Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

TABS: Od polityki do polityczności. Teoria polityczności Carla Schmitta: założenia i konsekwencje.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL446 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: TABS: Od polityki do polityczności. Teoria polityczności Carla Schmitta: założenia i konsekwencje.
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. seminaria 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Pożądania bierna znajomość angielskiego lub niemieckiego

Skrócony opis:

Seminarium jest próbą zrozumienia podstawowych koncepcji Carla Schmitta wraz elementami kontekstu historycznego. Schmitt mimo zdolności do lapidarnego i, na pierwszy rzut oka, jasnego wypowiadania się (większość jego prac jest stosunkowo krótka), autor zapadających w pamięć sformułowań, nie oferuje łatwego dostępu do swego dzieła.

Szerzej znany jest z takich pojęć jak „polityczność” (das Politische), „teologia polityczna”, przeciwstawienie „przyjaciel-wróg”, albo z często cytowanych sformułowań: „suwerenem jest ten, kto podejmuje decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego”, „wszystkie istotne pojęcia zakresu współczesnej nauko o państwie to zsekularyzowane pojęcia teologiczne” czy „stan wyjątkowy ma dla nauki o prawie analogiczne znacznie jak cud w naukach teologicznych”.

Pełny opis:

Przedmiotem seminarium będzie pogłębiona analiza rozprawy „Pojęcie polityczności”. Praca o pojęciu polityczności będzie analizowana ze szczególnym uwzględnieniem krytycznej analizy Leo Straussa w jego „uwagach” opublikowanych w 1932 roku oraz tekstów Schmitta łączących się z rozprawą o polityczności.

Na seminarium zostaną podjęte następujące tematy: 1) Schmitt jako kontynuator problematyki Maxa Webera – sekularyzacji (koncepcja kolejno po sobie następujących centralnych regionów) i racjonalizacji 2) pojęcia „polityczności” i „suwerenności); 3) pojęcie państwa, 4 )rozróżnienie „przyjaciel-wróg” jako kryterium polityczności, 5) wojna jako forma wrogości, 6) problem decyzji, kto jest wrogiem, 7) czy możliwy jest politycznie zjednoczony świat, 8) antropologiczne podstawy teorii Schmitta, 9) historiozofia Schmitta; 10) jego koncepcja to katechon (tego, co powstrzymuje).

Literatura:

1. M. Cichocki, Ten, kto powstrzymuje, w: Władza i pamięć, Kraków: OMP 2005.

2. P. Kaczorowski, My i oni. Państwo jako jedność polityczna, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa 1998.

3. Leo Strauss, Uwagi do pojęcia polityczności Carla Schmitta, w: Kronos nr 3/2008, s.58-73

4. Kronos, nr 3/2008 i nr 2/2010 (tłumaczenia tekstów C. Schmitta)

5. C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2012

6. C. Schmitt, Trzy możliwości chrześcijańskiego obrazu historii, w: Kronos nr 2/2010, s. 163-166.

Efekty uczenia się:

Nabycie przez studenta świadomości znaczenia krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, pogłębienie wiedzy na temat założeń i twierdzeń teorii socjologicznych oraz pogłębienie wiedzy o najważniejszych badaniach socjologicznych prowadzonych w Polsce i na świecie; umiejętność argumentowania stawianych tez, umiejętność posługiwania się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna, udział w dyskusji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.