Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

ADJ:Trzeci sektor i przyszłość usług publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL477 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ADJ:Trzeci sektor i przyszłość usług publicznych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

preferowane będą osoby, które wybrały moduł Demokracja i Polityka na studiach licencjackich

Uczestnik powinien posiadać podstawową wiedzę na temat socjologii polityki, socjologii problemów społecznych itp

Skrócony opis:

Zajęcia będą się koncentrować wokół przyszłości trzeciego sektora, a w szczególności rosnącej roli organizacji pozarządowych w dostarczaniu usług publicznych. Przejście to jest określane jako zmiana paradygmatu w funkcjonowaniu administracji z New Public Management na New Public Services. W nowym modelu organizacja pozarządowa staje się ko-producentem usług, a instytucje publiczne ograniczają się jedynie do kontraktowania wykonawców. Proces ten może oznaczać zarówno tzw. „NGO-izację” społeczeństwa obywatelskiego lub realizację utopii demokracji stowarzyszeniowej. Zajęcia przybliżą do odpowiedzi na to pytanie w oparciu o analizę różnych modeli współpracy administracji publicznej i trzeciego sektora w Polsce i zagranicą. W ich trakcie będziemy opierać się na analizie monografii i studiów przypadków zgromadzonych w trakcie realizacji w IS UW projektu „Od partnerstwa do kooperacji” w 2013 roku.

Pełny opis:

Zajęcia będą się koncentrować wokół przyszłości trzeciego sektora, a w szczególności rosnącej roli organizacji pozarządowych w dostarczaniu usług publicznych. Przejście to jest określane jako zmiana paradygmatu w funkcjonowaniu administracji z New Public Management na New Public Services. W nowym modelu organizacja pozarządowa staje się ko-producentem usług, a instytucje publiczne ograniczają się jedynie do kontraktowania wykonawców. Taki model funkcjonowania trzeciego sektora bywa krytykowany jako przejaw NGO-izacji społeczeństwa obywatelskiego i jedną z neoliberalnych strategii redukowania państwa. Z drugiej jednak strony może być rozumiany jako realizacja projektu demokracji stowarzyszeniowej (jednym z jej teoretyków jest Paul Hirst autor m.in. Associative democracy) w ramach której państwo przekazuje środki i funkcje organizacjom społecznym, a władza się decentralizuje, co ogranicza nadmierny wzrost biurokracji i służy rozwojowi wolność i dobrobyt. W trakcie zajęć oprócz kwestii teoretycznych analizie poddane zostaną różne modele współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem w Europie i na świecie oraz funkcjonujące w Polsce modele przekazywania organizacjom pozarzadowym realizacji zadań publicznych w takich obszarach, jak: edukacja, opieka społeczna społeczna, rozwiązywanie problemów społecznych, sport. W trakcie zajęć będziemy opierać się na analizie monografii i studiów przypadków zgromadzonych w trakcie realizacji w IS UW projektu „Od partnerstwa do kooperacji” w 2013 roku.

Literatura:

Hirst, P. Associative Democracy. Cambridge: Polity, 1993.

Hirst, P. From Statism to Pluralism. London: UCL Press, 1997.

Paweł Poławski (red.) Trzeci sektor: fasady i realia, Warszawa 2012

"Trzeci sektor dla zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe. Wybór tekstów". Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008

Tomasz Grzegorz Grosse, Czy Polska potrzebuje dobrego rządzenia?, w: Analizy i Opinie nr. 85, wrzesień 2008, Instytut Spraw Publicznych,

D. Długodz, J. Wygnański, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji obywatelskiej, Warszawa 2005 http://eu.ngo.pl/files/ue.ngo.pl/public/materialy_analizy/przewodnik_ost.pdf

Marc Gramberger (drafted by) (2001). Citizens as Partners. OECD Handbook on Information, Consultation and Public Participation in Policy-making, OECD Podręcznik można pobrać ze strony: http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/4201141E.PDF

Stephen P. Osborne (Ed.) The New Public Governance. Routladge, London2010

Robert K. Yin Case Study Research: Design and Methods

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student powinien:

1. Znać paradygmaty opisujące rolę państwa i trzeciego sektora w realizacji usług publicznych

2. Znać definicje podstawowych pojęć i terminów związanych ze współpracą administracji publicznej i trzeciego sektora oraz umieć zilustrować je przykładami

3. Posiadać umiejętność analizy danych jakościowych z badań monograficznych i case stydy, jak również poznać reguły projektowania i realizacji tego typu badań

4. Posiadać umiejętności potrzebne do poprawnego napisania pracy naukowej zgodnie z zasadami edycji tekstu naukowego

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem ukończenia seminarium jest napisanie pracy zaliczeniowej, jednak na końcowy wynik końcowy złoży się ocena prac wykonywanych w czasie trwania kursu oraz zaangażowania uczestników w pracę na zajęciach itp

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.