Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

ADJ: Warsztaty z wspomaganej komputerowo analizy jakościowej przy użyciu programu Atlas.ti.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL478 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ADJ: Warsztaty z wspomaganej komputerowo analizy jakościowej przy użyciu programu Atlas.ti.
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Pozytywne ukończenie zajęć z metod jakościowych

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest opanowanie umiejętności analizy dużej ilości danych jakościowych za pomocą programu Atlas.ti. Materiałem do analizy będą wywiady, strony internetowe oraz materiały wizualne dotyczące religii. Przejedziemy przez kolejne kroki procesu analizy: 1) przygotowanie planu badania; 2) sprecyzowanie pytań badawczych; 3) przygotowanie klucza kodowego; 4) proces kodowania w Atlasie.ti; 5) analiza zakodowanego materiału; 6) prezentacja wyników; 7) pisanie raportu z danych jakościowych.

Po zakończeniu warsztatu każdy uczestnik powinien posiadać umiejętność samodzielnej pracy z Atlasem.ti i rozumieć naturę analizy danych jakościowych za jego pomocą.

Pełny opis:

Celem warsztatów jest opanowanie umiejętności analizy dużej ilości danych jakościowych za pomocą programu Atlas.ti na przykładzie komunikacji religijnej w nowych mediach.

Warsztaty są przeznaczone dla osób chcących pogłębić swoje umiejętności w zakresie badań jakościowych: nabyć umiejętności systematycznej analizy danych tego typu oraz nauczyć się różnych form ich prezentacji. Omówimy proces kodowania materiału jakościowego od strony praktycznej oraz teoretycznej. Następnie krok po kroku przedstawione zostaną zasady analizy zakodowanego materiału za pomocą narzędzi dostępnych w programie Atlas.ti. Omówimy m.in. funkcję „memos”, zasady tworzenia „rodzin kodów”, tworzenia wizualnej reprezentacji zakodowanego materiału oraz przygotowywania na tej podstawie raportów.

Na zajęcia zapraszam osoby w szczególności zainteresowane problemem religii we współczesnym społeczeństwie. Pojawienie się internetu otworzyło zupełnie nowe pole do przekazywania treści religijnych. Od dawna kościoły chętnie wykorzystywały media masowe do tego, aby docierać ze swoim przekazem do jak najszerszego grona odbiorców. Wystarczy wspomnieć popularnych kaznodziejów telewizyjnych i radiowych. W każdym kraju, w którym religia odgrywa istotną społecznie role, takie postacie są celebrytami. Internet jest jednak czymś więcej niż tylko kolejnym medium masowym. Dało on początek zupełnie nowym formą komunikacji religijnej określanej jako „Electronic Church“, „E-vangelism“ czy „Cyberreligia“. Papież mający swoje konto na Tweeterze, księża wysyłający krótkie teksty sms, strony internetowe, strony na mediach społecznościowych. Sieć komunikacji pomiędzy wiernymi a kościołem zagęszcza się. Nowym zjawiskiem jest również fakt, że wierni sami zamieszczają treści religijne. Nowe media zmieniły komunikację pomiędzy wiernymi i kościołami z jedno stronnej na wielostronną. Wykorzystując różne kanały wierni zmieniają dostępne treści, sami tworzą nowe. Zmienia to funkcjonowanie religii, a w szczególności zinstytucjonalizowanych kościołów, w społeczeństwie.

W ramach warsztatów przyjrzymy się różnym formą komunikacji religijnej w internecie. Interesować nas będą treści oficjalne, legitymizowane, przez tradycyjne kościoły. Prześledzimy proces ich transformacji w internecie. Przyjrzymy się również wybranym fenomenom religijności „nieortodoksyjnej”, funkcjonującej na marginesach oficjalnych treści, a zyskujących na popularności dzięki możliwości rozpowszechniania w internecie. W oparciu o przeczytane teksty i przeanalizowane wybrane przykłady, ilustrujące szersze zjawiska, przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu analizy treści z wykorzystaniem programu Atlas.ti. Zadaniem uczestników będzie przeprowadzenie pod kierunkiem prowadzącego zajęcia badania polegającego na przeanalizowaniu wybranej formy komunikacji i przygotowanie prezentacji.

Po zakończeniu warsztatu każdy uczestnik powinien posiadać umiejętność samodzielnej pracy z Atlasem.ti i rozumieć naturę analizy treści za jego pomocą.

Literatura:

Friese S. 2012. Qualitative Data Analysis with Atlas.ti; Sage

Friese S. 2011. Using ATLAS.ti for Analyzing the Financial Crisis Data w: FQS Volume 12, No. 1

Hoover, S.M., 2006. Religion in the Media Age, 1st ed. Routledge.

Konopásek Z. 2008. Making Thinking Visible with Atlas.ti: Computer Assisted Qualitative Analysisas Textual Practices; FQS Volume 9, No. 2

Pan S,. et al, 2008. Visualizing Tourism Trends: A Combination of ATLAS.ti and BiPlot

Patrizi P. 2005. Deviant Action and Self-Narration: A Qualitative; w: Journal of Travel Research

Survey through ATLAS.ti; w: Journal for the Theory of Social Behaviour 35:2

Vogt, B., 2011. The Church and New Media: Blogging Converts, Online Activists, and Bishops Who Tweet. Our Sunday Visitor.

Efekty uczenia się:

Posiada umiejętność analizy treści

Posiada umiejętności analizy treści za pomocą programu Atlas.ti

Posiada umiejętności analizy danych jakościowych

Posiada o nowych zjawiskach w obszarze religijności związanych z mediami masowymi

Potrafi wyjaśnić wpływ mediów masowych, a szczególnie internetu, na formy religijności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.