektów etycznych i terapeutycznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyjrzenie się temu, czym w istocie wypełnione są procesy skrótowo dziś określane jako globalizacja i hybrydyzacja kultur. „Globalizacja” i „hybrydyzacja” mają dziś wyjaśniać wszystkie ważne zjawiska kulturowe, coraz wyraźniej widać jednak, że same te pojęcia wymagają dalszych badań i wyjaśnienia. Dzieje się tak z tego powodu, że „wielokulturowość” przybiera dzisiaj różne formy, a ich aktualne zróżnicowanie jest uzależnione i obciążone przez historie dominacji i nierówności. Od lat 80. kwestie te podnosi teoria postkolonialna posiłkująca się psychoanalizą, marksizmem, feminizmem i poststrukturalizmem.

Zajęcia będą koncentrowały się wokół dwóch zagadnień. Pierwszy temat stanowić będzie socjogeneza Innego. Kwestie związane z tą tematyką dotyczą historii przemian postrzegania i konstruowania Innego w dyskursie naukowym i artystycznym (opozycyjność ja-Inny, muzeifikacja, folkloryzacja, estetyzacja Innego, funkcjonalizacja Innego do kontrkulturowości). Punktem wyjścia do tych rozważań będzie początek XX wieku - obecne wtedy fascynacje Innym i widziane już dziś jako dwuznaczne próby jego „rehabilitacji”. Drugi zakres poszukiwań będzie się odnosił do wyczerpywania się postmodernistycznej perspektywy „zanikania człowieka” na rzecz nowych podejść teoretycznych i praktyk artystycznych rewaloryzujących podmiotowość, tożsamość i ciało. Doświadczenia kolonializmu i związana z nimi trauma sprawiły, że konstruowane dzisiaj modele teoretyczne coraz wyraźniej przyjmują postać projektów etycznych i terapeutycznych.

Literatura:

A. Appadurai, 2005, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, J. Clifford, 2000, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, F. Fanon, 1967, Black Skin, White Masks, H. Foster, Prosthetic gods, L. Gandhi, 2008, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, S. L. Gilman, 1985, Difference and Pathology. Stereotypes of Sexuality, Race and Madness, A. Loomba, 2011, Kolonializm/postkolonializm, M. L. Pratt, 2011, Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja, E. W. Said, Orientalizm, G. Spivak, 1993, The Postcolonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues, E. W. Said, 2005, Orientalizm, T. Todorov, 1996, Podbój Ameryki. Problem innego, S. Żiżek, E. L. Santner, K. Reinhard, The Neighbor. Three Inquiries in Political Theology

Efekty uczenia się:

- zdobycie wiedzy w zakresie współczesnych procesów społecznych i kulturowych

- umiejętność konceptualizacji i wiązania zjawisk społecznych

- umiejętność wspólnego wypracowywania konkluzji

Metody i kryteria oceniania:

- udział w dyskusji

- umiejętność konceptualizacji i wiązania zjawisk społecznych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.