Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastane dane jakościowe – wykorzystywanie na wybranych przykładach (ADJ)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL464 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastane dane jakościowe – wykorzystywanie na wybranych przykładach (ADJ)
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Warsztaty
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw socjologii, współczesnych teorii socjologicznych i podstaw metodologii socjologii

Poznanie podstaw teoretycznych wykorzystywania jakościowych danych zastanych. Analiza przykładów jakościowych badań dokumentów życia społecznego i nabycie umiejętności samodzielnej realizacji takich analiz

Skrócony opis:

Analiza jakościowych danych zastanych stanowi ważne narzędzie dla socjologa. Może stanowić część postępowania badawczego , ale niekiedy jest jedynym dostępnym źródłem. Dane zastane są wcześniej wytworzone przez aktorów dla ich własnych celów. Wykorzystanie ich socjologiczne wymaga odpowiedniego podejścia, jak i jest podatne na pewne niebezpieczeństwa. Wykorzystanie tych danych wymaga zastosowania perspektywy rozumiejącej i umiejętności odczytywania sensów wytworów społecznych w perspektywie socjologicznej.

Obok wprowadzenia teoretycznego i metodologicznego, główną częścią konwersatorium jest analiza wybranych przykładów zastanych danych jakościowych, przygotowania pytań badawczych, analiza danych pod kątem socjologicznym i postawienie propozycji wyjaśnień.

Pełny opis:

Analiza zastanych danych jakościowych stanowi ważne narzędzie dla socjologa. Może stanowić część postępowania badawczego , ale niekiedy jest jedynym dostępnym źródłem. Wykorzystanie jej wymaga zastosowania perspektywy rozumiejącej i umiejętności odczytywania sensów wytworów społecznych w perspektywie socjologicznej. Dane zastane są wcześniej wytworzone przez aktorów dla ich własnych celów. Wpływa to na ich reprezentatywność, jak i tworzy określone zniekształcenia, ale jest podatne na pewne niebezpieczeństwa interpretacyjne. Wykorzystanie ich socjologiczne wymaga odpowiedniego podejścia. Należy zrekonstruować warunki powstawania danego świadectwa życia społecznego. Ustalić opisywane fakty społeczne, odczytać ich sens, uwzględnić elementy „jawne” i „ukryte”, i tło przekazu, a następnie je zinterpretować i wyjaśnić. Istotną rolę odgrywa badacz, który powinien zajmować postawę „otwartą” i starać się nie wnosić gotowych założeń.

Obok wprowadzenia teoretycznego i metodologicznego, główną częścią konwersatorium jest analiza wybranych przykładów zastanych danych jakościowych, przygotowania pytań badawczych, analiza danych pod kątem socjologicznym i postawienie propozycji wyjaśnień. Przykłady takich danych zastanych to ogłoszenia różnych typów np. matrymonialne czy nekrologi, powieść z danej epoki czy film fabularny, obrazujące życie codzienne, reportaż, jak i wspomnienia osób zaangażowanych w daną dziedzinę. Pokazują one wartości społeczne, wzory osobowe, wzory zachowań z historycznej rzeczywistości społecznej, dokumentują ważne procesy społeczne, jak i pokazują formowanie się nowych wzorów zachowań.

Literatura:

Jasińska-Kania A.i in. Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006; Krasnodębski Z., Rozumienie ludzkiego zachowania, warszawa 1986; Manterys A., Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych, Warszawa 1997, Reykowski J., Kolektywizm i indywidualizm jako kategorie opisu zmian społecznych i mentalności, W: Indywidualizm a kolektywizm, Warszawa 1999; Hołówka T., Myślenie potoczne, Warszawa 1986; Dzieło literackie jako źródło historyczne, Warszawa 1978; Bokszański Z: Koncepcja "innego" w dezyderatach klientów biura matrymonialnego, Studia Socjologiczne, nr.1/ 1980; Dzieniakowska, J. Anonse prasowe jako źródło wiadomości o życiu codziennym w międzywojennym Radomiu Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. - T. 43, z. 4 (2009); Fras Z., Mit dobrego cesarza, W: Wrzesiński W., red., Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, Wrocław 1994; Jarosz D: Pogłoski jako wyraz świadomości społecznej chłopów w Polsce w latach 1949-1956, Dzieje najnowsze 1993 nr.3

Efekty uczenia się:

Poznanie podstaw teoretycznych wykorzystywania jakościowych danych zastanych. Analiza przykładów jakościowych badań dokumentów życia społecznego i nabycie umiejętności samodzielnej realizacji takich analiz.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie referatu na zajęcia z jednego z tematów zajęć o źródłach jakościowych. Prezentacja umiejętności analizy zastanych jakościowych na wybranym materiale. Obecność i aktywność na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.