Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

„Marketing społeczny - krok po kroku” (WAR BAD)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL427 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: „Marketing społeczny - krok po kroku” (WAR BAD)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia realizowane są w formie seminarium badawczego. Spotkania z prowadzącymi – 30 godz. zajęć. Praca własna studentów – minimum drugie tyle.

warunek uczestnictwa: zaliczenie wykładu pt. „Marketing społeczny” – prowadzonego przez dr Barbarę Frątczak-Rudnicką (w

semestrze zimowym 2013/2014). Zajęcie te pozwolą studentom na poznanie uwarunkowań, możliwości i sposobów wykorzystania marketingu w tworzeniu i realizacji programów i kampanii społecznych.

ze względu na konieczność zapoznawania się z opisami kampanii społecznych w języku angielskim – wymagana jest jego znajomość na poziomie to umożliwiającym

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przeprowadzenie studentów „krok po kroku” poprzez zagadnienia związane z tworzeniem i realizowaniem kampanii marketingu społecznego. W trakcie warsztatów uzupełniających wykład „Marketing społeczny” studenci będą się zapoznawać zarówno z poszczególnymi zagadnieniami teoretycznymi, jak i odpowiednio dobranymi studiami przypadków, a także nabędą praktycznych umiejętności w tej dziedzinie.

Pełny opis:

Marketing społeczny to (zgodnie z definicją Kotler Ph., Roberto E.L. (1989), „Social Marketing”) zestaw narzędzi i działań mających na celu wywołanie pożądaned zmiany społecznej w zakresie opinii, postaw i zachowań w konkretnym czasie w konkretnej grupie społecznej wobec konkretnego problemu.

Celem zajęć jest przeprowadzenie studentów „krok po kroku” poprzez zagadnienia związane z budowaniem z marketingiem społecznym – jego podstawami teoretycznymi, narzędziami i instrumentami, przebiegiem procesu planowania, sposobem realizacji kampanii społecznych. Studenci będą się zapoznawać ze studiami przypadków, a przede wszystkim sami będą pracować nad poszczególnymi elementami z zakresu marketingu społecznego – od definicji problemu, do formułowania celów, przez tworzenie i planowanie, po wybór narzędzi. Formuła zajęć zakłada znaczą aktywność po stronie studentów, w tym pracę indywidualną i grupową.

Na zajęcia zapraszani będą goście „z zewnątrz”, np. przedstawiciel agencji reklamowej zaangażowanej w tworzenia kampanii społecznych, strateg pracujący nad strategią dla firm komercyjnych, przedstawiciele NGO prowadzący/ zlecający kampanie społeczne.

Literatura:

• Andreasen K. (2007), „Marketing Robin Hooda. Wykorzystywanie metod marketingowych sektora komercyjnego przez organizacje non-profit”, MT Biznes Ltd

• Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), “Psychologia społeczna – serce i umysł”, Wydawnictwo Zysk i S-ka

• Bralczyk J. (2004), „Język na sprzedaż czyli o tym jak język służy reklamie i jak reklama używa języka”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Brookes R.,(2006) “The Basics of Social Marketing How to Use Marketing to Change Behavior.”, www.socialmarketingcollaborative.org

• Cialdini R.B. (2004), “Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Czarnecki A., Korsak R. (2001), „Planowanie mediów w kampaniach marketingowych”, PWR

• Evans D. (2007), “Social Marketing Campaigns and Children’s Media Use”, Future of Children Journal, Princeton

• Izdebski M. (2006), „Reklama społeczna. Kreacja i skuteczność”, (www.kampaniespoleczne.pl)

• Kochan M. 2002), „Slogany w reklamie i polityce”, Wydawnictwo TRIO

• Kotler P., Lee N. (2008), „Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

• Maison D., Noga-Bogomilski A. (2007), „Badania marketingowe. Od teorii do praktyki”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Maison D., Wasilewski P. (red.) (2002), „Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej”, Agencja Wasilewski

• „Marketing społeczny dla NGO” (2010), Akademia Rozwoju Filantropii i Edukacja Komunikacji Społecznej, (www.fks.dobrestrony.pl)

• Mistewicz E. (2011), „Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają”, Wydawnictwo HELION

• Reis A., Trout J. (2007), „Wojujący marketing. Zwycięskie strategie i kampanie”, ONE press

• Russell J.T., Lane W.R.(2000), „Reklama według Ottona Kleppnera”, Wydawnictwo Felberg SJA

• Seitel F.P. (2003), „Public relations w praktyce”, Wydawnictwo FELBERG SJA

• Wasilewski P. (red.) (2007), „Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej”, Fundacja Komunikacji Społecznej

Fundacja Komunikacji Społecznej (www.fks.dobrestrony.pl)

Efekty uczenia się:

Po zakończonych zajęciach studenci powinni:

- znać podstawowe instrumenty stasowane w marketingu społecznym;

- rozumieć istotę i zasady tworzenia strategii kampanii;

- umieć zaplanować realizację kampanii społecznej;

- rozumieć problemy pojawiające się na każdym jej etapie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie sumą obecności (min ¾ zajęć), aktywności na zajęciach i wykonanych zadań domowych. Zakładam podział grupy seminaryjnej na mniejsze grupy (3-4 osób), z których każda będzie pracować osobno.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.