Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szkolnictwo wyższe. Między misją a rynkiem/rynkami pracy Szkolnictwo wyższe. Między misją a rynkiem/rynkami pracy (WAR BAD)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL442 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkolnictwo wyższe. Między misją a rynkiem/rynkami pracy Szkolnictwo wyższe. Między misją a rynkiem/rynkami pracy (WAR BAD)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Rola wyższych szkół w dobie niestabilnego globalnego rynku pracy , budowania społeczeństwa wiedzy. Umasowienie edukacji i jego konsekwencje .

Zmiany struktury społecznej: klasy społeczne i ekonomiczne we współczesnej Polsce. Dostęp do zawodów. Spójność zawodowa małżonków. Style życia, środowisko. typologie stylów życia współczesnych Polaków. Aspiracje edukacyjne młodzieży i jej rodziców.

Zadania szkolnictwa wyższego i jego reformy.

Uczelnie: droga mobilności społecznej czy utrwalanie nierówności.

Selekcyjna funkcja szkoły wyższej:

wybory edukacyjne na poziomie szkoły wyższej; rekrutacja; rankingi; oczekiwania co do dalszej kariery edukacyjnej/życiowej/zawodowej (rynek); extra-curricular activities (świadome konstruowanie CV); umasowienie (elitarne-masowe, dewaluacja dyplomów); sieci/pozyskiwanie kapitału społecznego

Pełny opis:

Rola wyższych szkół w dobie niestabilnego globalnego rynku pracy , budowania społeczeństwa wiedzy. Umasowienie edukacji i jego konsekwencje .

Zmiany struktury społecznej: klasy społeczne i ekonomiczne we współczesnej Polsce. Dostęp do zawodów. Spójność zawodowa małżonków. Style życia, środowisko. typologie stylów życia współczesnych Polaków. Aspiracje edukacyjne młodzieży i jej rodziców.

Zadania szkolnictwa wyższego i jego reformy.

Uczelnie: droga mobilności społecznej czy utrwalanie nierówności.

Selekcyjna funkcja szkoły wyższej:

wybory edukacyjne na poziomie szkoły wyższej; rekrutacja; rankingi; oczekiwania co do dalszej kariery edukacyjnej/życiowej/zawodowej (rynek); extra-curricular activities (świadome konstruowanie CV); umasowienie (elitarne-masowe, dewaluacja dyplomów); sieci/pozyskiwanie kapitału społecznego

Płeć jako kategoria selekcji

Szkolnictwo państwowe i niepaństwowe (Przykłady szkolnictwa w USA; selekcja i autoselekcja kandydatów w różnych krajach)

Kadra akademicka ,jej struktura, kariery, funkcje. Młodzi naukowcy.

Literatura:

• M. Cylkowska-Nowak (red.) Młodzież, edukacja i społęczeństwo.Szkice z teorii i praktyki, Poznań 2003, s. 51 – 68

• Materiały Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA -Programme for International Student Assessment)

• P. Bourdieu, J.C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN

• M. Cylkowska-Nowak (red.), Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej, WOLUMIN, 2004.

• Z. Melosik, Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Poznań 2002, Rozdział 5 Edukacja uniwersytecka i stratyfikacja społeczna, s. 139 - 194

• Salmi, J. (2002).Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education. World Bank. http://www.worldbank.org/education/tertiary.

• Hirsch, W.Z. (2002). Universities and the Global Village: an introductory overview. In: Hirsch, W.Z. & L. Weber (eds.). As the Walls of Academia are Tumbling Down. London: Economica. Pp. 1-9.

• L. Thacker (ed.), College Unranked, London: Harvard University Press 2005

• K. Szewior , Kobiety w szkolnictwie Republiki Federalnej Niemiec 1969-1998, WNS Uniw. Wrocławski, Wrocław 2006, rozdz. 4 Instytucjonalny rozwój szkolnictwa wyższego, s.125-162

• J.M. Bystydzienski, S. R. Bird, Removing Barriers. Women in Academic Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Bloomington: Indiana University Press 2006, rozdziały: 3, 8, 12, 17

Higher Education in Europe vol.31/1 2006 Issue: Growing Legitimacy and Recognition: Trends and Developments in Private Higher Education in Europe

Efekty uczenia się:

Zapoznanie się z podstawowymi teoriami dot. problematyki funkcji szkolnictwa wyższego, toczącymi się debatami na ten temat

Umiejętność formułowania hipotez dotyczących w/opisanej problematyki, dokonania wyboru obiektów do badania, gromadzenie różnorodnych materiałów (zastane, tworzone w procesie badawczym,) stosowanie metody triangulacji, przeprowadzenie analizy zebranego materiału i napisanie raportu

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zajęć student:

zapoznaje się z podstawową interdyscyplinarną literaturą dotyczącą przedmiotu badań (referaty, dyskusje);

Bierze udział:

- w opracowaniu narzędzi badawczych (scenariusz pogłębionych wywiadów, analiza dokumentów);

- w wyborze obiektów badań, prowadzi badania (metoda analiza przypadku - case study);

- opracowuje wyniki i je prezentuje.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.