Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jak badać losy absolwentów uczelni? (WAR BAD)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL436 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jak badać losy absolwentów uczelni? (WAR BAD)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zaliczony kurs metodologii i statystyki w zakresie studiów 1 stopnia socjologii w IS UW.

Zainteresowanie analizą różnego rodzaju danych z badań empirycznych

Skrócony opis:

Podstawą zajęć będą doświadczenia i dane zebrane podczas realizacji projektu Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia UW „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych w wykorzystaniem danych administracyjnych ZUS”.

Podczas zajęć zrekonstruujemy najważniejsze cechy (cel, przedmiot i zakres) badania.

Studenci poznają i przeanalizują metodologie wykorzystywane w badaniach losów absolwentów ze względu na:

- cele badań

- jakościowy bądź ilościowy charakter gromadzenia danych i sposobów formułowania wniosków

- typ analizowanych danych: faktów (rejestry, statystyki publiczne) oraz opinii i obserwacji (dane zebrane podczas wywiadów jakościowych oraz badań ankietowych)

Przeprowadzą wtórną analizę zebranych danych i przygotują raporty.

Podczas zajęć będziemy analizować dane zebrane wcześniej w ramach projektu oraz dane aktualne.

Pełny opis:

Podstawą zajęć będą doświadczenia i dane zebrane podczas realizacji projektu Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia UW „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych w wykorzystaniem danych administracyjnych ZUS”.

Podczas zajęć zrekonstruujemy najważniejsze cechy (cel, przedmiot i zakres) badania.

Pojawi się również aspekt porównawczy z badaniami losów absolwentów prowadzonymi w innych krajach, jak USA, Kanada czy Wielka Brytania.

Studenci …

Poznają i przeanalizują metodologie wykorzystywane w badaniach losów absolwentów ze względu na:

- cele badań

- jakościowy bądź ilościowy charakter gromadzenia danych i sposobów formułowania wniosków

- typ analizowanych danych: faktów (rejestry, statystyki publiczne) oraz opinii i obserwacji (dane zebrane podczas wywiadów jakościowych oraz badań ankietowych)

Przeprowadzą wtórną analizę zebranych danych pod kątem postawionych w ramach zrealizowanego projektu pytań badawczych, (ewentualnie) postawią nowe lub uzupełniające pytania badawcze i przygotują raporty z własnych analiz.

Podczas zajęć będziemy analizować dane zebrane wcześniej w ramach projektu oraz dane aktualne.

Studenci będą pracowali w grupach.

Efektem warsztatów będzie wspólne opracowanie zawierające wnioski metodologiczne i badawcze.

Literatura:

Lissowski G., Haman J., Jasiński M. 2008 lub późniejszy, Podstawy statystyki dla socjologów. WN Scholar

Raporty metodologiczne przygotowane w ramach projektu PEJK UW „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych w wykorzystaniem danych administracyjnych ZUS”

dowolny podręcznik metodologii badań społecznych

Efekty uczenia się:

Zdaniem prowadzących wiedza pozbawiona zrozumienia jest szkodliwa.

Znajomość podstawowych problemów będących przedmiotem ewaluacji kształcenia wyższego

Znajomość podstawowych wskaźników sukcesu edukacyjnego i zawodowego absolwentów uczelni wyższych

Znajomość ogólnej struktury danych IRK, USOS, ZUS

Znajomość możliwości i ograniczeń w korzystaniu z danych pochodzących z: rejestrów, badań panelowych, i danych jakościowych

Umiejętność właściwego wnioskowania na podstawie analiz danych jakościowych i ilościowych

Umiejętność pracy w grupie podczas przygotowywania wspólnego raportu badawczego

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach

Wykonanie pracy zaliczeniowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.