Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

TABS: Zakorzenienie kryzysów gospodarczych. Socjologia ekonomiczna wobec współczesnych przemian gospodarki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL447 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: TABS: Zakorzenienie kryzysów gospodarczych. Socjologia ekonomiczna wobec współczesnych przemian gospodarki
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. seminaria 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kryzys gospodarczy, mierzony choćby recesją, stał się przyczynkiem do silniejszego włączenia się socjologów ekonomii do debaty na temat współczesnej gospodarki. Coraz częściej przestają być oni krytykami homo economicus, przedstawiając analizy źródeł zjawisk gospodarczych, ale także – społecznego zakorzenienia podstawowych dla gospodarki instytucji – rynku, pieniądza, finansów, czy wreszcie finansów publicznych. Choć gopodarka była przedmiotem analiz najważniejszych socjologów oraz prądów teoretycznych w socjologii (Weber, Durkheim, Simmel, Parsons, Coser, Coleman), dopiero relatywnie niedawno – bo w latach 80-tych XX w. socjologia przekroczyła podział na sfery (obszary), które są właściwe dla socjologii i ekonomii, nie ograniczając się do krytyki pozagospodarczych skutków oddziaływania gospodarki.

Pełny opis:

Kryzys gospodarczy, mierzony choćby recesją, stał się przyczynkiem do silniejszego włączenia się socjologów ekonomii do debaty na temat współczesnej gospodarki. Coraz częściej przestają być oni krytykami homo economicus, przedstawiając analizy źródeł zjawisk gospodarczych, ale także – społecznego zakorzenienia podstawowych dla gospodarki instytucji – rynku, pieniądza, finansów, czy wreszcie finansów publicznych. Choć gopodarka była przedmiotem analiz najważniejszych socjologów oraz prądów teoretycznych w socjologii (Weber, Durkheim, Simmel, Parsons, Coser, Coleman), dopiero relatywnie niedawno – bo w latach 80-tych XX w. socjologia przekroczyła podział na sfery (obszary), które są właściwe dla socjologii i ekonomii, nie ograniczając się do krytyki pozagospodarczych skutków oddziaływania gospodarki. Za początek zwrotu ku tzw. nowej socjologii ekonomicznej uważa się między innymi artykuł Marka Granovettera, odwołujący się wprost do pojecia „zakorzenienia”, wprowadzonego przez Karla Polanyi’ego. Jest to jedno z kluczowych pojęć dla socjologii ekonomii i wokół niego będą krążyć tematy oraz problematyka seminarium. Celem podstawowym zajęć jest poznanie nowych perspektyw w socjologii ekonomicznej, ich empirycznego zastosowania oraz analiza zjawisk, uznawanych za gospodarcze (jak kryzys finansów, przystąpienie Polski do strefy Euro, przedsiębiorczość Polaków, etc.) – jako zakorzenionych społecznie.

Literatura:

Beckert J (1996) What Is Sociological about Economic Sociology? Uncertainty and the Embeddedness of Economic Action w: Theory and Society Nr. 6. (12.1996), str. 803-840.

Beckert J., Aspers P. (ed.) (2011) The Worth of Goods. Valuation and Pricing in the Economy, Oxford: Oxford University Press

Boltanski, L., Thevenot L. (2006) On Justification: Economies of Worth. Transl. C. Porter; Oxford: Oxford Press.

Callon M., Muniesa F, Millo Y. (2007) (red.) Market Devices. Londyn: Blackwell Publishing

Callon M. (1998) (red.) The Laws of the Market, Oxford: Blackwell and Keele

Granovetter M. (1985) Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, American Journal Of Sociology, nr 3, s. 485515

Granovetter M. Swedberg R. (1992) (red.) The Sociology of Economic Life (Introduction), Oxford: Westview Press

Espeland W. N., Stevens M.L. (1998) Commensuration as a Social Process w:

Annual Review of Sociology, Vol. 24 (1998), str. 313-343

Lounsbury M., Hirsch P. (2011) (red.) Markets on Trial: The Economic Sociology of the U.S. Financial Crisis, Bingley: Emerald Publishing

Stark, D. (2010) The Sense of Dissonance. Accounts of Worth in Economy. Princeton: Princeton University Press.

Sosnowska A. (2004) Zrozumieć zacofanie : spory historyków o Europę Wschodnią (1947-1994) Warszawa : Trio

Efekty uczenia się:

• nabycie przez studenta świadomości znaczenia krytycznego podejścia do wyników badań społecznych,

• pogłębienie wiedzy na temat założeń i twierdzeń teorii socjologicznych

• pogłębienie wiedzy o najważniejszych badaniach socjologicznych prowadzonych w Polsce i na świecie; umiejętność argumentowania stawianych tez,

• umiejętność posługiwania się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach

Metody i kryteria oceniania:

Udział w dykusji, praca pisemna.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.