Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

ADJ: Ciało w kulturze konsumpcji. Warsztaty analizy danych jakościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL481 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ADJ: Ciało w kulturze konsumpcji. Warsztaty analizy danych jakościowych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student:

- posiada wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii ogólnej; interesuje się socjologią kultury

- rozróżnia podstawowe techniki zbierania danych

- potrafi zaplanować badanie socjologiczne przy użyciu metody jakościowej

- posiada podstawowe umiejętności w zakresie analizy i interpretacji wyników badań

- zna język angielski w stopniu umożliwiającym lekturę i zrozumienie tekstu naukowego


Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza danych jakościowych dotyczących pracy nad ciałem. Zajęcia będą składały się z trzech etapów. W pierwszej części semestru (zajęcia 1-5) uczestnicy zapoznają się z literaturą dotyczącą (a) problematyki cielesności (b) analizy dyskursu (c) analizy materiałów wizualnych. Kolejnym etapem (zajęcia 6-10) będzie analiza przekazów medialnych (materiałów prasowych, internetowych lub telewizyjnych) pod kątem treści dotyczących pracy nad ciałem i wizerunków ciała. Uczestnicy przygotują prezentacje dotyczącą wybranych przez siebie materiałów. Ostatni etap zajęć (zajęcia 11-15) to analiza transkrypcji indywidualnych wywiadów pogłębionych dotyczących praktyk cielesnych.

Pełny opis:

Socjologowie i antropologowie wiele uwagi poświęcają praktykom cielesnym jako elementowi kultury konsumpcji. Zwracają uwagę, że kultura konsumpcji bazuje na koncepcji plastycznego ciała. Zachęca jednostki do podejmowania instrumentalnych strategii, aby zapobiegać pogorszeniu się wyglądu ciała i jego rozpadowi. Obecne w mediach wizerunki młodości, piękna i towarzyszącego im luksusu przypominają jednostkom, że mogą poprawiać siebie i jednocześnie całe swoje życie we wszystkich jego aspektach.

Celem zajęć jest analiza danych jakościowych dotyczących pracy nad ciałem. Program warsztatów został skonstruowany w taki sposób, by z jednej strony - dostarczyć ram teoretycznych i metodologicznych do badania problematyki cielesności, z drugiej zaś – umożliwić trening umiejętności analizy danych jakościowych. Zajęcia będą składały się z trzech etapów. W pierwszej części semestru (zajęcia 1-5) uczestnicy zapoznają się z literaturą dotyczącą (a) problematyki cielesności (b) analizy dyskursu (c) analizy materiałów wizualnych. Kolejnym etapem (zajęcia 6-10) będzie analiza przekazów medialnych (materiałów prasowych, internetowych lub telewizyjnych) pod kątem treści dotyczących pracy nad ciałem i wizerunków ciała. Uczestnicy przygotują prezentacje dotyczącą wybranych przez siebie materiałów. Ostatni etap zajęć (zajęcia 11-15) to analiza transkrypcji indywidualnych wywiadów pogłębionych dotyczących praktyk cielesnych. Na tym etapie uczestnicy będą mieli okazję trenować i pogłębić umiejętności analizy wywiadu indywidualnego. Zestawienie analizy przekazów medialnych z analizą wywiadów pozwoli uczestnikom skonfrontować wymiar dyskursu z wymiarem praktyk i i zastanowić się nad relacją między nimi.

W ostatniej fazie zajęć studenci w zespołach dwuosobowych wybiorą zagadnienia związane z praktykami cielesnymi, sformułują problemy i pytania badawcze oraz przygotują raporty na podstawie materiałów, z którymi zapoznali się w trakcie warsztatów.

Literatura:

Bell Philip. 2001. Content analysis of visual images (w:) Theo van Leeuven, Carey Jewitt (red.). Handbook of Visual Analysis. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, s. 10 – 34;

Bourdieu, P. (2005) Dystynkcja: społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszwa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Denzin N. K., Lincoln Y. S. (editors) Handbook of qualitative research, Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE.

Drozdowski Rafał. 2004. Socjologie wizualne i ich dylematy (w:) Jerzy Kaczmarek (red.). Kadrowanie rzeczywistości. Szkice z socjologii wizualnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 9 – 20;

Featherstone, M (1982) “The Body in Consumer Culture.” Theory, Culture & Society 1, no. 2 (September 1,): 18–33.

Featherstone, M. (2010) “Body, Image and Affect in Consumer Culture” (w:) Body & Society 16, no. 1 (March 1, 2010): 193–221.

Gimlin, Debra. “What Is ‘Body Work’? A Review of the Literature.” Sociology Compass 1, no. 1 (2007): 353–370.

Jakubowska H. (2012) „Ciało jako przedmiot badań socjologicznych – dylematy, pominięcia, możliwości” (w:) Przegląd socjologii jakościowej Tom VIII, Numer 2.

Łaciak, B. (2006) Obyczaje dotyczące ciała w Polsce okresu transformacji (w:) Kurczewski, J., Łaciak, B., Herman, A., Dzido, D., Suflida, A. Prakyki cielesne, Warszawa: Wydawnictwo TRIO

McKenzie, S (2013). Getting physical: the rise of fitness culture in America. Kansas: University Press of Kansas

Skeggs, Bev. (2005) “The Making of Class and Gender Through Visualizing Moral Subject Formation.” Sociology 39, no. 5 (December 1).

Turner, B. S. (1996) The Body and Society: Explorations in Social Theory. London: SAGE.

Wieczorkiewicz, A. (2007) „Lustro i skalpel” (w:) Gadżety Popkultury. Społeczne życie przedmiotów, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Efekty uczenia się:

- posiada wiedzę z zakresu socjologii i antropologii ciała

- potrafi wyjaśnić wpływ mediów masowych na praktyki cielesne

- potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi z zakresu socjologii ciała i dostosować metodę badawczą do analizy problemu z zakresu tej tematyki

- potrafi przygotować prezentację na podstawie przeprowadzonej analizy wybranego zjawiska

- posiada pogłębioną wiedzę na temat metod: analiza dyskursu i indywidualny wywiad pogłębiony; zna ich ograniczenia, specyfikę i obszary zastosowania

- posiada umiejętność analizy treści i analizy wywiadu pogłębionego

- umie sformułować problem badawczy i samodzielnie formułować i weryfikować sądy na temat przyczyn wybranego zjawiska

- potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje z zakresu zjawisk społeczno-kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach (max. 2 nieobecności) – 20% oceny, przygotowanie prezentacji – 30% oceny, opracowanie raportu – 50 % oceny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.